ความเป็นมา "ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง"


ภายใต้แนวทางการส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองของ กลุ่ม ปตท. หรือ "PTT Green in the City" โครงการป่าในกรุงถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมและเรียนรู้การปลูกป่าตามแนวทางของ ปตท.

More

🌶🌽🥕🍠 ร้าน “ผักวังจันทร์” 🍅🍆🥦🥬🥒


.... 👩‍🌾 สมาชิกกลุ่ม “วังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน” จะใช้พื้นที่บริเวณบ้านและที่รกร้างว่างเปล่าเป็นพื้นที่ปลูกผัก โดยเน้นปลูกผักตามฤดูกาล นอกจากสำรับกับข้าวในบ้านแล้ว สมาชิกบางกลุ่มที่ปลูกเยอะก็จะส่งผักไปประกาศความสด ความกรอบ และความอร่อยในเมนูอาหารคนไข้ในโรงพยาบาลวังจันทร์ ในถาดอาหารกลางวันของเด็ก ๆ ที่โรงเรียนในตำบลป่ายุบใน 4 โรงเรียน หรือบางบ้านก็นำผักที่ปลูกไปถวายวัดในงานบุญต่าง ๆ แล้วบางส่วนก็ไปวางจำหน่ายที่ตลาดนัด

More

การปลูกป่านิเวศ ตามแนวคิด “มิยาวากิ” ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง


จุดเด่นของการปลูกป่านิเวศ ตามหลักของ ศ.ดร. อาคิระ มิยาวากิ • ป่าปลูกเจริญเติบโตและฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็ว • ฟื้นคืนความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นสภาพป่าดั้งเดิม • ปลูกได้ในพื้นที่จำกัด

More

โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)


....พระราชดำริของ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2538 . “..หากคนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ป่านั้นมีความเข้าใจ การพิทักษ์ป่าคือการรักษาชีวิตของเขาเองได้แล้ว พวกเขาก็ พร้อมที่จะดูแลรักษาป่าไม้ด้วยความเต็มใจ เมื่อป่าได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีแล้ว ป่าก็จะอำนวยประโยชน์กลับมาให้ พวกเขาอย่างประมาณค่ามิได้ และเมื่อพวกเขาได้รับประโยชน์จากป่าอย่างชัดเจนแล้ว ก็จะมีกำลังใจในการดูแลรักษาป่า มากยิ่งขึ้น สุดท้ายก็จะเป็นบทพิสูจน์ว่าคนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน...” . .....ถือเป็นที่มาของการจัดตั้ง โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)

More

วังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน 👩‍🌾🥦 . ตอน "ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์ เบอร์ 1"


วังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน 👩‍🌾🥦 . ตอน "ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์ เบอร์ 1" ......ถั่วฝักยาวหลายคนอาจยังไม่ทราบว่าผักชนิดนี้มีวิตามินซีสูง เป็นผักที่มีกากใยอาหารจำนวนมาก ทำให้รู้สึกอิ่มเร็วและอิ่มนานและยังช่วยลดคลอเลสเตอรอลได้ หากนำถั่วฝักยาวไปต้มน้ำดื่มจะมีผลช่วยบำรุงไต ถั่วฝักยาวจึงได้ชื่อว่าเป็นผักสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาอีกชนิดหนึ่ง

More

คู่มือบริหารศูนย์เรียนรู้ ปตท. "ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์"


ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง เป็นพื้นที่สาธิตการฟื้นฟูป่าในรูปแบบต่างๆและเป็นพื้นที่ทำงานวิจัยที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูและการจัดการป่า บนพื้นที่ของ ปตท. เปิดให้บริการเมื่อ ปี 2558

More

โครงการเยาวชน ปตท. รักษาป่า 🌳👧🧒👦🌳


.....เพราะ เยาวชน คือความหวัง คืออนาคต ของสังคม .....โครงการ “เยาวชน ปตท. รักษาป่า” มุ่งหวังปลูกความรักต้นไม้ ป่าไม้และสัตว์ป่า ในหัวใจดวงน้อยผ่านกิจกรรมต่างๆ

More

นิทรรศการ ณ ป่าวังจันทร์


.....#ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ที่ผู้เยี่ยมชมสามารถเรียนรู้การปลูกป่าและวิจัยฟื้นฟูป่าหลากหลายรูปแบบของ ปตท. . .....วันนี้เราขอพาเพื่อน ๆ ไปรู้จักห้องนิทรรศการ ที่เต็มไปด้วยความสนุกทั้งยังได้สาระ ประกอบไปด้วย 3 ห้อง

More

“ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” สัญลักษณ์แห่งผู้ดูแลรักษาป่าดีเด่น


.....ธง “พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” เป็นธงที่ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชทานให้แก่ราษฎรเป็นหมู่บ้านหรือชุมชน ที่ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้านหรือชุมชนของตนเอง ซึ่งเป็นสมบัติของส่วนรวมและของประเทศชาติ

More

คู่มือบริหารศูนย์เรียนรู้ ปตท. "ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี"


ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเก่า-คลองคอย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องของการฟื้นฟูป่าชายเลนจากนากุ้งร้าง เปิดให้บริการเมื่อ ปี 2550

More

วังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน ตอน “โหระพา”


ใบโหระพาจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว จึงทำให้นิยมนำมาปรุงอาหารหลายชนิดเพื่อให้อาหารมีกลิ่นหอมและช่วยดับกลิ่นคาว รวมถึงการกินสดคู่กับอาหารชนิดอื่น . นอกจากนี้ยังมีธาตุแคลเซียมสูง และเป็นแหล่งเบต้าแคโรทีนที่สำคัญ โหระพา 1 ขีด มีเบต้าแคโรทีนสูงถึง 452.16 ไมโครกรัม มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรค เช่น โรคหัวใจขาดเลือด และโรคมะเร็ง

More

อาคารนิทรรศการ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง


จุดที่ 1 : ห้องภาพยนตร์สั้น จุดที่ 2 : ผนังดินบดอัด และนิทรรศการเมล็ดพันธุ์ไม้ จุดที่ 3 : ห้องนิทรรศการ

More

อาสา ป้องกัน “ไฟป่า”


โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า เริ่มเมื่อปีพ.ศ. 2538 จนถึงสิ้นปีพ.ศ. 2542 มีผู้ผ่านการอบรม 77 รุ่น จํานวน 8,470 คน . ไฟป่า นับเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการรักษาป่า ไฟป่าทํา ให้ผืนป่าถูกทําลายเสียหาย และทําให้การฟื้นตัวเป็นไปอย่างเชื่องช้า ลูกไม้ที่ถูกไฟเผาผลาญทุกปี จะไม่มีโอกาสเติบโตเป็นไม้ใหญ่

More

การปลูกต้นดาวเรือง


วีดีโอสาธิตวิธีการปลูกและบำรุงรักษาต้นดาวเรือง จากกิจกรรม "กลุ่ม ปตท. ปลูกดาวเรืองแทนดวงใจ ถวายพ่อหลวง" เพื่อถวายความอาลัย แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช โดยรวมพลังปลูกต้นดาวเรือง 9,999 ต้น ทั่วพื้นที่ ปตท.สำนักงานใหญ่ เพื่อให้บานสะพรั่งในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

More

คู่มือบริหารศูนย์เรียนรู้ ปตท. "ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง" (2)


ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง กทม. ที่ ปตท. ตั้งใจพัฒนาให้เป็นพื้นที่สีเขียวของคนเมือง และเรียนรู้เรื่อง “ป่านิเวศ” ที่จำลองป่ากรุงเทพฯในอดีต ให้คนกรุงได้ร่วมกันตระหนักและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เปิดให้บริการเมื่อ ปี 2558

More

โครงการหมู่บ้านปตท.พัฒนา


......การดําเนินงานโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ มิได้จํากัดเฉพาะการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมโดยการปลูกป่า และดูแลรักษาป่าเท่านั้น หากให้ความสําคัญต่อกิจกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรที่อยู่รอบพื้นที่แปลง ปลูกป่า ปตท. โดยประสานความร่วมมือกับสมาคมพัฒนา

More

วังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน ตอน ถั่วพู


........ถั่วพู จัดเป็นพืชตระกูลถั่วที่นิยมนําฝักอ่อนมารับประทาน ทั้งจิ้มน้ำพริก และประกอบอาหารจําพวกแกงเนื่องจากเนื้อฝักมีความกรอบและให้รสมัน ซึ่งแต่ก่อนเป็นผักที่ปลูกตามครัวเรือนสําหรับรับประทานเอง แต่ปัจจุบันมีการปลูกในแปลงใหญ่สําหรับการค้ามากขึ้น เนื่องจากเป็นที่ต้องการ รับประทานมากเมล็ดถั่วพูนํามาสกัดน้ำมันสําหรับใช้ประกอบอาหาร ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องสําอาง โดยน้ำมันในเมล็ดจะสกัดได้ประมาณ 16 - 18% อีกทั้งยังสามารถนํามาบดเป็นผง สําหรับทําขนมหวาน รวมถึงใช้ต้มน้ำรับประทานเป็นอาหารเสริมได้

More

กองทุนรักษาป่าระยะยาว : สนับสนุนทุนหมุนเวียนเพื่อกู้ยืมในการประกอบ อาชีพเสริมและใช้ดอกผลในการดูแลรักษาป่า


.........นอกกจากการพัฒนารายได้ในภาคการเกษตรและนอกภาคเกษตรแล้ว กองทุนรักษาป่าระยะยาว ซึ่งเป็นโครงการต่อ เนื่องจากโครงการหมู่บ้านปตท.พัฒนา เพื่อให้ราษฎรโดยรอบ พื้นที่แปลงปลูกป่ามีคุณภาพชีวิต ควบคู่กันการร่วมกันดูแล รักษาผืนป่าตลอดไป “กองทุนหมู่บ้านปตท.พัฒนารักษาป่า” จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันความยั่งยืนในการดูแลรักษาป่า

More

คู่มือบริหารศูนย์เรียนรู้ ปตท. "ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง" (1)


ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง กทม. ที่ ปตท. ตั้งใจพัฒนาให้เป็นพื้นที่สีเขียวของคนเมือง และเรียนรู้เรื่อง “ป่านิเวศ” ที่จำลองป่ากรุงเทพฯในอดีต ให้คนกรุงได้ร่วมกันตระหนักและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เปิดให้บริการเมื่อ ปี 2558

More

วังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน ตอน ฟักแฟง หรือฟักเขียว


.......ฟักเป็นผักพื้นบ้านที่รู้จักกันดีมาแต่เดิม โดยได้ชื่อว่าเป็นผักสวนครัวชนิดหนึ่งที่ปลูกง่าย หาได้ง่าย และ ลงทุนในการปลูกน้อย ไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี

More

วิธีปลูกต้นทองอุไร


วิดีโอสาธิตวิธีการปลูกและบำรุงรักษาต้นทองอุไร ไม้มงคลนาม เสริมดวง มีศักยภาพในการดักฝุ่น PM2.5 ดอกสีเหลืองออกตลอดปี นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้านเรือน และสวนสาธารณะทั่วไป

More

ความหลากหลายของสิ่งมีขีวิต #ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง


......เมื่อเกิดป่า จึงนำมาซึ่งระบบนิเวศป่าที่เรียกว่าใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติมากยิ่งขึ้น การเจริญเติบโตของต้นไม้ท้องถิ่นและการฟื้นคืนของผืนดิน สิ่งมีชีวิตทั้งน้อยใหญ่ก็จะเริ่มเข้ามาทำให้ระบบ นิเวศของให้ใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติยิ่งขึ้น

More

โครงการวิจัยการจัดการป่าอย่างยั่งยืน : เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการในการจัดการป่าอย่างยั่งยืน


ปตท. ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยดำเนินการศึกษาวิจัย การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ในพื้นที่ป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งปลูกไว้แล้วในปีพ.ศ. 2537 และพ.ศ. 2538 โดยท่าการคัดเลือก พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมประเภทต่างๆ เป็นกรณีศึกษา รวมทั้งสิ้น 5 แปลง เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2538 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2541

More

เคล็ดไม่ลับ แนวทางการฟื้นฟูป่าอย่างถูกต้องของ ปตท. ที่ทำให้ป่าเติบโตยั่งยืน ถึง 20 ปี


ผืนป่ากว่า 1 ล้านไร่ทั่วประเทศ คือผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการฟื้นฟูป่า ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ของ ปตท. โดยมีองค์ความรู้ในการปลูกป่า ซึ่งเป็นจุดรวมของความสำเร็จในแต่ละพื้นที่ แนวทางการฟื้นฟูป่าอย่างถูกต้องของ ปตท. ส่งผลให้ป่าเจริญเติบโตยั่งยืนมาอย่างยาวนาน

More

ครั้งแรกกับการเปิดมุมมองในการสร้างพื้นที่สีเขียวในประเทศไทย #ศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุงปตท.


ปัจจุบันโลกเรานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปไม่เว้นแต่ละวัน สภาพแวดล้อมแย่ลง ฝุน มลภาวะ สภาพอากาศ รวมไปถึงสุขภาพและโรคที่เกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอด จะมีวิธีการอย่างไรในการที่จะช่วยโลกให้ดีขึ้น ครั้งแรกกับการเปิดมุมมองในการสร้างพื้นที่สีเขียวในประเทศไทย และการพาชมพื้นที่สีเขียวกลาง กรุงเทพฯ ที่ #ศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุงปตท.

