ป้องกันไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน

การป้องกันไฟป่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการอนุรักษ์ป่าอย่างยั่งยืน มีต้นแบบมากมายที่พิสูจน์แล้วว่า เพียงรักษาไฟป่าให้ได้สัก 1-2 ปี น้ำที่เคยแห้งขอด ก็กลับคืนมา สถาบันปลูกป่า ปตท. จึงให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างมาก ตลอด 20 ปี ของการทำงาน (ตั้งแต่ พ.ศ. 2537) ในการดำเนินโครงการรักษาป่าระยะยาว ควบคู่ไปกับการดำเนินงานปลูกป่า

 

 

หนึ่งในโครงการที่ ปตท. จัดอบรมคือ โครงการราษฎรอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ที่เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2538 โดยให้การอบรมชาวบ้านที่อยู่รอบพื้นที่แปลงปลูกป่าของ ปตท. ซึ่งปัจจุบันมีการฝึกอบรมไปแล้วทั่วประเทศ 140 รุ่น จำนวน 14,200 คน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบและการป้องกันไฟป่า หัวใจสำคัญอีกประการของการป้องกันไฟป่า นอกจากมุ่งให้ความรู้เชิงการป้องกัน ยังรวมถึงการจัดการเชื้อเพลิงเพื่อลดอันตรายจากไฟป่า หรือการควบคุมเชื้อเพลิง โดยการทำแนวกันไฟ Firebreaks เพื่อป้องกันไฟลุกลาม

 

 

นายอดิเรก สวยสด ประธานองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) และผู้ใหญ่บ้านในตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เล่าว่า หนึ่งในวิกฤตของภาคเหนือเวลานี้คงจะหนีไม่พ้นเรื่องปัยหาหมอกควัน เพราะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การท่องเที่ยว กลุ่ม รสทป. เป็นองค์กรชาวบ้านที่ได้นำความรู้จากการอบรม มาช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยการทำแนวกันไฟทุกปีเพื่อลดการลุกลามของไฟ ช่วยกันสอดส่องปัจจัยการเกิดไฟป่า "เราอยากรักษาป่าให้อยู่รอดไปถึงรุ่นลูกหลานน่ะครับ" นายอดิเรกกล่าว