โครงการพัฒนาเคือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.)ระดับภาค ภาคเหนือตอนกลาง-ตอนล่าง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561


14-16 พฤกษภาคม 2561 กองกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) จัดสัมนาเรื่อง "สร้างป่าสร้างรายได้” ให้กับเครือข่ายองค์กร รสทป. ภาคเหนือตอนกลาง-ตอนล่าง ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าเรียนรู้พืชสมุนไพรป่าครอบครัว แพนด้าแค้มป์ ต. บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

More

อบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) รุ่นที่ 156 ประจำปี 2560 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี


สถาบันปลูกป่า ปตท. ร่วมกับกองทัพภาค กรมป่าไม้ กรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ส่วนบริหารและส่วนปกครองท้องถิ่น จัดฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) แก่ชุมชนรอบพื้นที่แปลงปลูกป่า ปตท. ประจำปี 2560

More

อบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) รุ่นที่ 155 ประจำปี 2560 ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู


สถาบันปลูกป่า ปตท. ร่วมกับกองทัพภาค กรมป่าไม้ กรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ส่วนบริหารและส่วนปกครองท้องถิ่น จัดฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) แก่ชุมชนรอบพื้นที่แปลงปลูกป่า ปตท. ประจำปี 2560

More

อบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) รุ่นที่ 154 ประจำปี 2560 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น


สถาบันปลูกป่า ปตท. ร่วมกับกองทัพภาค กรมป่าไม้ กรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ส่วนบริหารและส่วนปกครองท้องถิ่น จัดฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) แก่ชุมชนรอบพื้นที่แปลงปลูกป่า ปตท. ประจำปี 2560

More

โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)


โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) เป็นโครงการเพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มีพระราชประสงค์เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายป่า มาเป็นผู้ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนได้

More

โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)รอบแปลงพื้นที่ปลูกป่า ปตท. ทั่วประเทศ


สถาบันปลูกป่า ปตท. รวมพลังเครือข่าย รสทป. ทั่วประเทศ "สืบสานพระราชปณิธาน สร้างพลังความดีที่ยั่งยืน"

More

อบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) รุ่นที่ 153 ประจำปี 2559 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแชะ จ.ชุมพร


สถาบันปลูกป่า ปตท. ร่วมกับกองทัพภาค กรมป่าไม้ กรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ส่วนบริหารและส่วนปกครองท้องถิ่น จัดฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) แก่ชุมชนรอบพื้นที่แปลงปลูกป่า ปตท. ประจำปี 2559

More

อบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) รุ่นที่ 152 ประจำปี 2559 ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์


สถาบันปลูกป่า ปตท. ร่วมกับกองทัพภาค กรมป่าไม้ กรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ส่วนบริหารและส่วนปกครองท้องถิ่น จัดฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) แก่ชุมชนรอบพื้นที่แปลงปลูกป่า ปตท. ประจำปี 2559

More

อบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) รุ่น 151 ประจำปี 2559 ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด


สถาบันปลูกป่า ปตท. ร่วมกับกองทัพภาค กรมป่าไม้ กรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ส่วนบริหารและส่วนปกครองท้องถิ่น จัดฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) แก่ชุมชนรอบพื้นที่แปลงปลูกป่า ปตท. ประจำปี 2559

More