คณะผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 7 ศึกษาดูงานและร่วมปลูกป่า ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

12/02/2016

               คุณชวน หลีกภัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 7 (วพน.7) และ นายกรัฐมนตรีคนที่ 20 พร้อมด้วย คุณดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง นำคณะ วพน.รุ่น 7 ร่วมปลูกป่าทดแทนกระถิ่นยักษ์เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขากระปุก-เขาเตาหม้อ ตำบลหนองคอไก่ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี คุณโกสุม เมฆมงคลชัย ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่า ปตท. บรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันปลูกป่า ปตท. เพื่อฟื้นฟูป่ากระถิ่นยักษ์ให้กลับมาเป็นป่าธรรมชาติ  เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและความชุ่มชื่นในการกักเก็บน้ำ ให้ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำหนองเสือใช้ในโครงการชั่งหัวมันต่อไป นอกจากนี้ คณะวพน. รุ่น 7 ได้เข้าเยี่ยมชมสถานีจ่ายน้ำมันในโครงการชั่งหัวมัน ที่ ปตท. ให้การสนับสนุน

 

               ทั้งนี้คุณดิสธรฯ ได้กล่าวชื่นชม ปตท. ในความร่วมมืออันดีมาโดยตลอด ตั้งแต่โครงการวิจัยพัฒนาไบโอดีเซล ในปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน ในการร่วมฟื้นฟูป่ากระถิ่นยักษ์ การจัดตั้งสถานีจ่ายน้ำมัน การติดตั้งจอ LED แสดงค่าพลังงานทดแทน และห้องน้ำ ในโครงการชั่งหัวมัน


อัลบั้มรูป