"แยก แลก ยิ้ม" ร่วมคืนผืนป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ บุรีรัมย์

 

               เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์แห่งสุดท้ายของจังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญได้แก่ ห้วยลำนางรอง และห้วยลำปลายมาศ ซึ่งไหลหล่อเลี้ยงชีวิตชาวบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงตลอดมา นอกจากนี้ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่แห่งนี้ ยังได้รับการประกาศให้เป็น 1 ใน 5 ‘มรดกโลกทางธรรมชาติ’จากองค์การยูเนสโกอีกด้วย อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาผืนป่าแห่งนี้ได้ถูกบุกรุก แผ้วถางและถูกยึดถือครองทำการเกษตรทำให้มีพื้นที่เหลือน้อยลงไปทุกที จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะช่วยกันคนละไม้ละมือเพื่อคืนผืนป่ากลับสู่โลกของเรา

               ปตท. ได้ร่วมกับ หจก. มานะเสริมเพลปิโตรเลียม ผู้แทนจำหน่ายสถานี-บริการน้ำมัน ปตท. ซึ่งเป็นเครือข่ายทางธุรกิจที่ดีเยี่ยมของ ปตท. จัดกิจกรรมในโครงการ ‘แยกแลกยิ้ม’ ตอน ชวนน้องไปปลูกป่า นำทีมโดย คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน และ คุณสัมพันธ์ ไผ่นวล ผู้บริหาร มานะเสริมพลปิโตรเลียม พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ปตท.และนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า จ.บุรีรัมย์ กว่า 300 คน เดินทางนั่งรถโฟร์วิลบุกป่าฝ่าดงผ่านหนทางที่ยากลำบากเข้าพื้นที่ไปปลูกป่าบนพื้นที่กว่า 77 ไร่ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ด้วยความตั้งใจในการร่วมรักษาผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์แห่งสุดท้ายของบุรีรัมย์ให้คงอยู่ต่อไป รวมถึงให้ความรู้ สร้างความรัก และความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับ เยาวชน ชาวบ้าน และประชาชนทั่วไปให้ช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง โดยเป็นการนำรายได้จากการขายขยะที่คัดแยกแล้วในโครงการ ‘แยกแลกยิ้ม’ ที่ หจก. มานะเสริมพลปิโตรเลียมได้ร่วมโครงการฯแปลงมาสมทบทุนสำหรับกิจกรรมในการปลูกกล้าพันธุ์ไม้กว่า 4,500 ต้นนอกจากนี้ ปตท.สนับสนุนการดูแลพันธุ์ไม้ที่ได้ปลูกไปแล้ว รวมถึงยังได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนร่มเกล้าที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกด้วย

               อย่างไรก็ตาม กิจกรรมในครั้งนี้ จะสำเเร็จลุล่วงไม่ได้ถ้าขาดแรงกายแรงใจที่สำคัญจากน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนร่มเกล้าผู้ที่จะมาสืบทอดภารกิจดูแลรักษาป่า ของพวกเราต่อไปในอนาคต รวมถึงป่าไม้จังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกป่าที่ถูกต้อง ให้ความรู้ในความจำเป็นและความสำคัญของการอนุรักษ์รักษาผืนป่า โดยเฉพาะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ที่นอกจากเป็นมรดกโลกแล้ว ยังสร้างภาคภูมิใจในฐานะที่เป็นมรดกของเราคนไทยทุกคน