นร.เมืองระยองร่วมปลูกต้นไม้ 999 ต้น รับวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ ณ โครงการป่าวังจันทร์

20/05/2016

               เนื่องด้วยวันวิสาขบูชาทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ หลากหลายภาคส่วนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักษาธรรมชาติ โดยในส่วนของโครงการป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่า ปตท.จ.ระยอง ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติด้วยเช่นกัน

               ทั้งนี้ ในกิจกรรมได้จัดให้มีการปลูกกล้าพันธุ์ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นรวม 9 ชนิด คือ พะยูง ยางนา อินทนิลน้ำ ตะแบก ตะเคียนทอง ประดู่ป่า ประดู่แดง พะยอม และมะค่าโมง รวมทั้งสิ้น 999 ต้น โดยมีเยาวชน และนักเรียน 10 โรงเรียนสังกัดจังหวัดระยองเข้าร่วมกว่า 400 คน

               นอกจากนี้ โครงการป่าวังจันทร์ ยังได้กำหนดจัดกิจกรรมรับวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ “ต้นไม้แห่งชีวิต” โดยจะมีกิจกรรมย่อยต่างๆ เช่น กิจกรรมดูแลกล้าไม้ ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ กิจกรรมปลูกต้นไม้ การทำกระถางต้นไม้จากขุยมะพร้าว กิจกรรมพฤษศิลป์สำหรับเด็กเล็ก และอื่นๆ อีกมากมาย โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 นี้ด้วยเช่นกัน 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ : ผู้จัดการออนไลน์