ปตท. รับมอบประกาศนียบัตรในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี 2558

24/09/2015

                    พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบประกาศนียบัตร "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี 2558 จำนวน 3 รางวัล ให้แก่ ปตท. โดย คุณชาครีย์ บูรณกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ รับมอบประกาศนียบัตรจากความสำเร็จในการดำเนินการด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product: CFP) จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ของหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วย ก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ (NGV) อีเทน (Ethane) โพรเพน (Propane) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และ ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) และ คุณพิพิธ หงษ์จินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน รับมอบประกาศนียบัตรการดำเนินกิจกรรมชดเชยคาร์บอน (Carbon Neutral) จำนวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย 1. การจัดนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติของกลุ่ม ปตท. ปี 2558 และ 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้าน QSHE กลุ่ม ปตท. และ การประชุมใหญ่ประจำปี 2557 นอกจากนี้ ปตท. ยังได้รับใบประกาศเกียรติคุณในโครงการสนับสนุนโครงการลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) จากโครงการป่าในกรุง ที่เริ่มดำเนินการปลูกป่าตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2556 และดูแลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการรับรองปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 รวม 68.24 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และมีปริมาณการปลดปล่อยออกซิเจน 54.59 ตันออกซิเจน โดยมี คุณณภัค กรรณสูต หัวหน้าหน่วยวิชาการ สถาบันปลูกป่า ปตท. เป็นผู้แทนรับมอบ 
                    ในโอกาสนี้ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการการดำเนินงานด้านการบริหารจัดก๊าซเรือนกระจกของกลุ่ม ปตท. มาตรการการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกตาม Green Roadmap ของกลุ่ม ปตท. รวมไปถึงนิทรรศการภาพรวมการดำเนินงานของสถาบันปลูกป่า ปตท. และโครงการป่าในกรุง โดยมี คุณศิรศักดิ์ จันเทรมะ ผู้จัดการฝ่ายความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม คณะทำงานโครงการ CFP และหัวหน้าหน่วยวิชาการ สถาบันปลูกป่า ปตท. ร่วมเสนอผลการดำเนินงาน


อัลบั้มรูป