"ประดู่ป่า" ต้นกล้าต้นที่ 100 ล้าน (Pterocarpus macrocarpus Kurz)

"ประดู่ป่า" ต้นกล้าต้นที่ 100 ล้าน
.

ต้นประดู่ป่า ต้นไม้ทรงปลูก "ต้นที่ 100 ล้าน” ณ แปลงปลูกป่า FPT 49 จ.นครราชสีมา

…ไม้ผลัดใบที่มีค่าทางเศรษฐกิจ ออกดอกเป็นช่อเกิดระหว่างง่ามใบ ดอกรูปถั่วกลีบดอกสีเหลือง มีกลิ่นหอม ออกดอกช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย. เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่มีความทนทานสูง ปตท. ใช้ต้นประดู่ป่าเพื่อปลูกในพื้นที่ที่เกิดไฟป่าเป็นประจำ เพราะต้นประดู่ป่า “ปลูกง่าย โตไว ตายยาก”
.

ไม้เศรษฐกิจ

• เนื้อไม้ นำไปในงานก่อสร้างทั้งภายในและภายนอก
อาคาร เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีความทนทานสูง
• ทำเครื่องดนตรี เช่น ระนาด นอกจากนั้น เนื้อไม้ประดู่ยัง
นำไปใช้ในงานก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกอาคาร
เป็นอย่างดี
.

คุณค่าทางสิ่งแวดล้อม

• เชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นไม้เรือนยอดกลมโต แข็ง
แรงจะช่วยป้องกันลมและคลุมดินให้ร่มเย็นชุ่มชื้น อีกทั้ง
ยังช่วยรองรับน้ำฝนลดแรงปะทะหน้าดินให้น้อยลง
• ใบที่หนาแน่นของต้นเมื่อร่วงหล่นจะเกิดการผุพังและ
เพิ่มธาตุอาหารอินทรียวัตถุให้แก่ดิน
• เนื้อไม้มีสีสวยงามสีแดง อมเหลืองถึงสีแดงอิฐเข้ม ใช้
ย้อมผ้าเป็นสีน้ำตาลและฟอกหนัง
• รากมีปมใหญ่ช่วยตรึงไนโตรเจนในอากาศมาเก็บไว้ใน
รูปไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์
.

เพียบพร้อมสรรพคุณ

• ใบ ใช้พอกแก้ผื่นคัน แก้ฝี ลดน้ำตาลในเลือด
• ผล ใช้เป็นยาแก้ท้องร่วง แก้อาเจียน


# FPT = Forest Plantation Target แปลงปลูกป่าเป้าหมาย
แหล่งอ้างอิง : สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/Medthai.com