นิทรรศการ ณ ป่าวังจันทร์

                                                  นิทรรศการ ณ ป่าวังจันทร์
.
.....#ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ที่ผู้เยี่ยมชมสามารถเรียนรู้การปลูกป่าและวิจัยฟื้นฟูป่าหลากหลายรูปแบบของ ปตท.
.
.....วันนี้เราขอพาเพื่อน ๆ ไปรู้จักห้องนิทรรศการ ที่เต็มไปด้วยความสนุกทั้งยังได้สาระ ประกอบไปด้วย 3 ห้อง
.
.
🍃 ห้องจันทร์ฉาย 🍃

.
.....ห้องนิทรรศการห้องแรก ฉายวีดิทัศน์สั้นๆ เกี่ยวกับจังหวัดระยอง และภาพรวมของพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์
.
.
🍃 ห้องจันทร์พนา 
.. ..

• โซน 1 “ธ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ” จุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจในการปลูกป่า จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ของ       พระบรมวงศานุวงศ์ และต้นไม้ทรงปลูกในพื้นที่ต่างๆของ ปตท.

• โซน 2 “ป่าไม้โลกและป่าไม้ไทย” ทำความรู้จักป่าไม้โลกและป่าไม้ไทย พร้อมเล่น Application “ปัจจัยการ       กำเนิด ชนิดป่า”

• โซน 3 “ผืนป่าตะวันออกและป่าระยอง” เรียนรู้เรื่องราวผืนป่าในพื้นที่จังหวัดระยอง ที่ ปตท. ร่วมกับภาคีเครือ     ข่าย ปลูกและฟื้นฟูป่า รวมถึงดูแลรักษาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ผ่านมา

• โซน 4 “เส้นทางงานฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าของ ปตท.”Timeline ที่เล่าเรื่องราว การดำเนินงานด้านการปลูกและ
  ฟื้นฟูป่าของ ปตท. ตั้งแต่การอาสาเข้าร่วมปลูกป่า 1 ล้านไร่ใน ปี 2537 จนต่อยอดมาเป็นศูนย์เรียนรู้ป่าวัง        จันทร์ในปัจจุบัน

• โซน 5 “พระราชกรณียกิจ” กรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้า        หลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา ที่เสด็จมาติดตามการดำเนินงานด้านต่างๆของศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์

• โซน 6 “แปลง FPT เด่น” ชมตัวอย่างแปลงปลูกป่า ปตท. ที่มีเรื่องราวโดดเด่น และซุ้มดอกนางพญาเสือ          โคร่งจำลองหรือซากุระเมืองไทย ที่มีอยู่ในแปลงปลูกป่า ปตท.

• โซน 7 “ภาพถ่าย 3 มิติ” จุดถ่ายภาพเช็คอิน กับภาพ 3 มิติของน้ำตกสุดหวาดเสียว และได้จับงวงช้าง
   แสนน่ารัก
.
.
🍃 ห้องวังจันทร์ 🍃

• ชมภาพยนตร์สั้น และแบบจำลองพื้นที่ป่าวังจันทร์ เล่าเรื่องราวของการพัฒนาพื้นที่จากการพลิกหน้าดินจน       กลายมาเป็นพื้นที่ปลูกป่ารูปแบบต่างๆ

• เล่น Application เรียนรู้ “การฟื้นฟูป่าธรรมชาติและมหัศจรรย์พรรณไม้”

• เล่นเกมส์ “สายลับจับคาร์บอน” เรียนรู้ปริมาณที่ต้นไม้สามารถกักเก็บคาร์บอนได้โดยเรากำหนดเอง

• ชม “โมเดลปลูกป่า 4 แบบ” เรียนรู้วิธีการปลูกป่าที่สามารถนำไปใช้ได้จริงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