🌳 สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. (ปนญ.) รับโล่รางวัลในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 18 ปี ✨

02/10/2020

🌳 สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. (ปนญ.) รับโล่รางวัลในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 18 ปี ✨
.
เมื่อเร็วๆนี้ นายคมกฤษณ์  ผิวทอง ผู้แทนสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ร่วมรับโล่รางวัลจาก 
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช ในฐานะผู้ช่วยเหลือราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช สาขาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 18 ปี
.
🌳🌳