ปตท.รับมอบประกาศเกียรติคุณในฐานะต้นแบบนำประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

19/09/2016

ในวันที่ 19 กันยายน 2559 คุณสมชาย กูใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ คุณพิพิธ หงส์จินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน คุณยุทธนา วิญญูพงศ์พันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งหน่วยงาน สถาบันปลูกป่า ปตท.(สบป.), ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม(สคญ.), ส่วนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์(อส.ปธพ.) และ ส่วนวิศวกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(วล.สคพ.) ได้รับมอบใบประกาศนียบัตร ในงาน “ร้อยดวงใจร่วมลดโลกร้อน” ประจำปี 2559 จากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ ห้องบอลรูม โซนเอ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบประกาศนียบัตร ในการดำเนินการใน 4 ประเภท อันได้แก่

การดำเนินการดังกล่าว แสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน รวมทั้งสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก อันจะเชื่อมโยงไปสู่การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนต่อไป

 

หมายเหตุ
*เป็น 2 พื้นที่แรกของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในระดับสมเหตุสมผล (Reasonable Assurance)
**เป็นโครงการแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง TVERs Issuance สาขาป่าไม้และพื้นที่สีเขียว (ผ่านการ Verification โดย 3rd Party และได้รับการรับรองคาร์บอนเครดิต)