“วันต้นไม้ประจำปีของชาติ”กลุ่ม ปตท. รวมใจ ปลูกต้นไม้แบ่งปันโลก

 

             หลายคนอาจยังไม่ทราบว่ารัฐบาลได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็น ‘วันต้นไม้ประจำปีของชาติ’ มาตั้งแต่ปี 2532 ทั้งนี้เพราะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการปลูกต้นไม้เมื่อย่างเข้าฤดูฝน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 10 พฤษภาคม ในวันนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของชาติ ที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้ เพื่อช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ให้กับประเทศชาติ

               สถาบันปลูกป่า ปตท. จึงได้จัดกิจกรรม ‘กลุ่ม ปตท. รวมใจปลูกต้นไม้แบ่งปันโลก’ ขึ้น เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ อาคาร สนญ. ปตท. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ และร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 6,409 ต้น ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 และสืบสานพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยนำกล้าไม้มงคล 9 ชนิดจากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ของ ปตท. มาแบ่งปันให้ประชาชน ได้แก่ พะยูง คูน กัลปพฤกษ์ ประดู่ป่า ปีบ อบเชย กันเกรา เพกา แคนา โดยได้รับความสนใจจากผู้บริหาร พนักงานกลุ่ม ปตท. พนักงานเกษียณและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

               ภายในงานมีกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการปลูกต้นไม้ จากสถาบันปลูกป่า ปตท. ตั้งแต่วิธีการเพาะกล้า ปลูกและบำรุงรักษา ตลอดจนผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการปลูกต้นไม้ ซึ่ง ปตท. สั่งสมประสบการณ์มาตั้งแต่โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติหนึ่งล้านไร่ ภายใต้แนวคิด ‘ปลูกต้นไม้ในใจคน’ มากว่า 20 ปี โดยสื่อผ่าน 5 ฐานกิจกรรม ได้แก่

ฐานที่ 1 ปลูกป่าได้มากกว่าต้นไม้ ผ่านการจัดนิทรรศการ “รักษาป่า จากรุ่นสู่รุ่น”/ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง/ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ โดยมีคำถามให้ผู้เข้าฐานได้ร่วมสนุกและค้นหาคำตอบจากข้อมูลนิทรรศการความรู้

ฐานที่ 2 การเพาะกล้าไม้ด้วยเมล็ด โดยผู้ร่วมงานได้เรียนรู้วิธีการเพาะเมล็ดกล้าไม้อย่างถูกวิธี ตั้งแต่การเตรียมดิน    การเตรียมเมล็ด และการดูแลรักษากล้าไม้ จนสามารถนำไปปลูกได้

ฐานที่ 3 การประดิษฐ์กระถางจากวัสดุเหลือใช้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานนำวัสดุธรรมชาติเหลือใช้ เช่น ขุยมะพร้าว ตะกร้า มาทำเป็นกระถางต้นไม้อย่างง่ายๆ

ฐานที่ 4 คลินิกต้นไม้ ถือเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์ด้านการปลูกป่า สถาบันปลูกป่า ปตท. รวมถึงการรับปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับต้นไม้ ไม่ว่าจะเป็นไม้ป่า ไม้ผล สมุนไพร พืชพรรณต่างๆ มากมาย

ฐานที่ 5 รับกล้าไม้ แบ่งปันโลก เป็นการรับกล้าไม้คนละ 9 ต้น 9 ชนิด โดยกล้าทั้งหมดนำมาจากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ ปตท. และศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์จ.ระยอง และพันธุ์ไม้ป่าชายเลนจำพวกลำพู และฝาดดอกขาว ในโครงการรักษ์นํ้า รักษ์ป่า รักษ์คุ้งบางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ

               ปตท. มุ่งหวังว่ากิจกรรมครั้งนี้จะช่วยกันให้พวกเราตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ และร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลกของเราต่อไป