คณะกรรมาธิการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการบริษัท เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เยี่ยมชมโครงการป่าวังจันทร์

16/09/2015

               คณะกรรมาธิการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการบริษัท เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เยี่ยมชมโครงการป่าวังจันทร์ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าครบวงจร ของ ปตท.และเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณชน  รวมทั้งเป็นพื้นที่นำร่องการปลูกป่า เพื่อขอ T-VER  (Thailand Voluntary Emission Reduction) หรือ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย  ซึ่งประกอบด้วย พื้นที่ป่าธรรมชาติ (T-VER) (ป่าดิบแล้ง -เบญจพรรณ) ป่าวิจัยโมเดล 4 แบบ (ป่าธรรมชาติ ไม้โตเร็ว ไม้ผล และวนเกษตร) และป่าเชิงนิเวศ “มหัศจรรย์พันธุ์ไม้”  โดยมี ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร  ประธานมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยองและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง และนางโกสุม เมฆมงคลชัย ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่า ปตท.ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป


อัลบั้มรูป