เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เยี่ยมชมโครงการป่าในกรุง

31/03/2016

          คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ปธบ.) คุณสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตเลียมขั้นปลาย (ปธป.) และคณะผู้บริหาร ปตท. พร้อมด้วย คุณวิชชุ เวชชาชีวะ รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Glyn T. Davies เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย โอกาสเยี่ยมชมโครงการป่าในกรุง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ 12 ไร่ เขตประเวศ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

          โครงการป่าในกรุงได้น้อมนำทฤษฎีความรู้การปลูกป่าตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาใช้ร่วมกับองค์ความรู้เรื่องการปลูกป่าของ ปตท. 1 ล้านไร่ อีกทั้งประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปลูกป่านิเวศของศาสตราจารย์ ดร. อาคิระ มิยาวากิ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้เป็นปอดแห่งใหม่แก่คนกรุงเทพ เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการปลูกป่าและสะท้อนภาพลักษณ์องค์กร ในการดูแลรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป


อัลบั้มรูป