โครงการป่าในกรุงได้รับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี

20/04/2016

 

          นายภิตติ ด่านธานินทร์ ตัวแทนโครงการป่าในกรุง โดยสถาบันปลูกป่า ปตท. เข้ารับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปีของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2559 ประเภท แหล่งท่องเที่ยวภาคเอกชน ซึ่งเป็น 1 ใน 16 แห่ง ที่ได้รับรางวัล จากสถานที่เข้าประกวดทั้งสิ้น 83 แห่ง โดยมี นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ส้วมสาธารณะที่ถูกสุขลักษณะ ได้มาตรฐาน HAS ซึ่งจะเน้นในเรื่อง สะอาด (Health) เพียงพอ (Accessiblity) และปลอดภัย (Safety) ส่งเสริมให้คนไทยมีพฤติกรรมการใช้ส้วมอย่างถูกต้อง และเล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการส้วมที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะนำโครงการป่าในกรุง ส่งเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป

          สำหรับโครงการป่าในกรุง ได้ออกแบบอาคารเป็นอาคารประหยัดพลังงาน กลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นต้นแบบนวัตกรรมอาคารเขียว ในส่วนของห้องสุขาได้เลือกใช้สุขภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีระบบประหยัดน้ำ สามารถลดการใช้น้ำได้ถึงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับโครงการที่ไม่ใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ ไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศ มีแสงสว่างเพียงพอ และให้ความสำคัญในเรื่องความสะอาด นอกจากได้เยี่ยมชมโครงการแล้ว ยังสามารถใช้สุขาที่ถูกสุขลักษณะ อีกด้วย


อัลบั้มรูป