ถนนสีเขียวนำร่อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเมือง 💚✅🌳🚗

19/10/2020

ถนนสีเขียวนำร่อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเมือง 💚✅🌳🚗
.
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงาน “การพัฒนาพื้นที่สีเขียว ถนนพหลโยธิน ภายใต้โครงการ GREEN BANGKOK 2030” โดยมี คุณธานี สืบฤกษ์  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในการเปิดงาน โดย ปตท. ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร กลุ่ม WE PARK กลุ่มบิ๊กทรี และภาคีเครือข่าย ดำเนินโครงการ GREEN BANGKOK 2030 โดยปตท. อาสาพัฒนาพื้นที่สีเขียวถนนพหลโยธิน หนึ่งในโครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวนำร่องจำนวน 11 แห่ง ในปีพ.ศ. 2563 ทั้งนี้ได้ประสานความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 23 หน่วยงาน ในการพัฒนาพื้นที่สีเขียว ตลอดแนวถนนพหลโยธิน ช่วงห้าแยกลาดพร้าว ถึง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
.
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแชร์ประสบการณ์การพัฒนาพื้นที่สีเขียวที่น่าสนใจจากคุณสุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล (พี่ฮาร์ท) การพัฒนาพื้นที่สีเขียว โครงการ Si Ayutthaya Road Goes Green เครือข่ายถนนศรีอยุธยาสีเขียว จากคุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี และเครือข่ายต้นไม้ในเมือง จากคุณช่อผกา วิริยานท์ ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์กันอย่างสนุกสนาน และยังมีกิจกรรมระดมความคิดเห็น การพัฒนาพื้นที่สีเขียว ถนนพหลโยธิน เพื่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม (Social Collaboration) และจัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่สีเขียวถนนพหลโยธิน  พร้อมทั้งสร้างความตระหนักรู้ให้หน่วยงานภาคีเกิดความเข้าใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมือง และมีบทบาทในการพัฒนาให้เกิดเป็นพื้นที่สีเขียวรูปธรรมร่วมกัน