More

ไขข้อสงสัยกว่าจะมาเป็นศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง🍃🍃


หากคุณเป็นคนนึงที่กำลังสงสัยประเด็นเหล่านี้ 🌱จุดกำเนิดของสถาบันปลูกป่าฯ ปตท.? 🍃 แนวคิดสำคัญที่ทำให้เกิดเป็น #ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง? 🌳 ทำไมป่าของ ปตท.ถึงยั่งยืน ? ร่วมหาคำตอบเหล่านี้ไปพร้อมกัน

More

"ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง"แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติใจกลางกรุง เที่ยวป่าได้ไม่ต้องนั่งรถไกลไปต่างจังหวัด 🚗


🌿🌳ธรรมชาติและป่าไม้ ดูจะห่างไกลคนกรุงจริง ๆ อยากจะไปท่องธรรมชาติก็ต้องขับรถออกต่างจังหวัดกันเลย 🚙🚗 ปตท. ตั้งใจสร้างแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ให้พื้นที่สีเขียวไว้ใจกลางกรุงที่ 🏡 ให้ความรู้ 👉 สร้างแรงบันดาลใจ 👉สร้างความตระหนัก 👉จุดประกายการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ให้กับประชาชน จนเกิดเป็น #ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง 🍃🍃 ตั้งใจจำลองป่าให้คนกรุงเทพได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด โดยการจำลองป่ากรุงเทพในอดีตมาตั้งไว้ใน #ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ด้วย

More

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง🍃 สถานท่องเที่ยวที่พาคุณไปสุขกายแถมสบายใจ เพราะเราไม่ได้มีแค่ป่า 🌳🌳


ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะมาเที่ยว #ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงปตท🍃 ดีมั้ย ดียังไง ฟังทางนี้ 🎯🎯 เพราะเราไม่ได้มีแค่ป่า 🌳🌳 มาเที่ยว #ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงปตท 🍃นอกจากจะสุขกายจากการเดินทางที่แสนสะดวก บรรยากาศและเส้นทางศึกษาธรรมชาติแล้ว #ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง🍃 ยังมีกิจกรรมพิเศษให้ทุกคนที่มาศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติได้สุขใจกันอีกด้วย ซึ่งในแต่ละเดือนก็จะมีกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อสังคมแตกต่างกันไป สามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ #ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง🍃 บอกเลยว่าเที่ยว #ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง🍃 "สุขทั้งกาย สุขทั้งใจ" ❤️❤️

More

🌿“ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง”🌿 กับ การปลูกป่านิเวศ โดยใช้ทฤษฎี “มิยาวากิ” เพื่อการฟื้นฟูป่านิเวศได้ภายในเวลารวดเร็ว ⏰


🌿“ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง”🌿 กับ การปลูกป่านิเวศ 📍 การปลูกป่านิเวศ คือ การปลูกป่าที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อฟื้นฟูให้เป็นป่า ธรรมชาติ และที่ป่าในกรุงคือการปลูกป่าจำลองป่า ธรรมชาติของกรุงเทพฯในอดีต 🌱🌱 โดยใช้ทฤษฎี “มิยาวากิ” เพื่อการฟื้นฟูป่านิเวศได้ภายในเวลารวดเร็ว ⏰ แนวทางการปลูกป่านิเวศ ตามหลักของ ศ.ดร. อาคิระ มิยาวากิ ฟื้นคืนความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าปลูกเจริญเติบโตและฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็ว ปลูกได้ในพื้นที่จำกัด ____________________________________ รายการ เติมรักษ์ เพื่อโลก 🌏🍃 ออกอากาศช่อง 7 วันที่ 27 สิงหาคม 2562

More

ตามเด็ก ๆ ไปดูกันว่า #ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ในมุมมองของคุณและเด็กต่างกันยังไงงงง 🌳🌳


ตามเด็กๆไปดูกันว่า 👋👋 #ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ในสายตาน้อง ๆ เป็นยังไงบ้าง 🌱 คำถามตามฉบับเด็ก ๆ ที่อาจตอบข้อสงสัยของคุณได้เช่นกัน ในมุมมองของเด็ก ป่า 🌳คืออะไร และมีความสำคัญอะไรบ้าง เพราะความคิดของเด็ก บางทีผู้ใหญ่อย่างเรา ๆ ก็คิดไม่ถึงเลย ตามเด็ก ๆ ไปดูกันว่า #ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ในมุมมองของคุณและเด็กต่างกันยังไงงงง

More

👩‍🏫 มาเรียนรู้ “พันธุ์พืชคุ้งบางกะเจ้า&โซนในสวน80” กัน 🍃🍃


👩‍🏫 มาเรียนรู้ “พันธุ์พืชคุ้งบางกะเจ้า&โซนในสวน80” กัน 🌱🌱 สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา หนึ่งในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ซึ่งอยู่ภายใต้การ ดูแลของสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. 🌱🌱 .........พันธุ์ไม้แบบไหนที่ปลูกได้ในคุ้งบางกะเจ้า🌳 .........โซนแหล่งเรียนรู้พันธุ์พืช แบ่งเป็นโซนหลากหลายรูปแบบให้ได้ศึกษาธรรมชาติอย่างเต็มที่ 🍃📖 🎊 ร่วมรับข้อมูลใหม่ ๆ ไปพร้อมกัน 🎊

More

ร่วมสัมผัสวิถีแห่งป่า ที่ไม่ต้องไปไกลถึงต่างจังหวัด #ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง 🌱🌱


ร่วมสัมผัสวิถีแห่งป่า ที่ไม่ต้องไปไกลถึงต่างจังหวัด #ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง 🌱🌱 เด็กไปได้ ผู้ใหญ่ไปดี 🏃‍♂️🏃‍♀️ สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 🌳🌳

More

🌳🏢พิทักษ์พื้นที่สีเขียว คืนออกซิเจนสู่สังคมเมือง 🌳🏢


🌳🏢พิทักษ์พื้นที่สีเขียว คืนออกซิเจนสู่สังคมเมือง 🌳🏢 ..ปัจจุบันปัญหาที่สำคัญด้านสิ่งแวดล้อมยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่า 9 ใน 10 ของประชากรทั่วโลก ต้องหายใจท่ามกลางอากาศที่มีมลพิษสูง และเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศ 7 ล้านคน/ปี 🚌🚕🚨 🌱 ถึงเวลาที่เราต้องตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้ 🌱 ..ต้นไม้และป่าไม้ช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก ปลดปล่อยออกซิเจน ฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ ลดมลพิษในเมือง ลดอุณหภูมิในตัวเมือง รวมถึงกักเก็บน้ำในไว้ดิน ป้องกันน้ำท่วมอีกด้วย 🌧💦🌳 ..การเริ่มต้นง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถสร้างพื้นที่สีเขียวร่วมกันได้ เช่น การปลูกต้นไม้และดูแลต้นไม้ในพื้นที่ ตนเองหรือใกล้เคียง และการปลูกฝังให้เกิดการเรียนรู้ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว 🍀🍃 #ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง -------------------------------------------------------------------- รายการ เติมรักษ์เพื่อโลก EP 19

More

“มึงเฮ็ดโล้ด”


เรื่องเล่าจากนักปลูกป่า ณ ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

More

🕵️‍♀️🌿ตามรอย...ป่าคาร์บอนต้นแบบ #ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์


🕵️‍♀️🌿ตามรอย...ป่าคาร์บอนต้นแบบ #ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ ...ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ 🍃 เป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านป่าไม้และระบบนิเวศ โดยมีงานวิจัยการปลูกป่าหลายรูปแบบ ที่สำคัญ คือ ป่าคาร์บอนต้นแบบ โดยใช้วิธีปลูกเรียนแบบธรรมชาติ 🌱🌳 👨‍🌾 โดยใช้วิธีปลูก 👩‍🌾 • คัดเลือกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นผสมผสาน ไม้โตช้า 80% ไม้โตเร็ว 20% • ใช้เทคนิคการปลูกและจัดการป่าแบบประณีต เช่นเลือกปลูกหลายชั้นเรือนยอดคละกันเพื่อให้ทุกต้นได้ รับแสงและดูดซับคาร์บอนเต็มที่ตลอดปี ... #ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ เข้าร่วม “โครงการลกก๊าชเลือน กระจก ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย” ได้รับการรับรองปริมาณก๊าชเรือนกระจก 763 ตันคาร์บอนไซด์เทียบเท่า 👃🍀🌏 __________________________________________ เติมรักษ์เพื่อโลก EP 20 #ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์

More

ต้นไม้ประจำจังหวัด กรุงเทพมหานคร “ต้นไทรย้อยใบแหลม” 🌳🏢🌳


ต้นไม้ประจำจังหวัด กรุงเทพมหานคร “ต้นไทรย้อยใบแหลม” นักบุญแห่งผืนป่า 🦁🐻🐦 คุณค่าในเมืองใหญ่ 🍃🏢 ง่ายต่อการรักษา 🌳💦

More

🌳🌳“สีเสียดแก่น” 🌳🌳


...ต้นไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลจังหวัดกำแพงเพชร

More

ปตท. ร่วมกับ กรมป่าไม้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการสร้าง "แนวไม้ไผ่กันคลื่น" 🌊🌊


ปตท. ร่วมกับ กรมป่าไม้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการสร้าง "แนวไม้ไผ่กันคลื่น" 🌊🌊 ....เพื่อศึกษาวิจัยการป้องกันการกัดเซาะพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำ เพื่อให้เกิดการสะสมของดินเลนงอกใหม่ จนสามารถฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน เกิดเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันแนวชายฝั่ง ....จากผลการวิจัยพบว่า การใช้แนวไม้ไผ่กันคลื่น สามารถลดความแรงของกระแสคลื่น กักดินเลนสะสมจนสามารถปลูกพืชชายเลนได้ ฟื้นฟูระบบนิเวศสัตว์น้ำ และป้องกันขยะได้เป็นจำนวนมาก ___________________________________________ รายการกดไลค์ใช่เลย ช่อง ONE

More

👨‍🌾 10 โครงการรักษาป่าระยะยาว ปตท. 👩‍🌾


⛽️ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรับผิดชอบด้านความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ . 🌳 ซึ่งคำนึงถึงเรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของทรัพยากรป่าไม้เป็น หลัก จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่หลักในการ ดูแลและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ อย่างจริงจัง . ⏰ ย้อนไปในช่วงตั้งแต่ปี 2537 – 2555 ปตท.ใช้แนวคิด 🍃“ปลูกป่าในใจคน คนอยู่ได้ ป่าอยู่รอด”🍃 ได้ดำเนินการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ปตท. และดูแลรักษาป่าอย่างต่อเนื่อง

More

🌿 ปลูกต้นไม้ยังไงดี 🌿


🌿 ปลูกต้นไม้ยังไงดี 🌿 ปลูกแล้วไม่ยอมโต 🌿 ต้องโตขนาดไหนถึงจะย้ายกระถางงง . ...นอกจากเตรียมเมล็ด กลบดิน รถน้ำแล้ว มีวิธีไหนอีกมั้ยน้าา ที่จะทำให้ต้นไม้ของเราโตเร็วโตไว 🌳🌳 . ...ตาม น้องเอมและพี่น้ำขิงไปเรียนรู้การปลูกต้นไม้ในแบบที่เรา คิดไม่ถึง เมล็ดพันธุ์ที่ต่างชนิดกันมีวิธีปลูกที่ต่างกันด้วยน้าาา 👨‍🌾👩‍🌾

More

"ประดู่ป่า" ต้นกล้าต้นที่ 100 ล้าน


"ประดู่ป่า" ต้นกล้าต้นที่ 100 ล้าน . ต้นประดู่ป่า ต้นไม้ทรงปลูก "ต้นที่ 100 ล้าน” ณ แปลงปลูกป่า FPT 49 จ.นครราชสีมา

More

#ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง “พื้นที่จำลองป่ากรุงเทพในอดีต” 🌳🌿


#ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง “พื้นที่จำลองป่ากรุงเทพในอดีต” 🌳🌿 . . ....หลายคนยังสงสัยว่าเราทำมันได้จริงหรือ การจำลองพื้นที่ป่าเป็นอย่างไร เราจะได้สัมผัสป่าใกล้ชิดแค่ไหนถ้ามาที่ #ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง 🍃 . . ....วันนี้เราจะพาทุกคนมาลองฟังเสียง ความประทับใจของกลุ่มผู้เยี่ยมชม ณ #ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง 💚💚 . . “ ระหว่างที่เราเดินอยู่บน Skywalk เนี่ย เหมือนว่าเรากำลังเดินอยู่ในป่าจริง ๆ เลย ” . . “ ความรู้สึกแรกที่ได้ยิน เราก็เอ๊ะ ในกรุงนี่มันจำลองป่าได้หรอ พอเรามาเห็นภาพแล้วเราแบบ เอ้ย มันสามารถทำได้ด้วย 2 มือเล็ก ๆ ของเรานี่แหละ ” . . ☘️ความประทับใจของคณะผู้เยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง☘️

More

“ต้นที่ 100 ล้าน” เรื่องราวความสำเร็จการพลิกฟื้นคืนผืนป่า...ใต้ร่มพระบารมี 🍃🍃


ต้นประดู่ ต้นที่ 100 ล้าน เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมแรงร่วมใจในการพลิกฟื้นคืนผืนป่าของทุกภาคส่วน ทำให้พื้นที่ป่า เสื่อมโทรมกว่า 26,000 ไร่ ซึ่งเป็นแปลงปลูกป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ของ ปตท. พลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์จนได้รับการผนวกเป็นส่วนหนึ่งของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาภูหลวงในปัจจุบัน

More

ต้นมะตูม. ☘️


ต้นมะตูม. ☘️ ....ต้นมะตูมเป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดชัยนาท ผู้ที่ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงหรืองานมสรสพระราชทานจะได้รับพระราชทานใบมะตูมเพื่อเป็นสิริมงคล

More

การดำเนินงาน ศูนย์การเรียนรู้ 3 ศูนย์ ภายใต้สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท


การดำเนินงาน ศูนย์การเรียนรู้ 3 ศูนย์ ภายใต้สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท “สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.” ดำเนินภารกิจในด้านงานวิจัย งานนวัตกรรมการฟื้นฟูป่าและระบบนิเวศ การพัฒนาเครือข่ายเพื่อดูแลป่าอย่างยั่งยืน ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ 3 แห่ง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ จัดตั้งโครงการ “ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี” จ.ประจวบคีรีขันธ์และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ขึ้นบนที่ดินของ ปตท. อีก 2 แห่ง ได้แก่ “ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์” จ.ระยอง และ “ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง” จ.กรุงเทพฯ

