สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. จัดสัมนา "2020 ก้าวย่างต่อไปของสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท." ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง

23/12/2019

           

         เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธ.ค.62 ที่ผ่านมา สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศปตท. นำโดยคุณณภัค กรรณสูต ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ ภายใต้แนวคิด “2020 ก้าวย่างต่อไปของ ปนญ.” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานทรัพยากรธรรมชาติในเมือง ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนฯ ม.ธรรมศาสตร์ ที่มาสะท้อนแนวคิดเรื่องภาวะโลกร้อนเป็นแง่คิดให้ตระหนักว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป พร้อมทั้งมอบบทเรียนด้านการจัดการพื้นที่ในเมืองให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว เบื้องหลังการจัดการพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต แนวคิดในการสร้าง “อุทยานแห่งการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี” ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นอุทยานความรู้สีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

           นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณช่อผกา วิริยานนท์ เครือข่ายต้นไม้ในเมือง ผู้อยู่เบื้องหลังการผลักดันงานรุขกรรมให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วยการร่วมมือกับหลายองค์กร และยังมอบความรู้จากการถอดบทเรียนการทำงานทั้งในตัวอย่างด้านที่ประสบความสำเร็จและความผิดหวังเป็นแง่คิดให้สามารถนำไปปรับใช้ต่อไปได้


         

          ภายในงานสัมนา พนักงานและเจ้าหน้าที่ยังได้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดถอดบทเรียนจากการทำงานในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งวางแผนพูดคุยเพื่อวางเป้าหมายในการทำงานในปี 2020 ด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะสร้างพื้นที่สีเขียวในเมืองให้เพิ่มขึ้นตามแนวคิด"จากปลูกป่า 1 ล้านไร่ สู่ Urban Green" อีกด้วย