การดำเนินงาน ศูนย์การเรียนรู้ 3 ศูนย์ ภายใต้สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท


การดำเนินงาน ศูนย์การเรียนรู้ 3 ศูนย์ ภายใต้สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท “สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.” ดำเนินภารกิจในด้านงานวิจัย งานนวัตกรรมการฟื้นฟูป่าและระบบนิเวศ การพัฒนาเครือข่ายเพื่อดูแลป่าอย่างยั่งยืน ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ 3 แห่ง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ จัดตั้งโครงการ “ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี” จ.ประจวบคีรีขันธ์และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ขึ้นบนที่ดินของ ปตท. อีก 2 แห่ง ได้แก่ “ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์” จ.ระยอง และ “ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง” จ.กรุงเทพฯ

More

“ต้นที่ 100 ล้าน” เรื่องราวความสำเร็จการพลิกฟื้นคืนผืนป่า...ใต้ร่มพระบารมี 🍃🍃


ต้นประดู่ ต้นที่ 100 ล้าน เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมแรงร่วมใจในการพลิกฟื้นคืนผืนป่าของทุกภาคส่วน ทำให้พื้นที่ป่า เสื่อมโทรมกว่า 26,000 ไร่ ซึ่งเป็นแปลงปลูกป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ของ ปตท. พลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์จนได้รับการผนวกเป็นส่วนหนึ่งของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาภูหลวงในปัจจุบัน

More

👨‍🌾 10 โครงการรักษาป่าระยะยาว ปตท. 👩‍🌾


⛽️ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรับผิดชอบด้านความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ . 🌳 ซึ่งคำนึงถึงเรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของทรัพยากรป่าไม้เป็น หลัก จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่หลักในการ ดูแลและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ อย่างจริงจัง . ⏰ ย้อนไปในช่วงตั้งแต่ปี 2537 – 2555 ปตท.ใช้แนวคิด 🍃“ปลูกป่าในใจคน คนอยู่ได้ ป่าอยู่รอด”🍃 ได้ดำเนินการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ปตท. และดูแลรักษาป่าอย่างต่อเนื่อง

More

“มึงเฮ็ดโล้ด”


เรื่องเล่าจากนักปลูกป่า ณ ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

More

"Tree In One" ชุดเพาะชำเมล็ดประดู่ป่าจากต้นประดู่ป่าพระราชทาน


ขั้นตอนการปลูก เมล็ดประดู่ป่า ในชุด "Tree In One" ...ชุดเพาะชำเมล็ดประดู่ป่าจากต้นประดู่ป่าพระราชทาน

More

"กลุ่ม ปตท. ปลูกดาวเรืองแทนดวงใจ ถวายพ่อหลวง"


ปตท. จัดกิจกรรม "กลุ่ม ปตท. ปลูกดาวเรืองแทนดวงใจ ถวายพ่อหลวง" เพื่อถวายความอาลัย แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง จำนวน 9,999 ต้น ทั่วพื้นที่ ปตท. ในวันที่ 12 กันยายน 2560

More

"เมล็ดพันธุ์แห่งความภักดี...ใต้ร่มพระบารมี" พลิกฟื้นคืนผืนป่า


ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2540 เป็นวันที่ราษฎรรอบผืนป่าตำบลลำนางแก้ว ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง และพนักงาน ปตท. ปลื้มปิติและหายเหนื่อย เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ซึ่งขณะนั้นดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ณ แปลงปลูกป่า FPT 49 ทรงปลูกต้นประดู่ป่าเป็นต้นไม้ต้นที่ 100 ล้านในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ปตท. ....

More

“วันต้นไม้ประจำปีของชาติ”กลุ่ม ปตท. รวมใจ ปลูกต้นไม้แบ่งปันโลก


สถาบันปลูกป่า ปตท. จึงได้จัดกิจกรรม ‘กลุ่ม ปตท. รวมใจปลูกต้นไม้แบ่งปันโลก’ ขึ้น เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ อาคาร สนญ. ปตท. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ และร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 6,409 ต้น ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 และสืบสานพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 9

More

"แยก แลก ยิ้ม" ร่วมคืนผืนป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ บุรีรัมย์


ปตท. ได้ร่วมกับ หจก. มานะเสริมเพลปิโตรเลียม ผู้แทนจำหน่ายสถานี-บริการน้ำมัน ปตท. ซึ่งเป็นเครือข่ายทางธุรกิจที่ดีเยี่ยมของ ปตท. จัดกิจกรรมในโครงการ ‘แยกแลกยิ้ม’ ตอน ชวนน้องไปปลูกป่า นำทีมโดย คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน และ คุณสัมพันธ์ ไผ่นวล ผู้บริหาร มานะเสริมพลปิโตรเลียม พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ปตท.และนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า จ.บุรีรัมย์ กว่า 300 คน ไปปลูกป่าบนพื้นที่กว่า 77 ไร่ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

More