สถาบันปลูกป่าฯ ปตท. ร่วมประกาศเจตนารมณ์รมย์ "ไม่กิน ไม่ซื้อ ไม่ล่า ไม่หามาขาย ไม่เป็นโรคร้าย สัตว์ป่าไม่สูญพันธ์"


สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ร่วมประกาศเจตนารมณ์รมย์ "ไม่กิน ไม่ซื้อ ไม่ล่า ไม่หามาขาย ไม่เป็นโรคร้าย สัตว์ป่าไม่สูญพันธ์" เนื่องในงาน วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ประจำปี พ.ศ. 2563

More
05/03/2020

กระทรวงการต่างประเทศนำคณะสื่อมวลชนจากตะวันออกกลางเยี่ยมชม "ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท."


เมื่อวันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. นำโดย คุณมาลินี สุวรรณวิสารท ผู้จัดการฝ่ายการค้าอนุพันธ์ (ผจ.กอท.) ให้การต้อนรับ กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กระทรวงการต่างประเทศและคณะสื่อมวลชน (สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์) จากประเทศมุสลิมในตะวันออกกลาง ได้แก่ บาเรนห์ การ์ต้า จอร์แดน และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เข้าชมนิทรรศการ ศึกษาการปลูกป่านิเวศตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ บนทางเดินชมเรือนยอดไม้ (Sky Walk) สัมผัสพันธุ์ไม้ดั้งเดิมและหายากของกรุงเทพฯ กว่า 270 ชนิด ชมทิวทัศน์พื้นที่สีเขียวกลางเมืองบนหอคอยชมป่า (Observation Tower) กำแพงผนังดินบดอัด และนิทรรศการเมล็ดพันธุ์ไม้ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประเทศไทย เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับศักยภาพในด้านต่าง ๆ รวมทั้งความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมของไทย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทัศนคติและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในฐานะเมืองท่องเที่ยว

More
27/02/2020

สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. จัดสัมนา "2020 ก้าวย่างต่อไปของสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท." ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง


สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. จัดงานสัมนา "2020 ก้าวย่างต่อไปของสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท." ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายมอบความรู้

More
23/12/2019

รองฯ กฤษณ์ อิ่มแสง นำทีมพนักงานเกษียณ 2568 ทำกิจกรรม ‘จิตอาสา 1 ทีม ปลูกป่า 1 ไร่’ ประจำปี 2562


คุณกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย นำทีมพนักงานเกษียณปี 2568 และครอบครัว จำนวนกว่า 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม ‘จิตอาสา 1 ทีม ปลูกป่า 1 ไร่’ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

More
09/12/2019

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้า “โครงการวังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน”


วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เพื่อพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ พร้อมกันนี้ยังทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ และโครงการ “วังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน”

More
15/11/2019

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยดีเด่น สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้


เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา คุณปิยดา จงพยุหะ ผสญ. พร้อมด้วย คุณณภัค กรรณสูต ผจ. ปนญ. เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ “รางวัลกินรี” โดยได้รับรางวัลดีเด่น (Kinnari Award) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ (Learning & Doing) ในงานการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี

More
27/09/2019

กรมป่าไม้ มอบโล่รางวัล ปตท. สาขาบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้


คุณกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ เข้ารับรางวัลโล่ผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี 2562 สาขาบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ จาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่ ปตท. เป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ด้านการป่าไม้ของชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 123 ปี กรมป่าไม้ ทั้งนี้ ปตท. ได้ส่งเสริม สนับสนุนการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ของประเทศมาอย่างต่อเนื่องตลอด 25 ปี และในปี 2559-2562 ได้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว “สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา คุ้งบางกะเจ้า ” ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ร่วมกับกรมป่าไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และชุมชนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างอีกด้วย

More
18/09/2019

สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ลงพื้นที่ต้นแบบป่าครอบครัว ต่อยอดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ภาคประชาชน


คุณณภัค กรรณสูต ผู้จัดการฝ่าย สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์และเรียนรู้พืชสมุนไพรแพนด้าแคมป์ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี พื้นที่ต้นแบบแนวทาง การสร้างป่าครอบครัว

More
29/08/2019

ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จัดงาน “ลุยโคลน ดำนา ป่าวังจันทร์” สานต่องานวิจัยวนเกษตร ฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืน


เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา คุณกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน “ลุยโคลน ดำนา ป่าวังจันทร์” บริเวณแปลงนาสาธิต ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง เพื่อสานต่องานวิจัย“วนเกษตร” สืบสานวัฒนธรรมการทำนาข้าวของไทย และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์อย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิติพัฒน์ ยุทธเจริญกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน และคุณชฎิล ชวนะลิขิกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน

More
18/08/2019