สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "โรงเรียนกำเนิดวิทย์" และ "สถาบันวิทยสิริเมธี" ของกลุ่ม ปตท. ที่ จ.ระยอง

06/08/2015

 

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี ของกลุ่ม ปตท. ณ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จ.ระยอง โดยมี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต   ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  นายคุรุจิต นาครทรรพ ปลัดกระทรวงพลังงาน นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทร์ ประธานกรรมการ ปตท. นายไพรินทร์   ชูโชติถาวร ปธบ. พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จ โรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธีเป็นสถาบันการศึกษาที่ดำเนินงานโดย กลุ่ม ปตท. ยนพื้นที่รวมขนาด 900 ไร่ เน้นการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อมุ่งผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพระดับโลก

          และในโอกาสเดียวกันนี้ ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิด "โครงการป่าวังจันทร์" ของสถาบันปลูกป่า ปตท. ที่ตั้งภายในบริเวณเดียวกัน ซึ่งเป็นโครงการที่ทำขึ้นเพื่อสร้างห้องเรียนธรรมชาติขนาดใหญ่ โดยรวบรวมองค์ความรู้จากโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ ของ ปตท. ที่ผ่านมา ผ่านการบูรณาการความรู้และการวิจัยทางด้านป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของภาคตะวันออกบนพื้นที่ประมาณ 351 ไร่

          ทั้งนี้ การจัดทำโครงการพัฒนาทางด้านการศึกษา และโครงการป่าวังจันทร์ นับเป็นอีกโครงการสำคัญของกลุ่ม ปตท. ซึ่งเป็นต้นแบบขององคืกรที่พัฒนาทางด้านการศึกษาควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไป

 


อัลบั้มรูป