ประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว เยี่ยมชมโครงการป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่า ปตท.

17/12/2015

              คุณอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว และคณะ เยี่ยมชมโครงการป่าวังจันทร์ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โดยมี คุณโกสุม เมฆมงคลชัย ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่า ปตท. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปโครงการป่าวังจันทร์ ศูนย์การเรียนรู้เรื่องการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าครบวงจร ของ ปตท. เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณชน และเป็นพื้นที่นำร่องการปลูกป่า เพื่อขอ T-VER (Thailand Voluntary Emission Reduction) หรือ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย พื้นที่ป่าธรรมชาติ (T-VER)(ป่าดิบแล้ง-เบญจพรรณ) ป่าวิจัยโมเดล 4 แบบ (ป่าธรรมชาติ ไม้โตเร็ว ไม้ผล และวนเกษตร) และป่าเชิงนิเวศ "มหัศจรรย์พันธุ์ไม้" รวมถึงพื้นที่กักเก็บน้ำ และพื้นที่ชุ่มน้ำตามธรรมชาติ

 

             คุณอานันท์ ปันยารชุน กล่าวทิ้งท้ายว่า โครงการป่าวังจันทร์นี้ ต่อไปจะเป็นศูนย์ศึกษาด้านป่าไม้ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้ ให้คนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประชาชน และผู้ที่สนใจ


อัลบั้มรูป