"กลุ่ม ปตท. มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.นครราชสีมา" 💚💙

17/10/2020

"กลุ่ม ปตท. มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.นครราชสีมา" 💚💙
.
เมื่อวันที่ 17 ต.ค 63 ที่ผ่านมา ปตท. โดยฝ่ายกิจการเพื่อสังคม และสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากกรณีอ่างเก็บน้ำหินตะโง่ แตก ในพื้นที่ตำบลลำนางแก้ว จำนวน 100 ครัวเรือน 
.
ทั้งนี้พื้นที่ตำบลลำนางแก้ว เป็นพื้นที่เป้าหมายโครงการสวนป่าครัวเรือน และมีกลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ที่ร่วมช่วยดูแลแปลงปลูกป่า FPT 49 มาโดยตลอด ถือเป็นพื้นที่เครือข่ายสำคัญ ของ ปนญ.
.
ชาวตำบลลำนางแก้วได้กล่าวขอบคุณ ปตท. ที่ได้ให้ความช่วยเหลือสิ่งของบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ ถือเป็นหน่วยงานที่ทำงานร่วมกับชุมชนมาอย่างต่อเนื่องกว่า 25 ปี นับตั้งแต่มาร่วมฟื้นฟูป่าเขาภูหลวง ให้กลับมาเป็นป่าที่สมบูรณ์ในปัจจุบัน
.
เพิ่มเติมข้อมูล : https://www.facebook.com/103904019650115/posts/4829000713807065/?extid=0&d=n

#PTTNews #PTTREFT