ปตท. รับพระราชทานรางวัล จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ✨🌍

11/10/2021

ปตท. รับพระราชทานรางวัล จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ✨🌍  
.
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564  นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2564  หรือรางวัลกินรี ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยในปีนี้ศูนย์เรียนรู้ โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ได้รับพระราชทานรางวัล ประกอบด้วย
.
🌳 รางวัลดีเด่น Thailand Tourism Awards สาขาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง

ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์
.
🌳 รางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Awards สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง กรุงเทพมหานคร และ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง

ศูนย์ศึกษาเรียนรูสิรีนาถราชินี
.
ศูนย์เรียนรู้ทั้ง 3 ศูนย์นี้ ล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การนำองค์ความรู้จากการปลูกป่าขยายและเผยแพร่สำหรับประชาชนและผู้ที่สนใจ ทั้งยังมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่แปลงปลูกป่า ปตท. และดำเนินงานปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อม ๆ กับการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต