ปตท. รับรางวัลผู้ช่วยเหลือราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปี 2558

18/09/2015

          นางโกสุม เมฆมงคลชัย ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่า ปตท. รับโล่รางวัลผู้ช่วยเหลือราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปี 2558 เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบ 119 ปี และวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 13 ปี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ซึ่งนับเป็นความร่วมมืออันดีของทั้งสามหน่วยงานในการร่วมกันปลูกป่าและฟื้นฟูป่า เพื่อลดภาวะโลกร้อน


อัลบั้มรูป