More

ต้นไม้ประจำจังหวัด ระนอง ต้นอบเชย


.....หลายคนจะคุ้นเคยกับกลิ่นอบเชยในพะโล้ หรือ Cinnamon ที่เป็นส่วนประกอบหรือปรุงกลิ่นรสในเค้ก ซินนามอนโรลล์ ลูกอม ยาสีฟัน หรือในหมากฝรั่ง หลายคนที่สนใจเรื่องสุขภาพจะทราบสรรพคุณของอบเชยในการรักษาเบาหวาน อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าหน้าตาของต้นอบเชยเป็นอย่างไร อบเชยมาจากไหน มีปลูกหรือไม่ และการผลิตและตลาดอบเชยทำอย่างไรนั้น จะเป็นที่น่าสนใจเช่นกัน

More

โมลเดลการฟื้นฟูป่า 4 รูปแบบ #ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ 🌳🌳


โมลเดลการฟื้นฟูป่า 4 รูปแบบ #ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ 🌳🌳 . . แปลงปลูกฟื้นฟูป่าไม้ธรรมชาติ 👩‍🌾🌳 ปลูกเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้และระบบนิเวศดั้งเดิมของพื้นที่ . . ป่าไม้โตเร็ว 🌴🌴 เน้นเอาเนื้อไม้ไปใช้ประโยชน์ โดยปลูกไม้เศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้ . . แปลงปลูกป่าไม้ผลกินได้ 🌳🍌 เพื่อเก็บผลผลิตใช้ในครัวเรือน . . แปลงปลูกป่าแบบวนเกษตร 🌿🥭🍍 ผสมผสานไม้ยืนต้น ไม้โตเร็วและพืชเกษตรมาปลูกใน พื้นที่เดียวกัน ทำให้ได้ผลผลิตในระยะสั้นและมีรายได้ จากไม้ยืนต้นในระยะยาว ___________________________________________ รายการ เติมรักษ์ เพื่อโลก

More

ต้นรัง ☘️


ต้นรัง เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลของ จังหวัดอุดรธานี คนไทยเชื่อว่า ต้นรัง เป็นไม้มงคลของคนเกิดปีมะเส็ง ต้นรัง ต้นไม้ที่ได้ชื่อว่า ดัชนีชี้วัด ว่าป่าแห่งนี้ คือ ป่าเต็งรัง

More

สิ่งมีชีวิตจากป่า สิ่งบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ 🌳#ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง


สิ่งมีชีวิตจากป่า สิ่งบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ 🌳#ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง . ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ ช่วยคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศในพื้นที่ . ผ่านการจัดกิจกรรม ให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย ได้มีส่วนร่วม พร้อมทั้งสนุกกับการเรียนรู้วิถีชีวิตแห่งป่า อาทิ การสำรวจพืชพรรณ และสัตว์ต่างๆ 🦋🐝🐜🐞 . เป็นอีกช่องทางที่จะช่วยช่วยปลูกฝังให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

More

....ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี” เป็นต้นแบบของการฟื้นฟูพื้นที่ จากนากุ้งร้างให้เป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์


....ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี” เป็นต้นแบบของการฟื้นฟูพื้นที่ จากนากุ้งร้างให้เป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ ....โดยมีองค์ความรู้สำคัญ คือ การเตรียมกล้าไม้ที่มีคุณภาพพร้อมปลูก ประกอบด้วย . • การเพาะด้วยถุงเพาะชำ – เหมาะกับเมล็ดพันธุ์ขนาดใหญ่, ไม่ชอบความชื้นมากนัก • การเพาะด้วยถาดหลุม – เหมาะกับการเพาะพันธุ์ที่ต้องการ คุณภาพ ย้ายปลูกต้นอ่อนได้ง่ายโดยไม่ทำให้รากฉีกขาด • การเพาะด้วยกระถางเลี้ยงน้ำ – เหมาะกับเมล็ดพันธุ์ขนาด เล็ก ที่ต้องการความชื้นสูง • การเพาะด้วยฟองน้ำ – เหมาะกับพันธุ์ไม้ที่เมล็ดแข็งและ เปลือกหนา โดยฟองน้ำจะช่วยให้ชุ่มชื้น • การเพาะด้วยแก้วพลาสติก เหมาะกับกล้าไม้ที่มีลักษณะเป็น ฝัก และการเพาะด้วยแก้วพลาสติก ยังเป็นการลดขยะ พลาสติกด้วย

More

ความหลากหลายของสัตว์ป่า ณ แปลงปลูกป่า FPT 49


🐘🐖🦡🐇🕊🦜🦚🐓 ....ไก่ฟ้าพญาลอ แมวดาว เก้ง กระจง หมีหมา หมาจิ้งจอก หมูป่า นกนานาชนิด และสัตว์กว่า 152 ชนิด ใช่ว่าจะพบได้ทั่วไป เพราะสัตว์ป่าเหล่านี้จะพบได้มากในพื้นที่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์และนำมาซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ เท่านั้น

More

ต้น ยางนา ต้นไม้พระราชทานประจำ จังหวัด อุบลราชธานี


เพื่อน ๆ หลาย ๆ อาจจะไม่รู้จักต้นยางนาแต่ถ้าพูดถึงผล ของมันแล้วละก็เพื่อน ๆ ต้องไม่พลาดที่จะ Snap ภาพเก็บไว้ในคลังแน่นอน วันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ ไปรู้จักต้นของ ลูกยางที่เราเคยเห็นกันว่าเค้าเป็นยังไงง

More

📺 รายการ " คนมันส์พันธุ์อาสา"


รายการดี ๆ แบบนี้ไม่ดูถือว่าพลาดม๊ากกก 📽📽 . 📺 รายการ " คนมันส์พันธุ์อาสา" ในสัปดาห์นี้จะพาเพื่อน ๆ ไปพบกับ . กิจกรรมจิตอาสา ณ แปลงปลูกป่า FPT 49 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาภูหลวง . 🍃ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 🍃 “เทิดไท้องค์ราชัน น้อมเกล้าศิระกราน” . งานนี้บอกเลยว่า . เหนื่อยแต่สนุก สุดในทุก ๆ กิจกรรม นี่สิ่คนมันส์!!! ของจริง!!! 🔥🔥

More

ต้นตะเคียนทอง


ต้นตะเคียนทอง ต้นไม้ประจำจังหวัดปัตตานี ....ตะเคียนทอง จัดเป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบขนาดใหญ่ เปลือกต้นหนา นำมาทำเป็นสมุนไพรรักษาโรคได้มากมาย แต่รู้หรือไม่ว่าประโยชน์ของตะเคียนทองมีอะไรอีกบ้างง

More

เราพยายามอย่างมาก ที่จะตามหามัน...


...เรือล่องไปตามคูคลองอย่างเชื่องช้า ไม้พายไม่ได้ทำหน้าที่เพื่อเพิ่มความเร็ว แต่จับจังหวะให้พอดีกับการใช้อุปกรณ์ในมือ(สวิง) จุ่ม ดัก ตัก เอาปูดำขึ้นมา "นั่นไง!! มันอยู่ในสวิงแล้ว" เสียงจากผู้ห่างไกลธรรมชาติ แสดงความตื่นเต้นกับสิ่งที่เห็น

More

“ไก่ฟ้าพญาลอ” ไก่ฟ้าที่มีความสวยงามที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศไทย แต่ทว่า.. “ใกล้จะสูญพันธ์”


... “ไก่ฟ้าพญาลอ” ไก่ฟ้าที่มีความสวยงามที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศไทย แต่ทว่า.. “ใกล้จะสูญพันธ์” . . …จากการฟื้นคืนจากภูเขาหัวโล้น สู่ป่าสมบูรณ์ที่เต็มไปด้วยเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ ณ แปลงปลูกป่า FPT 49 จ.นครราชสีมา หนึ่งในโครงการปลูกป่าฯ ของ ปตท. วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับสัตว์ป่าชนิดหนึ่ง ที่เป็นเสมือนดาราแห่งผืนป่าแห่งนี้ คือ . “ไก่ฟ้าพญาลอ” .

More

🍃🍃 นิเวศบริการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 🍃🍃 #ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลยสิรินาถราชินี


วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปที่ #ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลยสิรินาถราชินี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และการเรียนรู้เรื่อง 🍃🍃 นิเวศบริการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 🍃🍃 . 📍 นิเวศบริการคืออะไร ❓ . 📍 สำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยังไงบ้าง ❓ . 📍 #ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลยสิรินาถราชินี มีระบบนิเวศบริการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือไม่ ❓ . มาร่วมหาคำตอบไปพร้อมกัน 👇👇 __________________________________________ รายการ เติมรักษ์เพื่อโลก

More

แนะนำ 10 ชนิดพันธุ์ไม้ในเมือง


ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเริ่มโจมตีมนุษย์เราอย่างต่อเนื่อง . จะเห็นว่า กรุงเทพฯ ของเรานั้นร้อนขึ้นทุกวัน แถมล่าสุดยังต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ “กรุงเทพฯ ถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่น” เป็นเวลาหลายเดือน . ปัจจุบันผู้คนเริ่มหันมาให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองที่เป็นทางเลือกหนึ่งในการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ทุเลาลงได้บ้าง . ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการช่วยในการกรองมลพิษ และสร้างเสริมสุขภาพกายและจิตให้กับคนเมืองอย่างเราที่วุ่นวายจากการใช้ชีวิตอยู่ในทุกวันนี้ การหันออกไปมองต้นไม้สีเขียวจากตึกที่ทำงาน จะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายไม่ใช่น้อย . วันนี้เรามีชนิดพันธุ์ไม้ปลูกในเมืองมาแนะนำ ซึ่งมีทั้งประโยชน์และวิธีการดูแลพันธุ์ไม้เหล่านี้ เราลองไปดูพันธุ์ไม้ที่แนะนำกัน

More

ความพยายามในการฟื้นฟูป่า ไม่เคยสิ้นสุด


เมื่อครั้งหนึ่งเราต้องการมันคืน

More

เคยสงสัยกันบ้างมั้ยว่า . 🍃 จุดเริ่มต้นก่อนที่ ปตท. ทำการปลูกป่า เริ่มมาจากอะไร 🍃


บ่ายนี้มีอะไร 📺📺 . เคยสงสัยกันบ้างมั้ยว่า . 🍃 จุดเริ่มต้นก่อนที่ ปตท. ทำการปลูกป่า เริ่มมาจากอะไร 🍃 . และทำไมถึงเกิดศูนย์เรียนรู้ขึ้น ถึง 3 ศูนย์ 🏡🏡🏡 . รู้หรือไม่ว่ามีศูนย์เรียนรู้อะไรบ้าง และศูนย์ไหนเกิดก่อน . 🔎🔎 ร่วมหาคำตอบใน . . รายการบ่ายนี้มีคำตอบ ช่อง 9 MCOT HD 👇👇

More

เรื่องเล่าจากแปลงปลูกป่า ตอน " ขวางทางเราไม่ได้ "


"บ่อมันลึกมาก น้ำระบายไม่หมด" . คำตอบจากชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้น อธิบายถึงบ่อเลี้ยงกุ้งเก่า ทรงกลมน่าประหลาด น้ำในบ่อดูสีเข้ม แสดงถึงความลึกได้เป็นอย่างดี . เราปลูกโกงกางลงไปในบ่อทั้งหมด ด้วยระยะที่ถูกกำหนด*ไว้แล้ว

More

ห้องเรียนธรรมชาติ... เรียนรู้สู่การอนุรักษ์ . #ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี


ห้องเรียนธรรมชาติ... เรียนรู้สู่การอนุรักษ์ . #ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี . มีห้องเรียนธรรมชาติ ...ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูพื้นที่ จากนากุ้งร้างเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ยังได้สร้างเครือข่ายกับชุมชน โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ร่วมเป็น “ ยุวมัคคุเทศก์ “ . “ ยุวมัคคุเทศก์ “ ให้ความรู้แก่ผู้เข้าชม ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักและหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน .

More

รู้ยัง? ระยองไม่ได้มีดีแค่ทะเลนะ


ไหนๆ ก็มาเที่ยวทะเลแล้ว แวะเที่ยวภูเขาหน่อยเป็นไร ถ้ายังนึกภาพไม่ออก ไม่มีไอเดีย ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหน หรือ เอ๊ะ ระยองมีทะเลด้วยหรือ ติดตามได้ในคลิปวีดีโอนี้ ที่จะพาคุณไปชมศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ของเราว่ามีอะไรให้เที่ยวบ้าง . เที่ยวทะเลแล้ว... อย่าลืมเที่ยวภูเขาด้วยนะ อย่าปล่อยให้เขาเหงาล่ะ

More

เรื่องเล่าจากแปลงปลูกป่า ตอน กลไก ขับเคลื่อนชุมชนตำบลกำแพง พัฒนาดิน น้ำ ป่า ทุ่งกุลาร้องไห้


.....“ทุ่งกุลาร้องไห้” ภาพของที่ราบอันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา แสงแดดที่แผดเผาเป็นเปลวระยิบเหนือดินแตกระแหง อาจวาบขึ้นมาในความรู้สึกนึกคิดของคนจำนวนมาก “ทุ่งกุลา” เป็นนิยามของความแห้งแล้งกันดาร ผู้คนเผชิญกับความยากจนข้นแค้น จากตำนานเล่าขานกันมาของพื้นที่แห่งนี้ว่าแม้แต่พ่อค้าชาวกุลาที่เป็นผู้กล้าหาญมีความอดทนสูงก็ต้องยอมทิ้งสินค้าของตน เพื่อเอาตัวรอดถึงกับร้องไห้

More

เมล็ดพันธุ์แห่งความสุข


ได้มาเราก็ต้องแบ่งปัน อยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความพอเพียง ด้วยเมล็ดพันธ์ุแห่งความสุข จากชาวบ้าน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ที่จะชวนให้คุณยิ้มอิ่มใจไปด้วยกัน

More

เส้นทางจักรยาน ณ แปลงปลูกป่า FPT 49


.......ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้แปลงปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ FPT 49 ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “เทิดไท้องค์ราชัน น้อมเกล้าศิระกราน” พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

More

“ช้างป่า” พี่ใหญ่แห่งผืนป่าบุณฑริก ดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ


.....เพียงไม่กี่ก้าวที่ย่างเข้าไปภายในบริเวณ ผืนป่าบุณฑริก สามารถพบเห็นร่องรอยของ “ช้างป่า” หนึ่งในดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า ซึ่งผืนป่าแห่งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ป่าปลูก ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 1 ล้านไร่ ของ ปตท. หมายเลขแปลงปลูกป่า FPT 3/1 บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบุญฑริก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

More

ทำความรู้จัก อาชีพผู้ดูแลต้นไม้ : “รุกขกร”


รุกข- แปลว่า “ต้นไม้” รุกขกร (arborist) จึงหมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่จัดการและดูแลต้นไม้ .....ในการจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองให้เกิดความยั่งยืนได้นั้น จําเป็นต้องมี “รุกขกร” ในการเป็น ผู้ดูแลและจัดการต้นไม้รวมถึงพื้นที่สีเขียว

More

ปลูกด้วยใจให้ด้วยรัก... ผักวังจันทร์


เพราะผักของเราไม่ได้แค่ปลูกเพื่อขาย แต่เรายังปลูกเพื่อแบ่งปัน เพราะเราปลูกด้วยแนวคิดที่ว่าเราดูแลแปลงปลูกเหมือนดูแลคนในครอบครัว และขยายความรัก ไปให้เพื่อนบ้าน ในชุมชน

More

How to be a good Youtuber!


เป็นยูทูปเบอร์ที่ดีเขามีวิธีเริ่มต้นกันยังไงนะ ถ้ายังคิดไม่ออก ขอชวนมาดูคลิปวีดีโอนี้ ที่มีสถานที่ดีๆ ให้ดูเป็นตัวอย่าง เผลอๆ คุณอาจจะเป็นสุดยอดยูทูปเบอร์แห่งปีก็ได้!

More

ชวนไปสูดอากาศ รับลมชายหาดเจ้าพระยา ณ #สวนฯ80


“สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา” ประตู่สู่คุ้งบางกะเจ้า แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแห่งใหม่ ที่รวบรวมเรื่องราวการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวและระบบนิเวศดั้งเดิม พร้อมรับลมชมชายหาดริมแม่น้ำเจ้าพระยา #7กิจกรรม เที่ยวสวนฯ 80 ห้ามพลาด!

More

นักปลูกป่าสมัยใหม่ กับ “เหยี่ยวที่ควบคุมด้วยรีโมท”


แผ่นหลังของนักปลูกป่า ที่ก้มหน้ามองเครื่องมือสำรวจของยุคสมัยที่รวดเร็ว เทคโนโลยีนำพาการเรียนรู้ที่แปลกใหม่และละเอียดถี่ถ้วนมากยิ่งขึ้น หากนึกย้อนกลับไปในอดีต การจะมองภาพรวมของพื้นที่ปลูกป่าได้ทั้งหมดคงยากมาก หรือในบางพื้นที่อาจเป็นไปไม่ได้เลย

More

ป่า (ของคน) ในกรุง


กรุงเทพมีป่านะ รู้ยัง วันว่าง ไม่รู้จะไปไหน จูงมือลูกหลานมาเที่ยว แชะภาพ สูดอากาศดีๆ ที่ป่าในกรุง เขตประเวศ กรุงเทพมหานครของเรานี่เองแหละ

More

ต้นไม้ต้นที่ 100 ล้าน ณ แปลงปลูกป่า FPT49


จากต้นกล้าต้นที่ 100 ล้านของโครงการปลูกป่าล้านไร่ของปตท. สู่การดำเนินโครงการที่ทำให้คนอยู่ได้ ป่าก็อยู่รอด

More

มีสวนป่าครัวเรือน ถึงวิกฤต... เราก็ไม่อด


สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วโลกในหลายๆ ด้าน และที่สำคัญไม่แพ้กันคือความมั่นคงทางด้านอาหาร แต่ไม่ใช่กับชุมชนสมาชิก ‘โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า หรือ รสทป.’ ที่พวกเขาสามารถสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารได้ แม้ในวันที่ตลาดจะไม่ได้เปิดตามเวลาปกติแล้วก็ตาม

More

ล้อม “ตะเคียน”


ในการล้อม ตะเคียน เพื่อเคลื่อนย้ายครั้งนี้ มีเรื่องเล่าให้ได้ลุ้นกันสักนิดว่า ระหว่างที่ทีมงานกำลังใช้ไม้ค้ำยันและสลิงเพื่อให้ครอบครัวตะเคียนยืนได้อย่างมั่นคงนั้น มีคนตาดีแอบเห็นหญิงสาวแสนสวยส่งยิ้มนั่งอยู่บนยอดต้นตะเคียน เอ๊ะ! หรือเธอคงอยากบอกให้เรารู้ว่า . . .

More

เลียงผา ผู้ครอบครองพื้นที่สูงชัน ณ แปลงปลูกป่า FPT 49


ในปีนี้ ปตท. พบเลี้ยงผาในแปลงปลูกป่า FPT 49 ซึ่งนับว่าเป็นความตื่นเต้นปะปนกับความภูมิใจ เพราะผืนป่าที่เราได้ปลูกผืนนี้ได้เป็นบ้านหลังใหม่ให้กับสัตว์น้อยใหญ่ที่กำลังจะเข้ามาในพื้นที่ของเรา ไม่เว้นแม้กระทั่ง “เลียงผา”

More

ห้องแล็บ...กลางป่า สร้างคุณค่า ต่อลมหายใจ ให้ชีวิต


......หากลองจินตนาการถึงห้องปฏิบัติการ (laboratory) หรือเรียกสั้นๆ ว่า “ห้องแล็บ” หลาย ๆ คนต้องนึกถึง ห้องที่อยู่ในสภาวะที่ถูกควบคุม เป็นที่สำหรับวิจัย ทดลอง และการวัดทางวิทยาศาสตร์ มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย แต่ห้องแล็บของทีมปลูกป่าและฟื้นฟูระบบนิเวศ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. เป็นพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ท่ามกลางภูมิประเทศที่สลับซับซ้อน มีปริมาณน้ำฝน ความชื้นในอากาศ อุณหภูมิ ช่วงฤดูกาล ลักษณะของดิน ฯลฯ เป็นตัวควบคุมให้เกิดชนิดป่าที่แตกต่างกัน

More

“อาบป่า” ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวันจันทร์ Ep.1


….หลายคนอาจสงสัยว่า "อาบป่า" คืออะไร ?? ใช่การไปอาบน้ำกลางป่าหรือไม่?? ติดตามได้ในบทความนี้

More

“อาบป่า” ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวันจันทร์ Ep.2


“อาบป่า” ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวันจันทร์ Ep.2 . จะดีแค่ไหน ถ้าเราได้พักผ่อนจากการทำงานหรือการเรียน แล้วเดินทางท่องเที่ยว ใช้ชีวิตแบบ ‘Work-life balance’ . ทุกวันนี้เราเหนื่อยล้าจากการใช้ชีวิตในเมืองหลวงที่มีแต่ความวุ่นวาย ไหนจะปัญหามลพิษที่เราต้องเผชิญมาตลอด จึงขอเชิญชวนทุก ๆ คน ไปอาบป่าพักผ่อนให้ป่าบำบัดกายใจ🍃🌳 .

More

สมเด็จพระสังฆราชประทานกล้าไม้ "ต้นกล้าจิตอาสา รวมพลังศรัทธา ปลูกป่าทั่วแผ่นดิน"


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นองค์ประธานและประทานกล้าไม้มงคล 6 ชนิด ได้แก่ ต้นไทร ต้นโพธิ์ ต้นราชพฤกษ์ ต้นประดูป่า ต้นรวงผึ้ง และต้นพะยูง แก่ คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่ม ปตท. เครือข่ายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ ปตท. ผู้บริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

More

🌿🌳 "Crown shyness" 🌿🌳


"ปรากฏการณ์ต้นไม้ขี้อาย" หรือ "ช่องว่างระหว่างยอดไม้" ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ต้นไม้เว้นช่องว่างระหว่างกันและกันไว้ด้วยความเคอะเขิน

More

คณะกรรมการ ปตท. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง


คณะกรรมการ ปตท. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ถนนสุขาภิบาล 2 เขตประเวศ บนพื้นที่ 12 ไร่ ที่ออกแบบภายใต้แนวคิด PTT Green in City มีการออกแบบอาคารที่กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน เป็นต้นแบบนวัตกรรมอาคารเขียว สอดคล้องกับ โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ด้านการขับเคลื่อนที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และรูปแบบการศึกษาและเรียนรู้ป่าในเมือง เชื่อมโยงและสร้างความใกล้ชิดระหว่างคนกับป่า

More

วันเดย์ทริป ชวนเพื่อนๆ หนีปัญหาฝุ่น ไปสูดอากาศดีๆ ที่ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จ.ประจวบคีรีขันธ์✨


สัมผัสธรรมชาติไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้การพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกันในระบบนิเวศ ถ่ายรูปชิค ๆ เผลอๆ สไตล์ธรรมชาติ ภายในศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีมีกิจกรรมดีๆ ให้ทำมากมาย

More

สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. มอบต้นดาวเรืองแก่สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง


คุณสราวุธ ปิตุเตชะ อัยการจังหวัดระยอง รับมอบต้นดาวเรือง จำนวน 1,000 ต้น จาก คุณกนกพร รอดรุ่งเรือง ผู้จัดการสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

More

“พื้นที่ป่าต้นน้ำ” เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ


ผืนป่าแห่งนี้เป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำชี และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของชาวบ้านในพื้นที่รอบแปลง เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง ที่หายากของเมืองไทย สามารถพบได้ในบริเวณแปลงปลูก เช่น เลียงผา กระทิง

More

กลุ่ม ปตท. ผนึกพลังปลูกดาวเรือง 99,999 ต้น "แทนดวงใจ ถวายพ่อหลวง"


เพื่อถวายความอาลัย แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างหาที่สุดมิได้ คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม ปตท. รวมพลังแสดงออกถึงความจงรักภักดีผ่านกิจกรรม "กลุ่ม ปตท. ปลูกดาวเรืองแทนดวงใจ ถวายพ่อหลวง"

More

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติด้านรุกขกรรม


นางกนกพร รอดรุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. เป็นผู้แทน ปตท. ในการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติด้านรุกขกรรม ร่วมกับผู้แทน กรุงเทพมหานครและกรมป่าไม้ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

More

มีสวนป่าครัวเรือน ถึงวิกฤต... เราก็ไม่อด


สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วโลกในหลายๆ ด้าน และที่สำคัญไม่แพ้กันคือความมั่นคงทางด้านอาหาร แต่ไม่ใช่กับชุมชนสมาชิก ‘โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า หรือ รสทป.’ ที่พวกเขาสามารถสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารได้ แม้ในวันที่ตลาดจะไม่ได้เปิดตามเวลาปกติแล้วก็ตาม

More

สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๐ พรรษา ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ


สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เป็นสวนสาธารณะที่จัดสร้างขึ้น เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยความร่วมมือของกรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ในที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่รวม 38 ไร่ เริ่มดำเนินก่อสร้างเมื่อปี 2549 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดสวน เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2551 ปัจจุบันมีกรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานดูแลพื้นที่

More

เรื่องเล่าจากนักปลูกป่า ตอน "พาโดรนไปปลูกป่า" EP.1 🌳💚


" วือ วือ วือออออ!!! " เสียงเครื่องยนต์ขนาดจิ๋ว กำลังต้านทานแรงลมธรรมชาติ ท่ามกลางหุบเขาลำเนาไพร ด้วยสุดยอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ เครื่องบินขนาดจิ๋วที่รู้จักกันในนามว่า "โดรน" กำลังทำหน้าที่หนึ่ง ของงานด้านการปลูกป่า 🌳🌳

More

เรื่องเล่าจากนักปลูกป่า ตอน "พาโดรนไปปลูกป่า" EP.2 🌳💚


🌳 เคล็ดไม่ลับสำหรับการ "พาโดรนไปทำภารกิจปลูกป่า" ว่าโดรนมีความสำคัญอย่างไรในภารกิจปลูกป่า วิธีการและโปรแกรมที่ใช้มีอะไรบ้าง ไปติดตามกันเลย 👉🏻

More

สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา


สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฏาคม 2562 ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้ทั้ง 3 พื้นที่ เพื่อแสดงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของเหล่าผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม ปตท. รวมถึงกลุ่มเครือข่ายฯที่เกี่ยวข้อง

More

ครบรอบ 4 ปี สถาปนา “ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์” จัดกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมปลูกป่าคาร์บอนต้นแบบ


6 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จัดพิธีสถาปนาศูนย์ฯ ซึ่งได้จัดพิธีสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากรของศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์และกลุ่มเกษตรชาวบ้านในพื้นที่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2558 ที่ชาวป่าวังจันทร์และสถาบันปลูกป่าฯ ปตท. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดศูนย์ฯ และปลูกต้นจันทน์เทศ เป็นสัญลักษณ์ในวันดังกล่าว

More

“คนอยู่ได้ ป่าอยู่รอด”


วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 คุณณภัค กรรณสูต ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่าและระบบนิวศ ปตท. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมความรู้สีเขียวสู่ชุมชนรอบแปลงปลูกป่า ปตท. หลักสูตร “สร้างป่าสร้างรายได้ (สำหรับชุมชนป่าต้นน้ำ)” โดย ปตท. ร่วมกับภาคีเครือข่ายฟื้นฟูป่าต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และสถานีวิจัยโครงการหลวง แม่หลอด ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเรื่องการปลูกพืชยืนต้น เช่น การปลูกกาแฟใต้ร่มเงาไม้ป่า และการปลูกอะโวคาโด แก่ผู้นำเกษตรกรบ้านดอยผีลู บ้านน้ำปามุง ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

More

การเพาะเมล็ด "ทองอุไร"


วิธีการเพาะเมล็ด "ทองอุไร"

More

สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ลงพื้นที่ต้นแบบป่าครอบครัว ต่อยอดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ภาคประชาชน


คุณณภัค กรรณสูต ผู้จัดการฝ่าย สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์และเรียนรู้พืชสมุนไพรแพนด้าแคมป์ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี พื้นที่ต้นแบบแนวทาง การสร้างป่าครอบครัว

More

กรมป่าไม้ มอบโล่รางวัล ปตท. สาขาบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้


คุณกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ เข้ารับรางวัลโล่ผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี 2562 สาขาบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ จาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่ ปตท. เป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ด้านการป่าไม้ของชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 123 ปี กรมป่าไม้ ทั้งนี้ ปตท. ได้ส่งเสริม สนับสนุนการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ของประเทศมาอย่างต่อเนื่องตลอด 25 ปี และในปี 2559-2562 ได้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว “สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา คุ้งบางกะเจ้า ” ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ร่วมกับกรมป่าไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และชุมชนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างอีกด้วย

More

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยดีเด่น สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้


เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา คุณปิยดา จงพยุหะ ผสญ. พร้อมด้วย คุณณภัค กรรณสูต ผจ. ปนญ. เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ “รางวัลกินรี” โดยได้รับรางวัลดีเด่น (Kinnari Award) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ (Learning & Doing) ในงานการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี

More

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้า “โครงการวังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน”


วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เพื่อพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ พร้อมกันนี้ยังทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ และโครงการ “วังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน”

More

รองฯ กฤษณ์ อิ่มแสง นำทีมพนักงานเกษียณ 2568 ทำกิจกรรม ‘จิตอาสา 1 ทีม ปลูกป่า 1 ไร่’ ประจำปี 2562


คุณกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย นำทีมพนักงานเกษียณปี 2568 และครอบครัว จำนวนกว่า 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม ‘จิตอาสา 1 ทีม ปลูกป่า 1 ไร่’ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

More

สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. จัดสัมนา "2020 ก้าวย่างต่อไปของสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท." ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง


สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. จัดงานสัมนา "2020 ก้าวย่างต่อไปของสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท." ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายมอบความรู้

More

กระทรวงการต่างประเทศนำคณะสื่อมวลชนจากตะวันออกกลางเยี่ยมชม "ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท."


เมื่อวันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. นำโดย คุณมาลินี สุวรรณวิสารท ผู้จัดการฝ่ายการค้าอนุพันธ์ (ผจ.กอท.) ให้การต้อนรับ กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กระทรวงการต่างประเทศและคณะสื่อมวลชน (สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์) จากประเทศมุสลิมในตะวันออกกลาง ได้แก่ บาเรนห์ การ์ต้า จอร์แดน และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เข้าชมนิทรรศการ ศึกษาการปลูกป่านิเวศตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ บนทางเดินชมเรือนยอดไม้ (Sky Walk) สัมผัสพันธุ์ไม้ดั้งเดิมและหายากของกรุงเทพฯ กว่า 270 ชนิด ชมทิวทัศน์พื้นที่สีเขียวกลางเมืองบนหอคอยชมป่า (Observation Tower) กำแพงผนังดินบดอัด และนิทรรศการเมล็ดพันธุ์ไม้ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประเทศไทย เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับศักยภาพในด้านต่าง ๆ รวมทั้งความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมของไทย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทัศนคติและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในฐานะเมืองท่องเที่ยว

More

สถาบันปลูกป่าฯ ปตท. ร่วมประกาศเจตนารมณ์รมย์ "ไม่กิน ไม่ซื้อ ไม่ล่า ไม่หามาขาย ไม่เป็นโรคร้าย สัตว์ป่าไม่สูญพันธ์"


สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ร่วมประกาศเจตนารมณ์รมย์ "ไม่กิน ไม่ซื้อ ไม่ล่า ไม่หามาขาย ไม่เป็นโรคร้าย สัตว์ป่าไม่สูญพันธ์" เนื่องในงาน วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ประจำปี พ.ศ. 2563

More

3 มิถุนายน เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


3 มิถุนายน เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

More

ศูนย์ฯ สิรินาถราชินี’ ผนวกกำลัง ‘ภาคีเครือข่าย’ ’ชมรมพลังไทยใจอาสา กลุ่ม ปตท.’ อาสาสมัคร จัดกิจกรรม รัก(ษ์)นะ แม่น้ำปราณ ครั้งที่ 17


ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศปตท. และจิตอาสาจากชมรมพลังไทยใจอาสา กลุ่ม ปตท. กลุ่มภาคีเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรม รัก(ษ์)นะ แม่น้ำปราณ" พายเรือเก็บขยะระยะทาง 3 กิโลเมตร สามารถกำจัดขยะได้ 440 กิโลกรัม

More

สถาบันปลูกป่าฯ ปตท. นำจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันแม่แห่งชาติฯ


สถาบันปลูกป่าฯ ปตท. นำจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันแม่แห่งชาติฯ

More

🌳 สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. (ปนญ.) รับโล่รางวัลในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 18 ปี ✨


🌳 สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. (ปนญ.) รับโล่รางวัลในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 18 ปี ✨

More

สคร. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี 🌳✨


สคร. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี 🌳✨

More

"กลุ่ม ปตท. มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.นครราชสีมา" 💚💙


"กลุ่ม ปตท. มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.นครราชสีมา" 💚💙

More

ปนญ. ร่วมกับ มกอช. มอบใบรับรองและเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน GAP แก่สมาชิกโครงการวังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน ✨🥬🥦🌶


ปนญ. ร่วมกับ มกอช. มอบใบรับรองและเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน GAP แก่สมาชิกโครงการวังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน ✨🥬🥦🌶

More

ถนนสีเขียวนำร่อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเมือง 💚✅🌳🚗


ถนนสีเขียวนำร่อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเมือง 💚✅🌳🚗

More

" กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้า "ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา" "


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา” ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกสภาสถาบันสถาบันวิทยสิริเมธี นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) พร้อมด้วย ข้าราชการ ผู้บริหาร พนักงานกลุ่ม ปตท. เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

More

ปตท. รับพระราชทานรางวัล จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ✨🌍


ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2564 หรือ "รางวัลกินรี"

More

แนวทางการปลูกป่าใน “ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง”


“ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง” เป็นพื้นป่าที่ปลูกขึ้นในลักษณะ “ป่านิเวศ” อันหมายถึง ป่าที่มนุษย์ฟื้นฟูขึ้นเลียนแบบตามหลักการของธรรมชาติ โดยมีลักษณะสังคมพืชแบบป่าดิบลุ่ม (Lowland Dipterocarp Forest) โดยถือเป็นหนึ่งในรูปแบบสังคมพืชไม่ผลัดใบ (evergreen)

More

“สมเด็จเจ้าฟ้านักอนุรักษ์” สู่แรงบันดาลใจ ผืนป่าในกรุง


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระอัจฉริยภาพ ความสนพระทัยและความเชียวชาญในศาสตร์วิชาแขนงต่างๆ ทั้งในด้านอักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ การศึกษา ประวัติศาสตร์ การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรีไทย รวมถึงงานด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นที่มาของพระสมัญญา "สมเด็จเจ้าฟ้านักอนุรักษ์"

More

เผยแพร่ "รายการทุ่งแสงตะวัน ตอน โครงการป่าในกรุง ปตท."


ที่สุขาภิบาล 2 เขตประเวศ ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเทพฯ มีป่าในกรุงอยู่ผืนหนึ่ง ที่สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ว่า ป่าธรรมชาติของกรุงเทพฯ ในอดีตมีหน้าตาเป็นอย่างไร....

More

"ป่าในกรุง" แลนด์มาร์คสีเขียวแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ


เดี๋ยวนี้หากเรามองไปรอบๆ ก็จะเห็นพื้นที่สีเขียวน้อยลงทุกที มองไปทางไหนก็เห็นแต่สิ่งก่อสร้างเต็มไปหมด ถ้าได้เห็นอะไรสีเขียวบ้างคงจะดีน่าดู วันหยุดแทนที่จะออกไปเที่ยวห้างหรือเดินช็อปปิ้ง ก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศมาเที่ยวป่ากันบ้างดีไหม? ไม่ต้องไปไกลถึงต่างจังหวัดก็เที่ยวได้ที่นี่เลย ‘ป่าในกรุง’ ปอดแห่งใหม่ในเมือง โดยสถาบันปลูกป่า ปตท. ที่ตั้งใจสร้าง ‘แหล่งเรียนรู้ป่านิเวศและปอดแห่งใหม่ให้คนเมือง’ อยู่ใกล้ๆ แค่ถนนสุขาภิบาล 2 นี่เอง

More

"เมล็ดพันธุ์แห่งความภักดี...ใต้ร่มพระบารมี" พลิกฟื้นคืนผืนป่า


ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2540 เป็นวันที่ราษฎรรอบผืนป่าตำบลลำนางแก้ว ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง และพนักงาน ปตท. ปลื้มปิติและหายเหนื่อย เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ซึ่งขณะนั้นดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ณ แปลงปลูกป่า FPT 49 ทรงปลูกต้นประดู่ป่าเป็นต้นไม้ต้นที่ 100 ล้านในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ปตท. ....

More

หญ้าแฝก พืช Multifunction แห่งยุค 2020


ทุกวันนี้ จะทำอะไรได้แค่อย่างเดียวก็ยังไม่ตอบโจทย์ ดูหญ้าแฝกเป็นตัวอย่างสิ ทำได้หลากหลาย แค่ไหนน่ะเหรอ คลิกดูในคลิปได้เลย!

More

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน "โครงการป่าวังจันทร์"


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน "โครงการป่าวังจันทร์" สถาบันปลูกป่า ปตท. อำเภอวังจันทร์ จ.ระยอง เป็นการส่วนพระองค์ ทั้งนี้ ปตท. มุ่งมั่นดำเนินงานให้ป่าวังจันทร์เป็นห้องเรียนธรรมชาติ ทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ

More

ปตท.จัดกิจกรรม "เมล็ดพันธุ์แห่งความดี...ใต้ร่มพระบารมี" พลิกฟื้นคืนผืนป่า


สถาบันปลูกป่า ปตท. จัดกิจกรรม "เมล็ดพันธุ์แห่งความดี...ใต้ร่มพระบารี" พลิกฟื้นคืนผืนป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมรพะชนมพรรษา 65 พรรษาในปีนี้ และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุกราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปลูกต้นประดู่ป่า "ต้นที่ 100 ล้าน" ณ แปลงแห่งนี้

More

ปตท. ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้า โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักคุ้งบางกะเจ้า


กว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักคุ้งบางกะเจ้า ของกลุ่ม ปตท. เริ่มดำเนินการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า อ.พระปะแดง จ.สมุทรปราการ มาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด พื้นที่สีเขียวสำคัญอย่าง "สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา" พื้นที่ประมาณ 38 ไร่ ปตท.ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ในหลายส่วนด้วยกัน

More

ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จัดงาน “ลุยโคลน ดำนา ป่าวังจันทร์” สานต่องานวิจัยวนเกษตร ฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืน


เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา คุณกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน “ลุยโคลน ดำนา ป่าวังจันทร์” บริเวณแปลงนาสาธิต ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง เพื่อสานต่องานวิจัย“วนเกษตร” สืบสานวัฒนธรรมการทำนาข้าวของไทย และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์อย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิติพัฒน์ ยุทธเจริญกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน และคุณชฎิล ชวนะลิขิกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน

More

ครบรอบ 5 ปี สถาปนา ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ วันที่ป่าไม้ เกษตรกรรม ความรู้ เติบโตเคียงคู่อยู่กับชุมชน


คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ได้ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลเนื่องในวันสถาปนาศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ โดยในวันนี้เป็นเวลาครบรอบ 5 ปี

More

การออกแบบสิ่งก่อสร้าง "ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง"


การออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ รวมถึงเส้นทางทางเดินชมเรือนยอดและหอชมป่า เพื่อการใช้งานสำหรับการศึกษาเรียนรู้นั้น โดยการออกแบบอาคารให้มี “ความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม” และเพื่อเป็น “ต้นแบบของนวัตกรรมอาคารเขียว”

More

เรื่องเล่าจากแปลงปลูกป่า ปตท. ตอน ซากุระเมืองปาย


เรื่องเล่าจากแปลงปลูกป่า ปตท. FPT 9/2 และ 9/3 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ตอน โรงพยาบาลกลางป่า

More

เรื่องเล่าจากแปลงปลูกป่า ปตท. ตอน โรงพยาบาลกลางป่า


เรื่องเล่าจากแปลงปลูกป่า ปตท. FPT 9/2 และ 9/3 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ตอน โรงพยาบาลกลางป่า

More

ป่าในกรุง เชื่อมโยงคนและป่า ตอน 2 สำนักข่าวไทย อสมท.


