ปนญ. ร่วมกับ มกอช. มอบใบรับรองและเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน GAP แก่สมาชิกโครงการวังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน ✨🥬🥦🌶

19/10/2020

ปนญ. ร่วมกับ มกอช. มอบใบรับรองและเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน GAP แก่สมาชิกโครงการวังจันทร์รวมรัก  ปลูกผักแบ่งปัน ✨🥬🥦🌶
.
สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. (ปนญ.) ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง  และเกษตรอำเภอวังจันทร์ จัดพิธีมอบใบรับรองและเครื่องหมายรับรองมาตรฐานแก่เกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ.9001-2556) ให้แก่ สมาชิกโครงการวังจันทร์รวมรัก  ปลูกผักแบ่งปัน จำนวน 15 ราย ที่ผ่านมาตรฐานรับรองดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดย คุณณภัค กรรณสูต (ผจ.ปนญ.) กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก  คุณครรชิต  สุขเสถียร รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และ คุณปราโมช นุ้ยศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้มอบใบรับรองและเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ.9001-2556) และคุณปภาดา ปลุกใจราษฎร์ เกษตรอำเภอวังจันทร์ ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี
.
ทั้งนี้ ภายในงานยังจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับข้อกำหนด GAP พืชอาหาร (Good Agricultural Practice for Food Crop), DGT Farn ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์, เส้นทางสู่ความปลอดภัยด้านอาหาร, แนวทางการผลิตเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ จากสมาชิกโครงการวังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน อีกด้วย