สถาบันปลูกป่า ปตท. รวมพลังเครือข่าย รสทป.ทั่วประเทศ สืบสานพระราชปณิธาน สร้างพลังความดีที่ยั่งยืน

25/04/2017

               สถาบันปลูกป่า ปตท. จัดสัมมนาเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ( รสทป.) ทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนพลังในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ภาคประชาชน   ซึ่งมี รสทป. เข้าร่วมกว่า ๒๕๐ คน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “คนอยู่ได้  ป่าอยู่รอด” โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ  ภาคประชาสังคม และผู้มีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนและปกป้องผืนป่า เข้าร่วมให้คำแนะนำสำหรับเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการทำงานของเครือข่ายฯ พร้อมนี้ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการณ์ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ในการปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ” เพื่อนำมาปรับยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ สถาบันปลูกป่า  ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
               ในโอกาสนี้ รสทป. ได้ถวายคำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  โดยน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธาน สร้างพลังความดีให้ยั่งยืนสืบไป

             


อัลบั้มรูป