เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย H.E. Mr. Shiro Sadoshima และคณะ เยี่ยมชมโครงการป่าวังจันทร์ / รร.กำเนิดวิทย์ / สถาบันวิทยสิริเมธี

28/11/2016

          H.E. Mr. Shiro Sadoshima เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ Mr.Hiroo TANAKA ผู้อำนวยการ JICA (Japan International Cooperation Agency,Thailand) พร้อมคณะ ให้เกียรติเยี่ยมชมโรงเรียนกำเนิดวิทย์ สถาบันวิทยสิริเมธี และโครงการป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่า ปตท. โดยมี ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมและมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ ให้การต้อนรับ และบรรยายข้อมูลสรุป แนวคิดเป้าหมาย การดำเนินงานของโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี
          ในโอกาสนี้ ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ได้นำชมเครื่อง SEM (Scaning Electron Microscope) และห้องปฏิบัติการต่างๆ ของโรงเรียน รวมถึงห้องสมุดที่มีเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนที่ทันสมัย นอกจากนี้มีวิทยากรกิตติมศักดิ์จากสถานเอกอัคราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย บรรยายพิเศษเรื่อง "ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น" ให้แก่นักเรียนอีกด้วย
          ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตะกูล อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์และนิสิตสถาบันวิทยสิริเมธีได้ให้การต้อนรับและนำคณะเยี่ยมชมสถาบัน ชมการสาธิตอุปกรณ์วิจัย, ห้องปฏิบัติการ,ห้องเรียนที่ทันสมัย ตลอดจนศูนย์วิจัยชั้นแนวหน้า (Frontier Research Center) 


อัลบั้มรูป