ปตท.ร่วมกับกระทรวงพลังงาน จับมือภาคีเครือข่ายสร้างพลังความดี ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

23/01/2017

          พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และกิจกรรม "สืบสานพระราชปณิธาน พลังความดีเริ่มที่ตัวเรา ณ คุ้งบางกะเจ้า" โดยมี คุณชาติชาย อุทันพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ คุณสมนึก บำรุงสาลี รองปลัดกระทรวงพลังงาน คุณสรัญ รังคสิริ  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย คุณธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายคุ้มบางกระเจ้า เข้าร่วมงาน พร้อมเปิดตัวกิจกรรม "กล้าพันธุ์ดี" ค้นหาเยาวชนร่วมกิจกรรมอาสา โดยมีเป้าหมายเป็นกลุ่มเยาวชนในพื้นที่อายุน้อยกว่า 20 ปี ใน 6 ตำบลคุ้งบางกะเจ้า เพื่อเป็น "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่" ตามรอยพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมเข้าเยี่ยมชมการพัฒนาพื้นที่และร่วมปลูกต้นไม้ในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ต.ทรงคนอง อีกด้วย

          ทั้งนี้ "โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์คุ้งบางกะเจ้า" ของ ปตท. ภายใต้โครงการคุ้งบางกะเจ้าเฉลิมพระเกียรติฯ ของกระทรวงพลังงาน ได้นำแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้เป็นหลักในการพัฒนาโครงการฯ มาโดยตลอด ปัจจุบัน โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์คุ้งบางกะเจ้า มีความคืบหน้าเป็นลำดับ ใน 4 ด้านด้วยกัน ประกอบด้วย การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์