คณะผู้บริหารหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 4 ศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมปลูกป่าทดแทนกระถินยักษ์เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ บริเวณโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

19/03/2016

          ศ. กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะผู้บริหารหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 4 พร้อมด้วย คุณดิสธร  วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง นำคณะผู้บริหาร นธป. รุ่นที่ 4  ร่วมปลูกป่าทดแทนกระถินยักษ์เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ บริเวณโครงการชั่งหัวมัน จ.เพชรบุรี โดยมี คุณประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม(ผสญ.) ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นความร่วมมือ ระหว่าง คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสถาบันปลูกป่า ปตท. ได้ทำการวิจัยแนวทางการฟื้นฟูป่ากระถินยักษ์ ให้กลับมาเป็นป่าธรรมชาติ โดยนำพันธุ์ไม้ท้องถิ่นดั้งเดิมของพื้นที่  เช่น มะเกลือ มะค่าโมง ประดู่ป่า เข้ามาปลูกทดแทนป่ากระถินยักษ์ เพื่อให้ความหลากหลายทางชีวภาพกลับคืนมาสมบูรณ์อีกครั้ง  และใช้เป็นแหล่งต้นน้ำ สำหรับอ่างเก็บน้ำหนองเสือในอนาคต

          ทั้งนี้โครงการกล่าว ได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหาร นธป. รุ่นที่ 4 โดยได้สอบถามถึงผลการศึกษาวิจัย รูปแบบการปลูกที่จะประสบผลสำเร็จ และกล่าวว่าหากได้ต้นแบบการฟื้นฟูฯ จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศได้


อัลบั้มรูป