ขอปิดทำการและงดให้บริการเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้ทั้ง 3 ศูนย์ ภายใต้การดูแล ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป PTT Reforestation and Ecology Institute under PTT group would like to announce will be temporarily closed.

04/03/2020

📢 ประกาศ ❗️
สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.
🚫 ขอปิดทำการและงดให้บริการเยี่ยมชม
ศูนย์เรียนรู้ทั้ง 3 ศูนย์ ภายใต้การดูแล
ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

เนื่องด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย ดังนั้น สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. จึงขอแจ้ง ปิดทำการและงดบริการเข้าเยี่ยมชมชั่วคราว ภายในศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง, ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง และศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น 
.
According to COVID-19 disease outbreak, PTT Reforestation and Ecology Institute under PTT group would like to announce that Metro forest learning center in Bangkok, the Wangchan forest learning center in Rayong Province and the Sirinart Rajini Ecosystem Learning Center in Prachuap Khiri Khan Province will be temporarily closed. We will inform you in advance in case there is any change and we sincerely apologize for the inconvenience.