ความพยายามในการฟื้นฟูป่า ไม่เคยสิ้นสุด

ความพยายามในการฟื้นฟูป่า ไม่เคยสิ้นสุด

เมื่อครั้งหนึ่งเราต้องการมันคืน-

เรือเร็วแล่นตีโค้งไปมา ตามแนวคลองธรรมชาติ

การเดินทางได้เริ่มขึ้น เมื่อทิวทัศน์ริมทางน้ำอุดมไปด้วยไม้ป่าชายเลนขนาบข้าง ความอุดมสมบูรณ์แค่รายทางนี้ ยังสวยงาม
ผู้คนยังเก็บภาพเพื่อเป็นความทรงจำ

แต่มันจะดีกว่ามั้ย หากป่าสมบูรณ์กว่าการเป็นแค่กรอบรูปที่สวย
แต่ไม่มีภาพใส่ไว้!!!


....เราจึงมาปลูกป่า

ในอดีตพื้นที่ถูกบุกรุกถือครองเพื่อทำกิน
บ้างเป็นของนายทุน
บ้างเป็นของชาวบ้านประกอบอาชีพประมงในท้องถิ่นเดิม
พื้นที่เหล่านี้ถูกจัดสรรเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำธรรมชาติ

          บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำธรรมชาติ คือบ่อที่ขุดลอกตามสภาพของภูมิประเทศ ติดตั้งระบบระบายน้ำทางเดียว เพื่อจัดการน้ำเข้าออกได้อย่างเบ็ดเสร็จ โดยการเลี้ยงสัตว์น้ำจะหลากหลายและแตกต่างไปตามฤดูกาลและความต้องการของผู้ถือครอง

บ่อเลี้ยงสภาพปัจจุบัน ไม่คงเค้าเดิมเหลือไว้แล้ว มีเพียงบ่อที่ถูกทิ้งร้างจากการยึดคืนพื้นที่เพื่อฟื้นฟูเป็นป่าอีกครั้ง

เราไม่ได้บุกยึดที่ทำกินของพวกเขา แต่เรากำลังมาทะนุบำรุงบ้านหลังนี้ให้สมบูรณ์อีกครั้ง

ครั้งหนึ่งในอดีต ชาวบ้านปากน้ำเวฬ ตำบลท่าสอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เคยประกอบอาชีพประมงกันอย่างแพร่หลาย แต่เนื่องจากการเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ขนาดใหญ่ในการเลี้ยงสัตว์ ทำให้ป่าชายเลนดั้งเดิมที่เคยมีหายไปจำนวนมาก ระบบนิเวศขาดสมดุล เหล่าสัตว์น้ำที่เคยมี เริ่มลดน้อยและหายาก
บางชนิดสูญหายไปจากพื้นที่

...เหลือเพียงเรื่องเล่าจากชายชราที่ใกล้โรยราเต็มที

การใช้พื้นที่เพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคล ซึ่งส่งผลกระทบทางอ้อมต่อระบบนิเวศป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำนี้
เปลี่ยนวิถีชีวิตชาวประมง เป็นอื่น

บางคนหันมาทำโฮมสเตย์ต้อนรับนักท่องเที่ยว
บางคนต้องพลัดถิ่นเพื่อหาอาชีพทำกินใหม่
บางคนลืมวิถีทำกินดั้งเดิมจนหมดสิ้น

การเปลี่ยนแปลงนำมาซึ่งปัญหา ปัญหาจะเด่นชัดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปได้ระยะหนึ่ง และเมื่อรัฐบาลเล็งเห็นถึงปัญหาที่ชัดแจ้งนี้ จึงเกิดการทวงคืนพื้นที่ทำกินบางส่วนที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนคืน

“การฟื้นฟูป่า... เป็นหน้าที่ของเรา”
คงเป็นคำพูดเดียวของนักปลูกป่าทุกคน
 

เรือเร็วยังแล่นคดเคี้ยวไปมา เสาะแสวงหาแปลงปลูกป่าที่ซุกซ่อนอยู่ในเงาไพร เมื่อเรือเทียบท่า ภาพตรงหน้าสะท้อนพื้นที่โล่งผืนใหญ่บททดสอบของนักปลูกป่ากำลังรออยู่ตรงหน้า ความลำบากที่ถูกเพิ่มเงื่อนไขในการทำงานเกิดขึ้นมากมาย
ทั้ง...

การเข้าทำงานที่ยากลำบาก
การเดินทางที่ต้องใช้เรือเท่านั้น
และแปลงปลูกป่าที่อยู่ลึกเกินไป เกินกว่าใครจะเข้าถึงโดยง่าย

...

แต่เมื่อภารกิจในการฟื้นคืนป่าไม้ยังไม่จบสิ้น เราจะยังดิ้นรนไปต่อ
.
.
เมื่อเวลาผ่านไป ปัญหามากมายทั้งน้อยใหญ่ ไม่อาจกั้นขวางเราได้ พื้นที่โล่งเตียน เต็มไปด้วยกล้าไม้รอการเติบใหญ่

ในไม่กี่ปีข้างหน้าต่อจากนี้ คูคลองคงเต็มไปด้วยกุ้ง หอย ปูและปลา ชาวบ้านชาวประมงที่ยังอยู่ คงยิ้มรับความอุดมสมบูรณ์ที่หวนคืนกลับมาอีกครา

....นักปลูกป่ายิ้มอย่างมีความหวัง....

 

            แปลงปลูกป่า PTT-E-22-07/61 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนปากน้ำเวฬ ตำบลท่าสอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี