ต้นไม้ 1 ต้น เป็นมากกว่าที่คุณคิด

          มีคนเคยกล่าวว่า “โลกเรานี้เป็นเหมือนโรงเรือนปลูกต้นไม้ขนาดยักษ์” เพราะไม่ว่าเราจะเดินทางไป ณ แห่งหนตำบลใดของโลก ก็จะสามารถพบต้นไม้หรือพืชพรรณน้อยใหญ่ได้เสมอ คงเพราะต้นไม้คือสิ่งมีชีวิตที่เป็นเสมือนของขวัญ ซึ่งโลกประทานมาให้มนุษย์เรานั่นเอง ลองคิดดูเล่นๆก็ได้ว่า ถ้าไม่มีต้นไม้เหลืออยู่เลยสักต้นบนโลกกลมๆ ใบนี้ อะไรจะเกิดขึ้น? ชีวิตคงอับเฉาและโลกเราคงร้อนแล้ง ไม่มีชีวิตชีวาเอาเสียเลย

เยาวชนตัวน้อยกับภารกิจปลูกป่า

           สถาบันปลูกป่า ปตท. เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่สนับสนุนทิศทางธุรกิจสีเขียวที่ยั่งยืนขององค์กร โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการรวบรวมองค์ความรู้สำหรับเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537-2545 จำนวน 413 แปลงปลูกทั่วประเทศ บนพื้นที่ 1,250,411 ไร่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนผืนดินไทย และสร้างระบบนิเวศอันสมดุล คืนความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนป่าเมืองไทยอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังมีเป้าหมายในการปลูกป่าต่อเนื่องเพื่อให้สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ 2.1 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี ภายในปี พ.ศ. 2567

           ต้นไม้ ความอุดมของชีวิต ผืน ดิน สายน้ำ การลดภาวะโลกร้อนชุมชนรอบๆ ป่า และภารกิจปลูกป่าของ ปตท. จึงเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันทั้งหมด จนไม่สามารถแยกออกจากกันได้เลยนักพฤกษศาสตร์ได้ทำการศึกษาพบว่า โลกในยุคอดีตเมื่อกว่า 4,000 ล้านปีก่อน ยังคงเป็นดาวเคราะห์ที่อบอวลด้วยก๊าซพิษอย่างก๊าซมีเทนคละคลุ้งในชั้นบรรยากาศ จนกระทั่งเกิดพืชเซลล์เดียวอย่างสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่ช่วยผลิตก๊าซออกซิเจนสู่ชั้นบรรยากาศ ค่อยๆ เปลี่ยนดาวเคราะห์โลกที่ไร้ชีวิตให้กลายเป็น ‘ดาวเคราะห์แห่งชีวิต’ ดังเช่นทุกวันนี้พืชพรรณและต้นไม้ จึงเป็นผู้มอบชีวิตและลมหายใจให้แก่โลกสัตว์ พืช และมนุษย์ อย่างแท้จริงถ้าโลกนี้ไม่มีต้นไม้ ! ทุกชีวิตคงดาวดิ้น ลำพังแค่ต้นไม้เพียง 1 ต้น สามารถช่วยค้ำจุนชีวิตมนุษย์ได้ลึกซึ้งในแง่ปัจจัยสี่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค อีกทั้งยังช่วยโอบอุ้มดินและน้ำ ช่วยผลิตก๊าซออกซิเจนบริสุทธิ์ให้เราหายใจอยู่ทุกวินาทีเพียงเท่านี้คงพอแล้วใช่ไหม? สำหรับเหตุผลที่ว่า ทำไมเราจึงควรช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น อย่างน้อยก็คนละต้นต่อปี แต่ถ้าปลูกได้ยิ่งเยอะก็ยิ่งดี จะได้มีผืนป่าสีเขียวไว้สร้างความฉ่ำเย็นให้ชีวิตตลอดไป