โพ (Ficus religiosa)

ชื่อพฤกษศาสตร์
Ficus religiosa

วงศ์
MORACEAE

ชื่อพื้นเมือง
โพธิ์

ลักษณะทางนิเวศวิทยา (การกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติ)
พบในธรรมชาติน้อย อาจกระจายมาจากต้นที่นำมาปลูก 

ชนิดป่าที่พบ
มักพบขึ้นตามซากอาคาร และนิยมปลูกตามวัด

ลักษณะทางวนวัฒนวิทยา
 

ลำต้น / ลักษณะเนื้อไม้
เปลือกสีน้ำตาล

ใบ
หูใบยาว 0.5-1 ซม. ร่วงเร็ว ใบรูปไข่กว้างหรือรูปหัวใจ ยาว 5-25 ซม. ปลายยาวคล้ายหาง โคนตัดหรือรูปหัวใจ ก้านใบยาว 2.5-12 ซม. 

ดอก
อยู่ภายในฐานดอกที่ขยายออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นคู่ตามซอกใบ ไร้ก้าน ใบประดับขนาดเล็ก ฐานดอกกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 ซม. สุกเปลี่ยนเป็นสีชมพู ม่วงหรือดำ มีช่องเปิดเล็กๆ ด้านปลาย 

ผล
แบบมะเดื่อ ออกเป็นคู่ ปลายเว้า สีเขียวอมเหลือง ถ้าสุกสีม่วงถึงดำ

การขยายพันธุ์
ขยายพันธุ์โดยเพาะเมล็ด 
ช่วงเวลาออกดอก-ผล
ออกดอกและออกผลตลอดทั้งปี
การใช้ประโยชน์และความสำคัญ

เปลือก

ใบ,ยอดอ่อน

ผล

แก้โรคหนองใน

แก้โรคผิวหนัง

เป็นยาระบาย

ความสำคัญ            เป็นต้นไม้สำคัญในศาสนาฮินดูและพุทธ เป็นต้นไม้ที่เป็นสหชาตกับพระพุทธเจ้า คืออุบัติขึ้นในโลกในวันเดียวกับที่ทรงประสูติ และเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าประทับและตรัสรู้ เป็นสัญลักษณ์ของโพธิญาณหรือปัญญาตื่นรู้

 

แหล่งอ้างอิง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานวังตะไคร้