จองเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง
เปิดจอง
ปิดรับการจอง
รอบที่สามารถจองได้
รอบที่ไม่สามารถจองได้/รอบเต็มแล้ว

หลักเกณฑ์การเข้าเยี่ยมชม

สถาบันปลูกป่า ปตท. มีความยินดียิ่งให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง เพื่อให้สถาบันปลูกป่า ปตท. สามารถให้บริการผู้เข้าชมทุกท่านได้ ทางสถาบัน จึงขอความร่วมมือปฏิบัติตามข้อแนะนำในการเข้าศึกษาเยี่ยมชม ดังนี้

 1. ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงเปิดทำการ ในวันอังคาร-วันอาทิตย์ (หยุดทุกวันจันทร์)
  ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น. สามารถ Walk in ได้ตลอดเวลาทำการ
 2. ผู้เยี่ยมชม/ศึกษาดูงานสามารถจอง วันและเวลา ที่ยังว่าง ผ่านเว็บไซต์
  www.pttreforestation.com/BookingProjects.cshtml ก่อนวันเข้าศึกษาดูงานล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วัน
 3. กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้ประสานงาน จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม และรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี)
 4. ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงาน ทั้งบุคคลและเป็นหมู่คณะ รวมแล้วไม่เกิน 30 คนต่อรอบ
  โดยศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงจะมีวิทยากรนำชมตลอด 90 นาที มีบริการทั้งสิ้น 4 รอบต่อวัน
 5. เจ้าหน้าที่จะประสานงานกลับเพื่อประสานข้อมูลรายละเอียด และยืนยัน
  การเข้าศึกษาดูงานจากท่านล่วงหน้าก่อนวันเยี่ยมชม 1 วัน เพื่อยืนยันการเยี่ยมชม

หมายเหตุ

 1. สถาบันปลูกป่า ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ ให้การจองของท่านสมบูรณ์ได้ เมื่อได้รับการยืนยันสถานะการจองจากสถาบันปลูกป่า ปตท. แล้วเท่านั้น
 2. หากต้องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเยี่ยมชม โปรดติดต่อ เจ้าหน้าที่ก่อนถึงกำหนดการเยี่ยมชมเดิม มิฉะนั้นถือว่ายืนยันตามกำหนดการเยี่ยมชมเดิม 
 3. กรุณาตรงต่อเวลา โดยควรมาถึงก่อนเวลาที่กำหนดไว้อย่างน้อย 15-30 นาที
 4. กรณีที่มีคณะเข้าเยี่ยมชมมากกว่า 30 ท่านขึ้นไป โปรดติดต่อสอบถามโดยตรงไปยังโครงการ เบอร์โทร 02-1366380

ติดต่อสอบถาม

หากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลการเยี่ยมชมเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ
ขอให้ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าเยี่ยมชม
ติดต่อสอบถาม ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง
โทรศัพท์ : 02-1366380 (หยุดทุกวันจันทร์)
แฟกซ์ : 02-1366381
อีเมล์ : pttmetroforest@pttplc.com
ลงทะเบียนเพื่อเยี่ยมชม
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน ช่องที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอกข้อมูล
วันและช่วงเวลาที่เลือก
ชื่อผู้ประสานงาน*
นามสกุล*
รหัสผ่าน*
ยืนยันรหัสผ่าน*
อีเมล์*
โทรศัพท์*
รายละเอียดความต้องการเพิ่มเติม (โปรดระบุถ้ามี)*
ข้อมูลสมาชิก

ชื่อจริง
นามสกุล
รหัสผ่าน ******
อีเมล์
โทรศัพท์
ข้อมูลผู้ติดตาม
เลือกนำข้อมูลเข้าด้วยไฟล์ข้อมูล
อัพโหลดรายชื่อผู้ติดตาม
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน ช่องที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอกข้อมูล