ครบรอบ 4 ปี สถาปนา “ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์” จัดกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมปลูกป่าคาร์บอนต้นแบบ

06/08/2019

ครบรอบ 4 ปี สถาปนา “ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์” จัดกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมปลูกป่าคาร์บอนต้นแบบ

        เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จัดพิธีสถาปนาศูนย์ฯ ซึ่งได้จัดพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากรของศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์และกลุ่มเกษตรชาวบ้านในพื้นที่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2558 ที่ชาวป่าวังจันทร์และสถาบันปลูกป่าฯ ปตท. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดศูนย์ฯ และปลูกต้นจันทน์เทศ เป็นสัญลักษณ์ในวันดังกล่าว

    ภายในงาน ผู้บริหาร ปตท. ได้มอบตุ๊กตาคุณช้างจับมือให้แก่โรงบาลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต และกล้ามเนื้ออ่อนแรง จำนวน 500 ชิ้น รวมไปถึงจัดกิจกรรมตกแต่งกระถางดอกไม้เพื่อแจกพันธุ์ไม้ให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

      ทั้งนี้ คณะผู้บริหารและเครือข่ายของศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ ยังได้ร่วมกันปลูกป่าคาร์บอนต้นแบบเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 200 ต้น และร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง ได้แก่การทาสีสนามเด็กเล่น ทำความสะอาดอาคารเรียน ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

     กล่าวได้ว่าการจัดกิจกรรมครบรอบ 4 ปี ศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์นี้สร้างทั้ง ผืนป่าต้นแบบ รอยยิ้มความประทับใจ และยังสามารถผนวกความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นระหว่างศูนย์เรียนรู้ เครือข่ายรอบพื้นที่ และชุมชนอำเภอวังจันทร์ได้อย่างดี