ป่าในกรุง ของ ปตท. เริ่มเปิดเป็นทางการเมื่อเดือน พ.ย.ปี 2558 ล่าสุดมีจำนวนผู้เยี่ยมชมกว่า 8,000 คน/เดือน สูงกว่าเป้าหมายที่คาดไว้ ที่แห่งนี้มีการรวบรวมพันธุ์ไม้พื้นเมืองของ กทม.ไว้มากมาย ซึ่งหาดูได้ยากในปัจจุบัน โดยมีหลักการคือ สร้างป่าธรรมชาติด้วยพันธุ์ไม้ดั้งเดิม รวมทั้งเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ในโครงการฯ มีพันธุ์ไม้กว่า 250 ชนิด

More

พะยูง


พะยูง มีการกระจายพันธุ์ในป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง ทางภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

More

ปตท. เปิดโครงการป่าในกรุง เทรนด์ใหม่ ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ สำนักข่าวไทย อสมท.


โครงการป่าในกรุง ถือเป็นพื้นที่ปลูกป่าใหม่ในแผนการปลูกป่าเพิ่มเติมทั่วประเทศ ภายใต้การทำงานของสถาบันปลูกป่า ปตท. โดยป่าผืนนี้ถือเป็นป่าในเมืองผืนแรกที่ ปตท. ตั้งใจสร้างป่านิเวศเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในปีมหามงคลฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อ "โครงการป่าในกรุง"

More

"โครงการป่าวังจันทร์" ก้าวย่างที่มั่นคง ในภารกิจพิทักษ์ผืนป่าของ ปตท.


เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืน ปตท. จึงจัดตั้ง "โครงการป่าวังจันทร์" ขึ้น ณ พื้นที่เชิงเขาขุนอินทร์ 351.35 ไร่ ในอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดย ปตท. มีปณิธานที่จะสร้างสรรค์สถานที่นี้ ให้เป็นคลังความรู้ของกระบวนการปลูกป่า และถ่ายทอดแนวคิดการฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างครบวงจรของประเทศไทย

More

รวมใจภักดิ์ รักษ์ป่าชายเลน


ป่าชายเลนเป็นขุมทรัพย์ที่มีค่ามหาศาล นอกจากจะสวยงามแล้ว ยังเป็นบ้านของพืชและสัตว์น้ำ เป็นโรงบำบัดน้ำเสีย เป็นโรงงานฟอกอากาศให้กับโลกของเรา เป็นโรงพยาบาลเพาะพันธุ์ไม้ใช้เป็นสมุนไพรหลายชนิด เป็นกำแพงกำบังพายุและน้ำกัดเซาะที่ชายฝั่ง

More

ต้นไม้ 1 ต้น เป็นมากกว่าที่คุณคิด


มีคนเคยกล่าวว่า “โลกเรานี้เป็นเหมือนโรงเรือนปลูกต้นไม้ขนาดยักษ์” เพราะไม่ว่าเราจะเดินทางไป ณ แห่งหนตำบลใดของโลก ก็จะสามารถพบต้นไม้หรือพืชพรรณน้อยใหญ่ได้เสมอ คงเพราะต้นไม้คือสิ่งมีชีวิตที่เป็นเสมือนของขวัญ ซึ่งโลกประทานมาให้มนุษย์เรานั่นเอง ลองคิดดูเล่นๆก็ได้ว่า ถ้าไม่มีต้นไม้เหลืออยู่เลยสักต้นบนโลกกลมๆ ใบนี้ อะไรจะเกิดขึ้น? ชีวิตคงอับเฉาและโลกเราคงร้อนแล้ง ไม่มีชีวิตชีวาเอาเสียเลย

More

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการ "นาร่วมป่า"


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ในการนี้ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการนาร่วมป่า โดยมีนางโกสุม เมฆมงคลชัย ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่า ปตท. ถวายรายงานฯ

More

“วันต้นไม้ประจำปีของชาติ”กลุ่ม ปตท. รวมใจ ปลูกต้นไม้แบ่งปันโลก


สถาบันปลูกป่า ปตท. จึงได้จัดกิจกรรม ‘กลุ่ม ปตท. รวมใจปลูกต้นไม้แบ่งปันโลก’ ขึ้น เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ อาคาร สนญ. ปตท. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ และร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 6,409 ต้น ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 และสืบสานพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 9

More

ปตท.รับมอบประกาศเกียรติคุณในฐานะต้นแบบนำประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ


ปตท.ได้รับมอบใบประกาศนียบัตร ในงาน “ร้อยดวงใจร่วมลดโลกร้อน” ประจำปี 2559 จากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

More

ปตท.-กรมป่าไม้-ม.เกษตร จับมือพัฒนาฟื้นฟูคุ้งบางกะเจ้า ต่อยอดอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเมืองใหญ่


นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ นายจงรักษ์ วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว สวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 80 พรรษา

More

ปตท.ร่วมกับกระทรวงพลังงาน จับมือภาคีเครือข่ายสร้างพลังความดี ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช


พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และกิจกรรม "สืบสานพระราชปณิธาน พลังความดีเริ่มที่ตัวเรา ณ คุ้งบางกะเจ้า" โดยมี คุณชาติชาย อุทันพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ คุณสมนึก บำรุงสาลี รองปลัดกระทรวงพลังงาน คุณสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย คุณธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายคุ้มบางกระเจ้า เข้าร่วมงาน

More

สถาบันปลูกป่า ปตท. จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานแก่ชุมชนป่าวังจันทร์


คุณประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ชุมชนรอบพื้นที่ป่าวังจันทร์ จำนวน 40 ครัวเรือน เพื่อดำเนินโครงการ “วังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน” อันจะเป็นประโยชน์ในการช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

More

ปตท. เดินหน้าปรับปรุง “สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา” คุ้งบางกะเจ้า พร้อมส่งมอบกรมป่าไม้ และเตรียมเปิดให้ประชาชนใช้ประโยชน์


คุณประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ กรมป่าไม้ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

More

ปตท. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์


ปตท. ส่วนราชการ สถานศึกษา ตลอดจนประชาชนอำเภอวังจันทร์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 และร่วมงาน “ธรรมะ - ธรรมชาติ ณ ป่าวังจันทร์” จ.ระยอง

More

“สวนป่าครัวเรือน” เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างรายได้ยั่งยืนในยุคชีวิตวิถีใหม่


“สวนป่าครัวเรือน” เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างรายได้ยั่งยืนในยุคชีวิตวิถีใหม่ นางณภัค กรรณสูต ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. พร้อมด้วยนายนภเดช เกลียวศิริกุล นายอำเภอชุมตาบง ร่วมกับผู้นำชุมชนและผู้บริหารท้องถิ่น จัดพิธีส่งมอบกล้าไม้ป่า ไม้ยืนต้น จำนวน 12 ชนิด เช่น ไม้ยางนา ตะเคียนทอง สะเดา ประดู่ สัก แดง เป็นต้น ให้กับสมาชิกเครือข่ายโครงการสวนป่าครัวเรือน

More

พื้นที่เรียนรู้ "ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง"


ปตท. องค์กรรัฐวิสาหกิจที่ดูแลความมั่นคงทางพลังงานของชาติไปพร้อมกับความยั่งยืนของสร้างการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลร่วมกัน

More

แนะนำ "โครงการป่าในกรุง"


จากพื้นที่รกร้างกว่า 12 ไร่ บนถนนสุขาภิบาล 2 เขตประเวศ ถูกพลิกฟื้นขึ้นโดยจัดสรรสัดส่วนที่ดิน 75% เป็นพื้นที่ปลูกป่านิเวศที่สมบูรณ์ รวมถึงจำลองป่ากรุงเทพฯ ในอดีตที่มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ดั้งเดิมและพันธุ์ไม้หายากกว่า 250 ชนิด จากพื้นที่รกร้างกว่า 12 ไร่ บนถนนสุขาภิบาล 2 เขตประเวศ ถูกพลิกฟื้นขึ้นโดยจัดสรรสัดส่วนที่ดิน 75%...

More

แนะนำ "โครงการป่าวังจันทร์"


"โครงการป่าวังจันทร์" สถาบันปลูกป่า ปตท. ในพื้นที่ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จัดตั้งเพื่อเป็นสถานที่ในการรวบรวมองค์ความรู้ พัฒนางานวิจัยด้านการปลูกและจัดการป่าไม้ ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า 20 ปี แสดงถึงรูปแบบการพัฒนาที่ดินและพื้นที่สีเขียวร่วมกันอย่างกลมกลืน

More

เผยแพร่ "โครงการป่าในกรุง" ในรายการคลับมันตรา


รายการคลับมันตรา ช่วง มันตรา สตอรี่ "โครงการป่าในกรุง" ออกอากาศวันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ 2559

More

การวิจัยข้อมูลฐานด้านทรัพยากรพืช พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จังหวัดระยอง


การสำรวจทรัพยากรด้านพืชบริเวณพื้นที่เขาขุนอินทร์ บริเวณศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ เป็นการศึกษาความหลากหลายชนิดและโครงสร้างของสังคมพืชในพื้นที่ศึกษาบนเขาขุนอินทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง พื้นที่ศึกษาป่าธรรมชาติ เป็นสังคมป่าดิบแล้งที่เคยผ่านการรบกวนจากกิจกรรมมนุษย์และเป็นป่าที่กำลังฟื้นตัวของพันธุ์ไม้ต่างๆ จนกลายสภาพเป็นป่า

More

เผยแพร่ "โครงการป่าวังจันทร์" ในรายการ เที่ยวทั่วไทยไปกับพลังงานทดแทน


รายการ เที่ยวทั่วไทยไปกับพลังงานทดแทน โครงการป่าวังจันทร์ ออกอากาศวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559

More

เผยแพร่ "โครงการป่าในกรุง" ในรายการ เที่ยวทั่วไทยไปกับพลังงานทดแทน


รายการ เที่ยวทั่วไทยไปกับพลังงานทดแทน โครงการป่าในกรุง ออกอากาศวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559

More

ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต


ธง "พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต" เป็นธงพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทองมอบให้กับหมู่บ้าน ชุมชน ที่ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในชุมชนของตนเองให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์ และเข็มบุคคลดีเด่น มอบให้กับบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ในการดูแลรักษาป่า โดยมีพระราชประสงค์ให้ "คน" กับ "ป่า" อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

More

โครงการป่าในกรุงได้รับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี


โครงการป่าในกรุง โดยสถาบันปลูกป่า ปตท. เข้ารับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปีของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2559 ประเภท แหล่งท่องเที่ยวภาคเอกชน ซึ่งเป็น 1 ใน 16 แห่ง ที่ได้รับรางวัล จากสถานที่เข้าประกวดทั้งสิ้น 83 แห่ง โดยมี นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

More

ตะแบก


ตะแบก จัดเป็นไม้ประดับ และไม้มงคล เนื่องจาก ช่อดอกมีขนาดใหญ่ ดอกมีสีม่วงอมชมพู เมื่อดอกบานแลดูสวยงาม ลำต้นมีทรงพุ่มใหญ่ ให้ร่มเงาดี จึงนิยมปลูกตามสถานที่ราชการต่างๆ รวมถึงมีความเชื่อว่าเป็นไม้ที่ช่วยค้ำจุนครอบครัวให้ร่มเย็นเป็นสุข ดั่งคำเรียกว่า ตะแบก คือ การแบกรับไม่ให้ตกต่ำ

More

ปตท. ต้อนรับคณะหลักสูตรผู้นำการพัฒนาอย่างยั่งยืนเยี่ยมชมป่าในกรุง


นายประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และทีมงานสถาบันปลูกป่า ปตท. ให้การต้อนรับคณะหลักสูตรผู้นำการพัฒนาอย่างยั่งยืน (นพย.) รุ่นที่ 1 พร้อมนำเยี่ยมชมโครงการป่าในกรุง

More

สถาบันปลูกป่า ปตท. จับมือชุมชนระยอง ร่วมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว


คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ปตท. ร่วมพิธีลงแขกเกี่ยวข้าว ครั้งที่ 2 ณ แปลงวนเกษตร ภายในพื้นที่วิจัย โครงการป่าวังจันทร์ จังหวัดระยอง ของสถาบันปลูกป่า ปตท.

More

โครงการป่าวังจันทร์ จัดกิจกรรม “ลำนำสัมพันธ์ วิถีวัฒนธรรม คนกับป่า”


สถาบันปลูกป่า ปตท. มุ่งหวังว่า “ลำนำสัมพันธ์ วิถีวัฒนธรรม คนกับป่า” นี้ จะเป็นกิจกรรมที่เป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมขององค์กรต่างๆ ในอำเภอวังจันทร์ ตลอดจนพี่น้องชาวอำเภอวังจันทร์สืบไป

More

กลุ่ม ปตท. รวมใจ ปลูกต้นไม้แบ่งปันโลก


สถาบันปลูกป่า ปตท. จัดกิจกรรม “กลุ่ม ปตท. รวมใจ ปลูกต้นไม้แบ่งปันโลก” เนื่องในวัน “ต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อรณรงค์และตอกย้ำให้ “คนเมือง” เห็นความสำคัญของต้นไม้ ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองให้กับประเทศ และมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลทรัพยากรโดยเริ่มจากการปลูกต้นไม้ตั้งแต่วันนี้

More

สถาบันปลูกป่า ปตท. รวมพลังเครือข่าย รสทป.ทั่วประเทศ สืบสานพระราชปณิธาน สร้างพลังความดีที่ยั่งยืน


สถาบันปลูกป่า ปตท. จัดสัมมนาเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ( รสทป.) ทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนพลังในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ภาคประชาชน ซึ่งมี รสทป. เข้าร่วมกว่า ๒๕๐ คน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “คนอยู่ได้ ป่าอยู่รอด” โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และผู้มีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนและปกป้องผืนป่า

More

ปตท. ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปลูกป่า เสนา "ป่าในเมืองกับความยั่งยืนสู่ไทยแลนด์ 4.0"


คุณประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม เป็นผู้แทน ปตท. เข้าร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ “ป่าในเมืองกับความยั่งยืนสู่ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อแลกเปลี่ยนสร้างความตระหนักรู้ต่อสาธารณชน ถึงความสำคัญของป่าในสังคมเมือง สู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร รวมทั้งนักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

More

การวิจัยข้อมูลสัตว์ในป่าวังจันทร์เพื่อประยุกต์ติดตามการฟื้นฟูป่า ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จังหวัดระยอง


สัตว์และแมลงในระบบนิเวศสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ โดยเฉพาะการติดตามการฟื้นตัวของป่าตามธรรมชาติหรือประยุกต์ใช้ในการปลูกป่า เนื่องจากแมลงมีความสัมพันธ์กับพืช ทั้งมีบทบาทเป็นสัตว์กินพืชและผู้ย่อยสลายซากพืชได้ รวมทั้งสัตว์ป่าที่กินพืชก็จำเป็นต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศป่าไม้ด้วย

More

"ป่าคาร์บอนต้นแบบ" ส่วนหนึ่งของพื้นที่ป่าวังจันทร์ Springnews


ป่าคาร์บอนต้นแบบ (พื้นที่ปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาติ) จำนวน 132 ไร่ เป็นการฟื้นฟูป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ ในลักษณะป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen) ออกแบบเทคนิควิธีการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ รวมถึงศึกษาสภาพพื้นที่ตามลักษณะป่าธรรมชาติดั้งเดิม คัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้และการดูแลรักษากล้าไม้ รวมทั้งสิ้น 64 ชนิด โดยมีการปลูกต้นไม้แบบประณีต

More

แคแสด


แคแสด หรือ แคแดง จัดเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลาง มีความสูงของต้นประมาณ 15-20 เมตร แคแสดเป็นไม้เลี้ยงง่าย โตวัย เหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้ประดับภายนอกและให้ร่มเงา และมีดอกสีแสดส้ม

More

กระทรวงพลังงานพร้อมด้วย ปตท. และภาคีเครือข่าย ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ คุ้งบางกะเจ้า


พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ภาคีเครือข่าย หน่วยงานต่างๆ รวมถึงประชาชนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าร่วมงาน "ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการคุ้งบางกะเจ้าเฉลิมพระเกียรติฯ" ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

More

ทรงบาดาล


ทรงบาดาลเป็นพันธุ์ไม้จากต่างประเทศ แต่นิยมปลูกในประเทศไทยอย่างแพร่หลายตามอาคารบ้านเรือน สำนักงานทั่วไป หรือตามข้างทาง เป็นไม้ประดับที่ต้องตัดแต่งกิ่งจึงจะให้ทรงพุ่มที่สวยงาม ออกดอกได้ตลอดปี

More

พิธีเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบันวิทยสิริเมธี


พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบันวิทยสิริเมธี "University - Industry Research Collaboration"

More

พวงคราม


พวงคราม หรือ ช่อม่วง จัดเป็นไม้ประดับดอกที่มีลำต้นเป็นเถา และแตกกิ่งเลื้อยเป็นพุ่มใหญ่ กิ่งออกดอกสีคราม และสีม่วงเป็นช่อยาวสวยงามจำนวนมาก จึงนิยมปลูกประดับไว้ตามบ้านเรือน

More

จิกน้ำ


จิกนา หรือ จิกน้ำ ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก-กลาง สูง 8-15 ม. ประเทศไทยมีขึ้นอยู่ทั่วทุกภาค บริเวณพื้นที่ค่อนข้างราบลุ่ม ตามชายห้วย คลองบึง เป็นพรรณไม้ชายน้ำ ที่ทนต่อน้ำท่วมและทนต่อความแห้งแล้ง เนื้อไม้สีขาว หรืออมแดง ใช้ทำเรือเล็กๆ เครื่องเรือน เครื่องมือเกษตร

More

แกนนำ รสทป. ทั่วประเทศสร้างประวัติศาสตร์ รวมตัวถวายสัตย์ฯ เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ “สมเด็จพระบรมราชินีนาถ”


ต่อยอดสร้างเครือข่ายสมาชิกกระจายทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์การดูแลรักษาป่า ผ่านกระบวนการอบรมและสัมมนาใน “โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป)” โดยมีแกนนำชุมชนทั่วประเทศ 250 คน

More

นร.เมืองระยองร่วมปลูกต้นไม้ 999 ต้น รับวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ ณ โครงการป่าวังจันทร์


เนื่องด้วยวันวิสาขบูชาทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ หลากหลายภาคส่วนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักษาธรรมชาติ โดยในส่วนของโครงการป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่า ปตท.จ.ระยอง ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติด้วยเช่นกัน

More

กาหลง


กาหลงเป็นไม้พุ่มเตี้ย ที่มีดอกหอม และจะหมุนเวียนออกดอกให้เราได้เห็นกันทั้งปี ดอกกาหลงเป็นดอกไม้สีขาว มีกลิ่นหอมอ่อนๆ จัดว่าอยู่ในกลุ่มไม้ดอกหอม เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสตูล

More

ป่า 1 ล้านไร่ ยังคงทำหน้าที่ดูดซับคาร์บอนฯ และเป็นที่พึ่งที่เข้มแข็งให้ชุมชน


ผืนป่าแห่งใหม่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมๆ กับการรักษาผืนป่าที่มีอยู่เดิมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน หากคนไทย ทุกคนเริ่มปลูกต้นกล้าจิตสำนึกในการอนุรักษ์ให้เกิดขึ้น ขยายผลด้วยการลงมือทำ

More

ความเป็นมา "ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์" สถาบันปลูกป่า ปตท.


"ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์" สถาบันปลูกป่า ปตท. ในพื้นที่ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เกิดขึ้นภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินของ ปตท. อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง” เพื่อเป็นสถานที่ในการรวบรวมองค์ความรู้ พัฒนางานวิจัยด้านการปลูกและจัดการป่าไม้ ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า 20 ปี แสดงถึงรูปแบบการพัฒนาที่ดินและพื้นที่สีเขียวร่วมกันอย่างกลมกลืน

More

โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)


โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) เป็นโครงการเพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มีพระราชประสงค์เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายป่า มาเป็นผู้ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนได้

More

MV เยาวชน ปตท. รักษาป่า


มาพวกเรามา ยุวชน ปตท. รักษาป่า.. ป่านั้นจะให้คุณค่า ป่านั้นจะให้คุณค่า พวกเราจงมามารักษาป่า เด็กดีจะไม่ทำลายป่า เด็กดีจะไม่ทำลายป่า พวกเราจงมามารักษาป่า..

More

การออกแบบพื้นที่ "ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์" สถาบันปลูกป่า ปตท.


การออกแบบวางผังแม่บทของพื้นที่โครงการในระยะที่ 1 จำนวน 353 ไร่ เกิดขึ้นจากการศึกษาถึงรูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่

More

ชงโค


ชงโค พบขึ้นปะปนอยู่กับต้นไม้ชนิดอื่นในป่าโปร่งผสมทั่วไป โดยมากจะพบทางภาคเหนือและภาคกลางมากกว่าภาคอื่น

More

เยาวชน ปตท. รักษาป่า


เยาวชน ปตท. รักษาป่า โรงเรียนรอบแปลงปลูกป่า PTT-S-86-01/56 ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแเดนบ้านพันวาล และ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ. ชุมพร

More

ชมซากุระเมืองไทยบานที่ดอยลาง จังหวัดเชียงใหม่


เทือกเขาสีชมพู อันงดงามซึ่งเกิดจากดอกนางพญาเสือ โคร่งเบ่งบานในช่วงฤดูหนาว เป็นความงดงามอัศจรรย์ซึ่ง เกิดจากน้ำมือมนุษย์และความตั้งใจจริง จนทำให้เขตป่า เขาแห่งนี้กลับมาอุดมสมบูรณ์ การท่องเที่ยวคึกคัก

More

ลงแขกเกี่ยวข้าว ณ ป่าวังจันทร์


“โครงการป่าวังจันทร์” ได้จัดสรรพื้นที่ประมาณ 40 ไร่ เพื่อเป็นพื้นที่วิจัยรูปแบบการฟื้นฟูป่า(โมเดลป่า 4 แบบ) ประกอบด้วย โมเดลป่าธรรมชาติ ป่าไม้โตเร็ว ป่าไม้ผล และ วนเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างงานวิจัยเพื่อหารูปแบบการฟื้นฟูป่าลักษณะต่างๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจและการฟื้นฟูระบบนิเวศควบคู่กัน

More

ประดู่ป่า


ประดู่ป่า พบขึ้นอยู่ในป่าเบญจพรรณชื้น และป่าดิบแล้งโดยทั่วไป มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 100 - 600 เมตร ยกเว้นภาคใต้ เป็นไม้เบิกนำที่ดีชนิดหนึ่ง

More

การวิจัยข้อมูลฐานด้านทรัพยากรน้ำ พื้นที่โครงการป่าวังจันทร์ จังหวัดระยอง


การศึกษาด้านทรัพยากรน้ำในครั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลฐานเบื้องต้นในพื้นที่ศึกษา พื้นที่และชุมชนโดยรอบ รวมถึงสภาพอากาศ ใช้ประกอบการพิจารณาแนวทางการเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นและเหมาะสมในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการน้ำแบบผสมผสานที่มุ่งเน้นการประสาน การพัฒนาคู่กับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่ความสมดุลและความยั่งยืน

More

"โครงการป่าในกรุง" เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ


ปตท. เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เปิด “โครงการป่าในกรุง” พื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ของคนกรุง

More

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "โรงเรียนกำเนิดวิทย์" และ "สถาบันวิทยสิริเมธี" ของกลุ่ม ปตท. ที่ จ.ระยอง


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และ สถาบันวิทยสิริเมธี ของกลุ่ม ปตท. ณ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จ.ระยอง

More

ป่าในกรุง เชื่อมโยงคนและป่า ตอน 1 สำนักข่าวไทย อสมท.


การออกแบบอาคารยึดแนวทางนวัตกรรมอาคารเขียว ใช้วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดใช้พลังงาน เปิดให้แสงธรรมชาติเข้ามามากที่สุด ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ได้รับรางวัลระดับแพลตตินัมจาก LEED สภาอาคารเขียว สหรัฐอเมริกา และยังคว้ารางวัลผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทอาคารพิเศษ จากสมาคมสถาปนิกสยาม รวมถึงรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 2559 จาก กทม. ที่เน้นความสะอาด ปลอดภัย และพอเพียง

More

พนักงานงาน ปตท. เยี่ยมชม โรงเรียนกำเนิดวิทย์ สถาบันวิทยสิริเมธี ของกลุ่ม ปตท. และ โคงการป่าวังจันทร์ ของสถาบันปลูกป่า ปตท.


ฝ่ายสื่อสารองค์กร โดย คุณอุรชา ทังสุบุตร ผจ.สอ. นำคณะพนักงาน ปตท. จำนวน 65 คน เข้าเยี่ยมชม "โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี" ของกลุ่ม ปตท. ณ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรชัย ธชีพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกำเนิดวิทย์.....

More

ปตท. รับรางวัลผู้ช่วยเหลือราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปี 2558


นางโกสุม เมฆมงคลชัย ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่า ปตท. รับโล่รางวัลผู้ช่วยเหลือราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปี 2558 เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบ 119 ปี และวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 13 ปี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558

More

ป้องกันไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน


หมอกควันในภาคเหนือของประเทศไทยเป็นมลพิษที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน และมีปริมาณสูงสุดในเดือนมีนาคม สาเหตุหลักเกิดจากไฟป่า ส่งผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

More

คณะกรรมาธิการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการบริษัท เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เยี่ยมชมโครงการป่าวังจันทร์


คณะกรรมาธิการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการบริษัท เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เยี่ยมชมโครงการป่าวังจันทร์ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าครบวงจร ของ ปตท.

More

บทพิสูจน์..ปลูกป่าคืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ 15 ปีเต็มกับโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)


ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 15 ปี ของการดำเนินโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 ล้านไร่ และโครงการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาป่าที่ได้รับการฟื้นฟู จากความร่วมมือของชุมชนทุกหมู่เหล่า หน่วยงานราชการ และปตท. เป็นอีกหนึ่งกระบวนการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนคนไทยเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้มากขึ้น

More

"โครงการป่าในกรุง" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘


สืบสานต่อยอด "องค์ความรู้" สู่วิถีสีเขียวที่ยั่งยืน อีกพันธกิจสำคัญของ "สถาบันปลูกป่า ปตท."

More

ปตท. รับมอบประกาศนียบัตรในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี 2558


พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบประกาศนียบัตร "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี 2558 จำนวน 3 รางวัล ให้แก่ ปตท. โดย คุณชาครีย์ บูรณกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ รับมอบประกาศนียบัตรจากความสำเร็จ...

More

ความสมบูรณ์ของผืนป่าที่ฟื้นคืน


ตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการฟื้นฟูผืนป่าทั่วประเทศ จึงมีเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจมากมายปรากฏออกมาผ่านพื้นที่ปลูกฟื้นฟูป่าต่างๆ ของโครงการ เช่นป่าดิบเขาในแปลงปลูก FPT 71/6 จ.เชียงใหม่ ป่าดิบแล้งในแปลงปลูก FPT 49 จ.นครราชสีมา และป่าชายเลนในแปลงปลูก FPT 29 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งของการปฏิบัติงานในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของ ปตท.

