ปตท.- กระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า

10/05/2016

         

          คุณประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม (ผสญ.) และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์คุ้งบางกระเจ้า พร้อมด้วย คุณฐิติพันธ์ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ ร่วมให้การต้อนรับ คุณสมนึก บำรุงสาลี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ในโอกาสลงพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่กลุ่ม ปตท. ได้เข้าร่วมสนับสนุนการฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวของคุ้งบางกะเจ้า ซึ่งเป็นแหล่งผลิตโอโซนใหญ่ของประเทศ ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและกรมป่าไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในปีมหามงคล 2559-2560 เนื่องใน 3 โอกาสสำคัญแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อรักษา ดิน น้ำ ป่า วิถีชุมชน ตามแนวพระราชดำริ โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป 

          ในโอกาสนี้ ได้หารือแนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ อาทิ ท่าเรือ ประตูน้ำ คลอง เส้นทางจักรยาน ฯลฯ ซึ่งกระทรวงพลังงาน กลุ่ม ปตท. และภาคีเครือข่ายจะร่วมกันปรับปรุงให้มีมาตรฐาน และความปลอดภัยในการสัญจรของคนในพื้นที่และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

          กลุ่ม ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพร้อมที่จะร่วมกับประชาชนทุกหมู่เหล่า สืบสานพระราชปณิธานตามแนวพระราชดำริ ในการรักษาสิ่งแวดล้อมป่าไม้ และทรัพยากรน้ำ ได้ดำเนินโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์คุ้งบางกะเจ้า ในปี 2559-2561 โดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมายึดถือปฏิบัติ กอปรกับที่ผ่านมา กลุ่ม ปตท. ได้มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมกับชุมชนเมืองมาโดยตลอด จึงได้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ "คุ้งบางกระเจ้า" เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยพื้นที่จำนวน 11,818.75 ไร่ ครอบคลุม 6 ตำบลในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ตำบลบางกะเจ้า ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางกอบัว ตำบลบางกระสอบ ตำบลบางยอ และตำบลทรงคนอง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกโอบล้อมด้วยแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นระยะทางกว่า 15 กิโลเมตร และถือเป็นแหล่งผลิตโอโซนใหญ่แหล่งหนึ่งของประเทศ


อัลบั้มรูป