ปตท.จัดกิจกรรม "เมล็ดพันธุ์แห่งความดี...ใต้ร่มพระบารมี" พลิกฟื้นคืนผืนป่า

17/07/2017

               สถาบันปลูกป่า ปตท. จัดกิจกรรม "เมล็ดพันธุ์แห่งความดี...ใต้ร่มพระบารี" พลิกฟื้นคืนผืนป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมรพะชนมพรรษา 65 พรรษาในปีนี้ และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุกราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปลูกต้นประดู่ป่า "ต้นที่ 100 ล้าน" ณ แปลงแห่งนี้ เมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา (วันที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ.2540) ในวันดังกล่าว พระราชทานวโรกาสให้ผู้แทนชุมชนที่เข้าร่วมพิธี ได้วางอุปกรณ์และอาวุธที่ใช้ในการตัดไม้ทำลายป่า ล่าสัตว์ และร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณที่จะรักษาผืนป่าให้อยู่รอดตลอดไป พระมหากรุณาธิคุณในการเสด็จมาในครั้งนั้นถือเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้ชุมชนมีความตระหนักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ นำมาสู่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไม่เพียงเฉพาะชุมชนตำบลลำนางแก้ว แต่เป็นความภาคภูมิใจของชาวอำเภอปักธงชัย และจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผืนป่าแห่งนี้ ได้เป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมแรงร่วมใจในการพลิกฟื้นคืนผืนป่าครั้งสำคัญของ ปตท. กับชุมชนรอบป่า ทำให้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมกว่า 26,000 ไร่ พลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์จนได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาภูหลวงในปัจจุบัน

               กิจกรรม "เมล็ดพันธุ์แห่งความดี...ใต้ร่มพระบารี" พลิกฟื้นคืนผืนป่า ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พลโทวิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาค 2 เป็นประธานในงาน คุณเทวินทร์ วบงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและองค์กรร่วมจัด ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่จะบำรุงรักษาให้กล้าประดู่ป่าจากเมล็ดพันธุ์ "ต้นที่ 100 ล้าน" ได้หยั่งรากลึกและงอกงามทั่วแผ่นดินไทยในรัชกาลที่ 10 ต่อไป ภายในงานได้มีพิธีมอบ "กล้าประดู่ป่า" จากเมล็ดพันธุ์ "ต้นที่ 100 ล้าน" จำนวน 165 กล้า ให้แก่ ผู้แทนราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ และชุมชนในพื้นที่รับไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งได้ "สร้างโป่งเทียม บำรุงแหล่งน้ำเพื่อสัตว์ป่า" อันเป็นแหล่งแร่ธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นให้กับสัตว์ป่าอีกด้วย

 


อัลบั้มรูป