3 มิถุนายน เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 

เฉลิมพระชนมพรรษามิ่งราชินี                           บรรเจิดจันทรเทวีศรีกษัตริย์
สุริยะรุ่งทิวานภาปภัสร์                                      จันทรัตน์จรัสฟ้า ณ ราตรี
พระมิ่งขวัญบันดาลผ่านโพยภัย                          พลังใจร่วมใจทุกที่
ธำรงราษฏร์ธำรงรักสามัคคี                                น้อมภักดีแด่พระองค์ ทรงพระเจริญฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ปตท.