คณะผู้บริหารศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

04/08/2016

           คุณนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย คุณดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง นำคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญกว่า 150 คน ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 บริเวณพื้นที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศ เพื่อศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงป่ากระถินยักษ์สู่ป่าธรรมชาติ ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก-เขาเตาหม้อ พื้นที่ต่อเนื่องโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี โดยมี คุณสุพจน์ เหล่าสุอาภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่รับผิดชอบกำกับดูแลสำนักกฎหมาย ให้การต้อนรับ

          โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสถาบันปลูกป่า ปตท. โดยดำเนินการฟื้นฟูป่ากระถินยักษ์ให้กลับมาเป็นป่าธรรมชาติ โดยนำพันธุ์ไม้ท้องถิ่นดั้งเดิมของพื้นที่ เช่น มะค่าโมง ประดู่ป่า เข้ามาปลูกทดแทนป่ากระถินยักษ์ เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพกลับคืนมาสมบูรณ์อีกครั้ง ในพื้นที่นำร่อง 399 ไร่ ตั้งแต่ปี 2557 และผลจากการวิจัย ใน ปี 2558 พบว่า ต้นไม้ที่ปลูกมีอัตราการรอดตายร้อยละ 95 เนื่องจากมีการปลูกและดูแลอย่างประณีต ปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 107 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อไร่ และปลดปล่อยก๊าซออกซิเจน 86 กิโลกรัมออกซิเจนต่อไร่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


อัลบั้มรูป