More

เผยแพร่ "โครงการป่าในกรุง" จากรายการ ตาถึง SMART LIFE


ป่าในกรุง ป่าแห่งแรกของ ปตท. ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีการสร้างและบริหารจัดการอย่างเหมาะสม เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการปลูกป่าให้แก่ประชาชน นิสิต นักศึกษา และ นักเรียนที่สนใจ เป็นพื้นที่สาธิตให้เห็นถึงพัฒนาการของการปลูกป่าเชิงนิเวศแบบยั่งยืน ที่สร้างให้เกิดป่าที่ใกล้เคียงสภาพธรรมชาติของพื้นที่แสดงถึงการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในสังคมเมือง เชื่อมโยงว่าคนเมืองก็ใกล้ชิดกับป่าได้

More

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานธง "พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต" ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานธง "พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต" ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

More

จากป่า 1 ล้านไร่ สู่ "โครงการป่าในกรุง" ปอดแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร


ท่ามกลางความเขียวชอุ่มของป่าไม้ ปตท. มองเห็นลมหายใจที่จะส่งต่อไปยังคนรุ่นหลัง เราจึงปลูกต้นไม้ให้งอกงามเต็มผืนดิน ค้นคว้าและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับป่าศุ่คนทุกกลุ่ม พร้อมขยายพื้นที่สีเขียวในหัวใจของคนไทย

More

คืนผืนป่าให้แผ่นดิน


"คืนผืนป่าให้แผ่นดิน" เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับผืนป่าในเมืองไทย สอดแทรกด้วยเรื่องราวน่าสนใจ อาทิ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งศึกษาหาความรู้ ที่เกิดขึ้นจากการฟื้นคืนชีวิตของผืนป่า ซึ่ง ปตท. หวังว่าองค์ความรู้และเรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกแก่คนไทย ให้ช่วยอนุรักษ์และดูแลผืนป่า

More

โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)


โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) เป็นโครงการเพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มีพระราชประสงค์เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายป่า มาเป็นผู้ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนได้

More

คู่มือปลูกป่าฉบับ ปตท.


"คู่มือปลูกป่าฉบับ ปตท." เป็นองค์ความรู้ในการปลูกป่าตั้งแต่การเตรียมการไปจนถึงการดูแลรักษาผืนป่าที่ปลูก ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ที่ทำงานด้านการปลูกและอนุรักษ์ป่าโดยตรง ปตท. หวังว่า องค์ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์การทำงานจริงเหล่านี้ จะเกิดประโยชน์กับผู้อ่าน และส่งผลไปถึงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ผืนป่าของประเทศไทยสืบไป

More

ความหลากหลายทางชีวภาพ "ป่าวังจันทร์"


โครงการป่าวังจันทร์ จัดตั้งโดย สถาบันปลูกป่า ปตท. มุ่งหวังพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกและฟื้นฟูป่าอย่างครบวงจรอันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดในพื้นที่ ผ่านการจัดการองค์ความรู้ด้านความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์

More

พลังไทยใจอาสา ปตท. ครั้งที่ 95 ร่วมแรงลงแขกเกี่ยวข้าว ณ ป่าวังจันทร์


คุณสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และประธานชมรมพลังไทยใจอาสา ปตท. นำทีมผู้บริหารและสมาชิกชมรมพลังไทยใจอาสา ร่วมพิธีทำขวัญและลงแขกเกี่ยวข้าวนาแรก ณ พื้นที่วิจัยโมเดลป่า 4 แบบ โครงการป่าวังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ของสถาบันปลูกป่า ปตท.

More

ยางนา


ยางนา เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ ใบแก่จะร่วงลงมา ขณะเดียวกัน จะแตกใบใหม่มาทดแทนทันที เนื่องจากมักขึ้นอยู่ในที่ลุ่ม ความ ชื้นสูง จึงสามารถผลิตใบใหม่แทนได้

More

ดอยภูคา "ป่าดึกดำบรรพ์"


อุทยานแห่งชาติดอยภูคา มีพื้นที่กว่า 1 ล้านไร่ ครอบคลุมท้องที่ 8 อำเภอของจังหวัดน่าน คือ อำเภอปัว ท่าวังผา เฉลิมพระเกียรติ ทุ่งช้าง เชียงกลาง สันติสุข แม่จริม และอำเภอบ่อเกลือ ประกอบด้วยพรรณไม้ที่หลากหลาย นอกจากชมพูภูคาแล้วยังมีการค้นพบพืชสำคัญหลายชนิด

More

ประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว เยี่ยมชมโครงการป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่า ปตท.


คุณอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว และคณะ เยี่ยมชมโครงการป่าวังจันทร์ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โดยมี คุณโกสุม เมฆมงคลชัย ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่า ปตท. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปโครงการป่าวังจันทร์

More

โครงการพัฒนาเคือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.)ระดับภาค ภาคเหนือตอนกลาง-ตอนล่าง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561


14-16 พฤกษภาคม 2561 กองกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) จัดสัมนาเรื่อง "สร้างป่าสร้างรายได้” ให้กับเครือข่ายองค์กร รสทป. ภาคเหนือตอนกลาง-ตอนล่าง ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าเรียนรู้พืชสมุนไพรป่าครอบครัว แพนด้าแค้มป์ ต. บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

More

สัก


สัก เป็นไม้ผลัดใบ ขนาดใหญ่มีลำต้นเปลา มักมีพูพอน ตอนโคนต้นเรือนยอดกลม สูงประมาณ 20-30 เมตร

More

คณะผู้บริหารหลักสูตรกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่ 20 ร่วมปลูกป่าทดแทนกระถินยักษ์เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ บริเวณโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี


คุณดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง นำคณะผู้บริหารหลักสูตรกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่ 20 ร่วมปลูกป่าทดแทนกระถินยักษ์เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ โครงการชั่งหัวมันฯ จ.เพชรบุรี โดยมี คุณโกสุม เมฆมงคลชัย ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่า ปตท. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

More

คณะผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 7 ศึกษาดูงานและร่วมปลูกป่า ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี


คุณชวน หลีกภัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 7 (วพน.7) และ นายกรัฐมนตรีคนที่ 20 พร้อมด้วย คุณดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง นำคณะ วพน.รุ่น 7 ร่วมปลูกป่าทดแทนกระถิ่นยักษ์เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

More

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิด "โครงการป่าวังจันทร์" ศูนย์เรียนรู้การฟื้นฟูป่าครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย


นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดโครงการป่าวังจันทร์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา...

More

คณะผู้บริหารหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 4 ศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมปลูกป่าทดแทนกระถินยักษ์เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ บริเวณโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี


ศ. กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะผู้บริหารหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 4 พร้อมด้วย คุณดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง นำคณะผู้บริหาร นธป. รุ่นที่ 4 ร่วมปลูกป่าทดแทนกระถินยักษ์เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ บริเวณโครงการชั่งหัวมัน จ.เพชรบุรี

More

ไทรย้อยใบทู่


ต้นไทรย้อยใบทู่ ในไทยพบได้ทั่วทุกภาค ขึ้นตามป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น และป่าเบญจพรรณ ป่าเสื่อมโทรมชายทะเล หรือเขาหินปูน ความสูงถึงประมาณ 1,100 เมตร

More

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เยี่ยมชมโครงการป่าในกรุง


คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ปธบ.) คุณสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตเลียมขั้นปลาย (ปธป.) และคณะผู้บริหาร ปตท. พร้อมด้วย คุณวิชชุ เวชชาชีวะ รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Glyn T. Davies เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

More

โพ


ต้นโพ ในไทยพบในธรรมชาติน้อย อาจกระจายมาจากต้นที่นำมาปลูก มักพบขึ้นตามซากอาคาร และนิยมปลูกตามวัด

More

วังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน ตอน น้ำเต้า


เป็นพืชผักที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกาตอนใต้ เป็นไม้เถาล้มลุกอายุปีเดียว พบได้ทั่วไป

More

รวงผึ้ง


ต้นรวงผึ้ง เป็นไม้กลางแจ้ง ชอบขึ้นในที่แล้ง ไม่มีน้ำท่วมขังจึงจะมีดอกสีเหลืองดกเต็มต้น แต่หากได้น้ำมากหรือขึ้นบนที่ชุ่มน้ำจะมีดอกประปราย

More

ป่าในกรุง ธรรมชาติเพื่อคนเมือง


“หนูมีป่าอยู่ใกล้บ้านค่ะ” คงไม่แปลกอะไร ที่เด็กคนหนึ่งจะมีป่าอยู่ใกล้ๆบ้านของตน หากแต่เด็กที่กล่าวนั้นเป็นเด็กที่มีบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานคร

More

ราชพฤกษ์


ต้นราชพฤกษ์ เป็นไม้ต้นผลัดใบขนาดเล็กจนถึงกลาง สูงประมาณ 10-15 ม. เรือนยอดเป็นพุ่มกลม กิ่งอ่อนห้อยลง เปลือกต้นสีน้ำตาลอ่อนเรียบเกลี้ยงหรือแตกเล็กน้อย เปลือกชั้นในสีชมพู-แดง หรือส้ม

More

แก้วกระดาษเคลือบพลาสติกอเมซอนไบโอคัพ กับบทบาทใหม่ในการช่วยฟื้นฟูทะเลไทย


ตอนนี้พวกเราคงคุ้นเคยกับแก้วอเมซอนไบโอคัพ กันดีอยู่แล้ว โดยเฉพาะแก้วร้อน ซึ่งทำจากกระดาษเคลือบ BioPBS พลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ 100% (compostable plastic) ที่ คาเฟ่ อเมซอนเริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ปี 2554 และทำให้คาเฟ่ อเมซอน เป็นธุรกิจร้านกาแฟสด ‘รายแรก’ ของประเทศที่นำบรรจุภัณฑ์กระดาษเคลือบด้วยพลาสติกชีวภาพชนิด BioPBS มาใช้เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

More

แดง


ต้นแดงเป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศอีกชนิดหนึ่ง ตามธรรมชาติแล้วจะพบไม้แดงได้ทั่วไปตามป่าเบญจพรรณแล้งและชื้นและป่าเต็งรัง ทางภาคเหนือ ทั้งยังเหมาะในการนำมาปลูกเพื่อปรับปรุงสภาพป่าเสื่อมโทรม วนเกษตร ในป่าชุมชนดั้งเดิมและป่าปลูกใหม่

More

ปตท.- กระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า


กลุ่ม ปตท. ได้เข้าร่วมสนับสนุนการฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวของคุ้งบางกะเจ้า ซึ่งเป็นแหล่งผลิตโอโซนใหญ่ของประเทศ ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและกรมป่าไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในปีมหามงคล 2559-2560 เนื่องใน 3 โอกาสสำคัญแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อรักษา ดิน น้ำ ป่า วิถีชุมชน ตามแนวพระราชดำริ โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป

More

"แยก แลก ยิ้ม" ร่วมคืนผืนป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ บุรีรัมย์


ปตท. ได้ร่วมกับ หจก. มานะเสริมเพลปิโตรเลียม ผู้แทนจำหน่ายสถานี-บริการน้ำมัน ปตท. ซึ่งเป็นเครือข่ายทางธุรกิจที่ดีเยี่ยมของ ปตท. จัดกิจกรรมในโครงการ ‘แยกแลกยิ้ม’ ตอน ชวนน้องไปปลูกป่า นำทีมโดย คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน และ คุณสัมพันธ์ ไผ่นวล ผู้บริหาร มานะเสริมพลปิโตรเลียม พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ปตท.และนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า จ.บุรีรัมย์ กว่า 300 คน ไปปลูกป่าบนพื้นที่กว่า 77 ไร่ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

More

"Tree In One" ชุดเพาะชำเมล็ดประดู่ป่าจากต้นประดู่ป่าพระราชทาน


ขั้นตอนการปลูก เมล็ดประดู่ป่า ในชุด "Tree In One" ...ชุดเพาะชำเมล็ดประดู่ป่าจากต้นประดู่ป่าพระราชทาน

More

คณะผู้บริหารศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


คุณนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย คุณดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง นำคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญกว่า 150 คน ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

More

SCB เยี่ยมชมวังจันทร์วัลเล่ย์ สนับสนุน "กำเนิดวิทย์-วิทยสิริเมธี"


คุณหญิงชฎา วัฒนสิริธรรม กรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล พร้อมคณะ ให้เกียรติเยี่ยมชมโรงเรียนกำเนิดวิทย์ สถาบันวิทยสิริเมธี และเยี่ยมชมนิทรรศการของโครงการป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่า ปตท.

More

โครงการป่าในกรุง ปตท. คว้ารางวัลออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมระดับโลก


คุณโกสุม เมฆมงคลชัย ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่า ปตท. เข้ารับรางวัลออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี 2016 โดย "โครงการป่าในกรุง" ได้รับรางวัลดีเด่น (Honor Award) ในหมวด General Design จากการประกวดรางวัลผลงานยอดเยี่ยมของภูมิสถาปนิก จัดโดยสมาคมภูมิสถาปนิกอเมริกา (America Society of Landscape Architects ; ASLA)

More

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเยี่ยมชมโครงการป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่า ปตท.


หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำโดย พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) พร้อมด้วย คณะนายทหารระดับสูง คณะชมรมแม่บ้านหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและกำลังพลทหารติดตาม รวมกว่า 200 นาย ให้เกียรติเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่า ปตท. จ.ระยอง

More

เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย H.E. Mr. Shiro Sadoshima และคณะ เยี่ยมชมโครงการป่าวังจันทร์ / รร.กำเนิดวิทย์ / สถาบันวิทยสิริเมธี


H.E. Mr. Shiro Sadoshima เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ Mr.Hiroo TANAKA ผู้อำนวยการ JICA (Japan International Cooperation Agency,Thailand) พร้อมคณะ ให้เกียรติเยี่ยมชมโรงเรียนกำเนิดวิทย์ สถาบันวิทยสิริเมธี และโครงการป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่า ปตท. ประธานกรรมการมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมและมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ ให้การต้อนรับ

More

การประกวด “การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561-2562


บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร. และกรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญ ร่วมส่งผลงานในการประกวด “การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 – 2562 ประเภทส่งเสริมหัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก เพื่อสืบสานพระราชปณิธานการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดรับสมัครผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2562

More