สถาบันปลูกป่าฯ ปตท. นำจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันแม่แห่งชาติฯ

19/08/2020

 

 

สถาบันปลูกป่าฯ ปตท. นำจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันแม่แห่งชาติฯ

ผจ.ปนญ.  นำทีมศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์  ร่วมกับ คนว.  VISTEC  KVIS. และชุมชนตำบลป่ายุบใน จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียว ชุมชนหมู่1 บ้านเขาขุนอินทร์" ซึ่งเป็นชุมชนในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

 

โดยมี ผอ.คนว.  และ นายก อบต.ป่ายุบใน เป็นประธานกล่าวสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และนำจิตอาสา ปตท.  KVIS VISTEC และผู้รับเหมาในพื้นที่ EECi ร่วมกับผู้นำท้องถื่นและชุมชนตำบลป่ายุบใน กว่า 100 คนร่วมกันปลูกหญ้าแฝก 40,000 ต้น ณ ริมคลองหวายโสม และตัดแต่งกิ่งไม้ริมถนนในหมู่บ้าน ระยะทางกว่า 2 กม.

 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน (Urban Green) ที่ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์มีแผนดำเนินการต่อเนื่องให้ครบทั้ง 8 หมู่บ้าน  เพื่อพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืนของตำบลป่ายุบในต่อไป

 

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