ปตท. ต้อนรับคณะหลักสูตรผู้นำการพัฒนาอย่างยั่งยืนเยี่ยมชมป่าในกรุง

14/09/2016

                    นายประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และทีมงานสถาบันปลูกป่า ปตท. ให้การต้อนรับคณะหลักสูตรผู้นำการพัฒนาอย่างยั่งยืน (นพย.) รุ่นที่ 1 พร้อมนำเยี่ยมชมโครงการป่าในกรุง ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นปอดแห่งใหม่ของคนเมือง โดยฟื้นคืนสภาพป่าของกรุงเทพฯ ในพื้นที่ของ ปตท. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความตระหนักรู้ และกระตุ้นเตือนให้คนในเมืองหลวงเกิดความสำนึกรักหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ และหันมาปลูกต้นไม้กันมากขึ้น ณ ถนนสุขาภิบาล 2 กรุงเทพฯ


อัลบั้มรูป