“สวนป่าครัวเรือน” เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างรายได้ยั่งยืนในยุคชีวิตวิถีใหม่

08/08/2020
 
 
“สวนป่าครัวเรือน” เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างรายได้ยั่งยืนในยุคชีวิตวิถีใหม่
นางณภัค กรรณสูต ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. พร้อมด้วยนายนภเดช เกลียวศิริกุล นายอำเภอชุมตาบง ร่วมกับผู้นำชุมชนและผู้บริหารท้องถิ่น จัดพิธีส่งมอบกล้าไม้ป่า ไม้ยืนต้น จำนวน 12 ชนิด เช่น ไม้ยางนา ตะเคียนทอง สะเดา ประดู่ สัก แดง เป็นต้น ให้กับสมาชิกเครือข่ายโครงการสวนป่าครัวเรือน ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อต่อยอดโครงการปลูกป่า 1 ล้านไร่ โดยเน้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และยังสร้างรายได้ให้กับชุมชน ด้ายการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานปลูกป่าและสร้างเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดรายได้ จากการรวมกลุ่มองค์กรชุมชน ในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่เกษตรกรรมยั่งยืนตามชีวิตวิถีใหม่
โดยในกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมรับมอบกล้าไม้ 50 คน รวมพื้นที่โครงการฯ ในปี 2563 เป็นจำนวน 335 ไร่ ซึ่งโครงการสวนป่าครัวเรือน มีเป้าหมายจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ทำกินของสมาชิก รอบแปลงปลูกป่า ปตท.ทั่วประเทศให้ได้ 10,000 ไร่ ในปี 2567
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------