รองฯ กฤษณ์ อิ่มแสง นำทีมพนักงานเกษียณ 2568 ทำกิจกรรม ‘จิตอาสา 1 ทีม ปลูกป่า 1 ไร่’ ประจำปี 2562

09/12/2019

23 พฤศจิกายน 2562 ระยอง, ประเทศไทย

คุณกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย นำทีมพนักงานเกษียณปี 2568 และครอบครัว จำนวนกว่า 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม ‘จิตอาสา 1 ทีม ปลูกป่า 1 ไร่’ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.  ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ซึ่งกิจกรรมจิตอาสา 1 ทีม ปลูกป่า 1 ไร่นี้ เป็นโมเดลนำร่องการปลูกป่า เพื่อให้ความรู้และปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน ปตท. มีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการลงมือปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอนตามหลักวิชาการตั้งแต่การเพาะกล้าไม้ การปลูก การดูแลรักษา จนกระทั่งต้นไม้ในแปลงปลูก เจริญเติบโตกลายเป็นผืนป่าที่สมบูรณ์ และจะยังเป็นการปลูกป่าที่ต้องได้รับการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยพื้นที่กิจกรรมปลูกป่าจะนำเข้าสู่โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐาน TVER ต่อไป

ซึ่งในวันนี้ทีมพนักงานเกษียณปี 2568 ได้ทำการติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงปลูกและได้ลงมือปฏิบัติตัดแต่งต้นไม้ให้ถูกต้องตามหลักรุขกรรม โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญคอยให้ความรู้เกี่ยวกับงานรุขกรรมและการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังได้ร่วมทำกิจกรรมที่ทางศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ได้จัดเตรียมไว้ให้ ได้แก่ กิจกรรม DIY ไข่เจียวสมุนไพร กิจกรรมปั้นขนมลูกชุบ กิจกรรมปรุงอาหารจากผักปลอดสารพิษ และกิจกรรมปลูกเพื่อเปลี่ยน ด้วยการปลูกไม้มงคลคนละต้นแล้วถ่ายภาพแบ่งปันลงในโซเชียลมีเดียของตนเองพร้อมติดแฮชแทค #ปลูกเพื่อเปลี่ยน โดยมีวิทยากรจากศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์อธิบายความรู้เสริมตลอดการดำเนินกิจกรรม ถือเป็นกิจกรรมที่นอกจากจะกระชับสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นแล้ว ยังได้ความสนุกสนานและความรู้กลับบ้านไปด้วย

---------------------------------------------------------------------------------------------------------