แดง
Xylia xylocarpa


ต้นแดงเป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศอีกชนิดหนึ่ง ตามธรรมชาติแล้วจะพบไม้แดงได้ทั่วไปตามป่าเบญจพรรณแล้งและชื้นและป่าเต็งรัง ทางภาคเหนือ ทั้งยังเหมาะในการนำมาปลูกเพื่อปรับปรุงสภาพป่าเสื่อมโทรม วนเกษตร ในป่าชุมชนดั้งเดิมและป่าปลูกใหม่

More

แนะนำ 10 ชนิดพันธุ์ไม้ในเมือง
แนะนำ 10 ชนิดพันธุ์ไม้ในเมือง


ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเริ่มโจมตีมนุษย์เราอย่างต่อเนื่อง . จะเห็นว่า กรุงเทพฯ ของเรานั้นร้อนขึ้นทุกวัน แถมล่าสุดยังต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ “กรุงเทพฯ ถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่น” เป็นเวลาหลายเดือน . ปัจจุบันผู้คนเริ่มหันมาให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองที่เป็นทางเลือกหนึ่งในการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ทุเลาลงได้บ้าง . ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการช่วยในการกรองมลพิษ และสร้างเสริมสุขภาพกายและจิตให้กับคนเมืองอย่างเราที่วุ่นวายจากการใช้ชีวิตอยู่ในทุกวันนี้ การหันออกไปมองต้นไม้สีเขียวจากตึกที่ทำงาน จะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายไม่ใช่น้อย . วันนี้เรามีชนิดพันธุ์ไม้ปลูกในเมืองมาแนะนำ ซึ่งมีทั้งประโยชน์และวิธีการดูแลพันธุ์ไม้เหล่านี้ เราลองไปดูพันธุ์ไม้ที่แนะนำกัน

More

ต้นตะเคียนทอง
Hopea odorata Roxb.


ต้นตะเคียนทอง ต้นไม้ประจำจังหวัดปัตตานี ....ตะเคียนทอง จัดเป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบขนาดใหญ่ เปลือกต้นหนา นำมาทำเป็นสมุนไพรรักษาโรคได้มากมาย แต่รู้หรือไม่ว่าประโยชน์ของตะเคียนทองมีอะไรอีกบ้างง

More

ต้นมะตูม. ☘️
Aeglemarmelos (L.) Correa ex Roxb.


ต้นมะตูม. ☘️ ....ต้นมะตูมเป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดชัยนาท ผู้ที่ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงหรืองานมสรสพระราชทานจะได้รับพระราชทานใบมะตูมเพื่อเป็นสิริมงคล

More

"ประดู่ป่า" ต้นกล้าต้นที่ 100 ล้าน
Pterocarpus macrocarpus Kurz


"ประดู่ป่า" ต้นกล้าต้นที่ 100 ล้าน . ต้นประดู่ป่า ต้นไม้ทรงปลูก "ต้นที่ 100 ล้าน” ณ แปลงปลูกป่า FPT 49 จ.นครราชสีมา

More

ไทรย้อยใบทู่
Ficus microcarpa


ต้นไทรย้อยใบทู่ ในไทยพบได้ทั่วทุกภาค ขึ้นตามป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น และป่าเบญจพรรณ ป่าเสื่อมโทรมชายทะเล หรือเขาหินปูน ความสูงถึงประมาณ 1,100 เมตร

More

พะยูง
Dalbergia cochinchinensis


พะยูง มีการกระจายพันธุ์ในป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง ทางภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

More

รวงผึ้ง
Schoutenia glomerata King sub sp.


ต้นรวงผึ้ง เป็นไม้กลางแจ้ง ชอบขึ้นในที่แล้ง ไม่มีน้ำท่วมขังจึงจะมีดอกสีเหลืองดกเต็มต้น แต่หากได้น้ำมากหรือขึ้นบนที่ชุ่มน้ำจะมีดอกประปราย

More

ต้นรัง ☘️
Shorea siamensis Miq.


ต้นรัง เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลของ จังหวัดอุดรธานี คนไทยเชื่อว่า ต้นรัง เป็นไม้มงคลของคนเกิดปีมะเส็ง ต้นรัง ต้นไม้ที่ได้ชื่อว่า ดัชนีชี้วัด ว่าป่าแห่งนี้ คือ ป่าเต็งรัง

More