คณะผู้บริหารหลักสูตรกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่ 20 ร่วมปลูกป่าทดแทนกระถินยักษ์เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ บริเวณโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

08/01/2016

               คุณดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง นำคณะผู้บริหารหลักสูตรกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่ 20 ร่วมปลูกป่าทดแทนกระถินยักษ์เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ โครงการชั่งหัวมันฯ จ.เพชรบุรี โดยมี คุณโกสุม เมฆมงคลชัย ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่า ปตท. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

               โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันปลูกป่า ปตท. คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ทำการวิจัยแนวทางการฟื้นฟูป่ากระถินยักษ์ โดยมีเป้าหมายที่จะฟื้นฟูป่าไม้กระถินยักษ์ ซึ่งเป็นไม้โตเร็วต่างถิ่น ขึ้นปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่นบริเวณโครงการชั่งหัวมันฯ ส่งผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เกิดความแห้งแล้ง และไม่สามารถทำหน้าที่กักเก็บน้ำได้ จึงนำพันธุ์ไม้ท้องถิ่นดั้งเดิมของพื้นที่เข้ามาปลูกทดแทนป่ากระถินยักษ์ เพื่อให้ความหลากหลายทางชีวภาพกลับคืนมาสมบูรณ์อีกครั้ง และใช้เป็นแหล่งต้นน้ำ สำหรับอ่างเก็บน้ำหนองเสือในอนาคต


อัลบั้มรูป