แคแสด (Spathodea campanulata)

ชื่อพฤกษศาสตร์ 
Spathodea campanulata

วงศ์
BIGNONIACEAE

ชื่อพื้นเมือง
แคแดง,ยามแดง

ลักษณะทางนิเวศวิทยา 
มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาเขตร้อน เป็นไม้ประดับทั่วไปในเขตร้อน 


ลักษณะทางวนวัฒน์วิทยา  

ลำต้น / เรือนยอด
ไม้ยืนต้นขนาดสูงถึง 20 เมตร ลักษณะเรือนยอดเป็นพุ่มกลม ค่อนข้างทึบ 

ใบ
เป็นใบประกอบ เรียงเป็นคู่ตรงข้ามกัน ใบย่อยมี 3-6 คู่ ส่วนปลายเป็นใบเดียวขอบใบเรียบ

ดอก
ออกเป็นช่อที่ยอด มีก้านช่อดอกยาว แต่ละช่อมีดอกจำนวนมากและทยอยบานคราวละ 2-6 ดอก ลักษณะเป็นถ้วย ผิวเป็นสันตามยาวตื้นๆ กลีบดอกมีสีแดงส้ม

ผล
เป็นฝักรูปเรือสีดำ เมื่อแก่จะแตกออกด้านเดียว ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก


การเจริญเติบโต
โตเร็ว เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน ระบายน้ำดี ชอบแสงแดดจัด ทนแล้ง และทนลม เหมาะจะปลูกเพื่อให้ร่มเงาในที่โล่ง ริมทะเล ถ้าปลูกในที่แห้งแล้งจะผลัดใบเวลาผลัดใบจะไม่ทิ้งใบพร้อมกันหมดทั้งต้น เพาะเมล็ด ต้นมีอายุมากกว่า 4 ปี จึงจะออกดอก

การใช้ประโยชน์
เหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้ประดับภายนอกและให้ร่มเงา และชมดอกสีแสดส้ม
ใบ ใช้พอกแผล รักษาโรคผิวหนังและแผลเรื้อรัง
ดอกและผล ใช้พอกแผล รักษาโรคผิวหนังและแผลเรื้อรัง
เปลือก แก้บิด รักษาโรคผิวหนังและเรื้อรัง เปลือกต้มบำรุง ธาตุ
ช่วงเวลาออกดอก
ออกดอกตลอดปี ดอกดกเดือนตุลาคม -กุมภาพันธ์


 

แหล่งอ้างอิง

ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
อุทยานหลวงราชพฤกษ์