ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยดีเด่น สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

27/09/2019

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยดีเด่น

สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

______________________________________________________________________________________

.....เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา คุณปิยดา จงพยุหะ ผสญ. พร้อมด้วย คุณณภัค กรรณสูต ผจ. ปนญ. เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ “รางวัลกินรี”  โดยได้รับรางวัลดีเด่น (Kinnari Award) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ (Learning & Doing) ในงานการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี

.....ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. เป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้เรื่องป่าไม้และระบบนิเวศ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ ปตท. ตั้งใจสร้างให้เป็น “ป่าของคนกรุงเทพฯ” เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ที่เติบโตในเมือง ได้มีโอกาสรู้จักและสัมผัสป่าอย่างใกล้ชิด ไม่ต้องเดินทางไกล และได้ตระหนักและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

.....ทั้งนี้ รางวัลกินรี เปรียบเสมือนเครื่องหมายรับรองคุณภาพและยกระดับของสินค้าทางการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน