🌶🌽🥕🍠 ร้าน “ผักวังจันทร์” 🍅🍆🥦🥬🥒

🌶🌽🥕🍠 ร้าน “ผักวังจันทร์” 🍅🍆🥦🥬🥒
.

.... 👩‍🌾 สมาชิกกลุ่ม “วังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน” จะใช้พื้นที่บริเวณบ้านและที่รกร้างว่างเปล่าเป็นพื้นที่ปลูกผัก โดยเน้นปลูกผักตามฤดูกาล นอกจากสำรับกับข้าวในบ้านแล้ว สมาชิกบางกลุ่มที่ปลูกเยอะก็จะส่งผักไปประกาศความสด ความกรอบ และความอร่อยในเมนูอาหารคนไข้ในโรงพยาบาลวังจันทร์ ในถาดอาหารกลางวันของเด็ก ๆ ที่โรงเรียนในตำบลป่ายุบใน 4 โรงเรียน หรือบางบ้านก็นำผักที่ปลูกไปถวายวัดในงานบุญต่าง ๆ แล้วบางส่วนก็ไปวางจำหน่ายที่ตลาดนัด
.

.... 👨‍🌾 ต่อมา สมาชิกได้ตั้งกลุ่มกองทุนและคณะกรรมการขึ้น โดยการรวมกลุ่มของชุมชน ที่มีผลผลิตผักเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน นำมาจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม ภายใต้ชื่อร้านค้า “ผักวังจันทร์” มีการเปิดรับสมัครสมาชิกเพื่อรวบรวมทุนในรูปแบบการจำหน่ายหุ้น แล้วจัดการนำผลผลิตผักที่ได้รวมกันไปขายที่ “ร้านผักวังจันทร์” โดยมี ปตท. เป็นผู้สนับสนุนพื้นที่การจำหน่าย ในบริเวณปั๊มน้ำมัน สาขาป่ายุบใน จังหวัดระยอง เริ่มเปิดร้านขายผักอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561
....โดยเปิดจำหน่ายทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.
.

....🥬“ผักวังจันทร์” เพราะปลูกแบบปลอดภัย คือ ไม่ใช้สารเคมีในการปลูกผัก แต่ใช้น้ำหมักชีวภาพที่ผลิตขึ้นเองใช้กันเองในครัวเรือนทั้งน้ำหมักที่เป็นปุ๋ยสำหรับรดผัก น้ำหมักที่ใช้สำหรับเป็นฮอร์โมนให้ผัก โดยหมักจากสมุนไพรไทยในท้องถิ่น เช่น สะเดา บอระเพ็ด เปลือกมังคุดหัวเชื้อจุลินทรีย์ จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภค
.

....⭐️ร้าน “ผักวังจันทร์” ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพิ่มรายได้ในครัวเรือน เป็นมิติหนึ่งของการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ โดยสถาบันปลูกป่าฯ ปตท. บนเส้นทางของการมีส่วนร่วม ควบคู่ไปกับการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ชุมชนอย่างเกื้อกูลและยั่งยืนสืบไป
.
.

🚗🚌 วันไหนถ้ามีโอกาสมาเที่ยววังจันทร์ อย่าลืมแวะมาอุดหนุนร้านผักวังจันทร์กันด้วยนะคะ 🚲🛵