พนักงานงาน ปตท. เยี่ยมชม โรงเรียนกำเนิดวิทย์ สถาบันวิทยสิริเมธี ของกลุ่ม ปตท. และ โคงการป่าวังจันทร์ ของสถาบันปลูกป่า ปตท.

22/08/2015

          เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ฝ่ายสื่อสารองค์กร โดย คุณอุรชา ทังสุบุตร ผจ.สอ. นำคณะพนักงาน ปตท. จำนวน 65 คน เข้าเยี่ยมชม "โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี" ของกลุ่ม ปตท. ณ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรชัย ธชีพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเรื่อง "แนวคิดเป้าหมาย การดำเนินงานของโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดตั้งสถาบันการศึกษาทั้ง 2 แห่ง ตามแนวความคิด "ความรู้สร้างอนาคตที่ยั่งยืน" ของกลุ่ม ปตท. นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายวันเดียวกันคณะพนักงาน ปตท. ยังได้เข้าเยี่ยมชม "โครงการป่าวังจันทร์ ของสถาบันปลูกป่า ปตท." โดยได้รับเกียรติจาก คุณคมกฤษณ์ ผิวทอง พนักงงานกิจการเพื่อสังคม และทีมงานสถาบันปลูกป่า ปตท. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป "แนวคิดเป้าหมาย การดำเนินงานโครงการป่าวังจันทร์ ของสถาบันปลูกป่า ปตท." โดยพนักงานให้ความสนใจรวมทำกิจกรรมและตอบข้อซักถามเป็นจำนวนมาก

 


อัลบั้มรูป