“คนอยู่ได้ ป่าอยู่รอด”

26/07/2019

“คนอยู่ได้ ป่าอยู่รอด”

        วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 คุณณภัค กรรณสูต  ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่าและระบบนิวศ ปตท. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมความรู้สีเขียวสู่ชุมชนรอบแปลงปลูกป่า ปตท. หลักสูตร “สร้างป่าสร้างรายได้ (สำหรับชุมชนป่าต้นน้ำ)”

        โดย ปตท. ร่วมกับภาคีเครือข่ายฟื้นฟูป่าต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และสถานีวิจัยโครงการหลวง แม่หลอด ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเรื่องการปลูกพืชยืนต้น เช่น การปลูกกาแฟใต้ร่มเงาไม้ป่า และการปลูกอะโวคาโด แก่ผู้นำเกษตรกรบ้านดอยผีลู บ้านน้ำปามุง ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพทางเลือก ทดแทนการปลูกพืชไร่ ให้กับชุมชนรอบพื้นที่แปลงปลูกป่า ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชมมีรายได้และอาชีพ ที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาผืนป่าต้นน้ำ ได้อย่างเกื้อกูลต่อไป
 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ปตท. ได้ร่วมกับชุมชนและกรมอุทยานฯ เข้าดำเนินการปลูกฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
ในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มาตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบันรวมจำนวน 2,100 ไร่